Artikkeleita

Kartelli tulee kalliiksi

Kartelli voi tulla kalliiksi, sillä syylliseksi tuomittu yritys joutuu maksamaan kilpailunrajoituksesta määrättävän seuraamusmaksun, joka on enintään 10 % yrityksen liikevaihdosta on velvollinen korvaamaan kilpailunrajoituksesta aiheutuneen vahingon, jonka määrä voi...

Omistuksenpidätysehto myyjän suojana

Omistuksenpidätysehtoa käytettäessä on huomioitava; Omistuksenpidätysehtoa ei voi määrätä yksipuolisesti. Pelkkä merkintä laskussa ei riitä. Ehdosta on syytä sopia nimenomaisesti ja samanaikaisesti kun päätetään muistakin kaupanehdoista. Jos omistuksenpidätysehdosta...