Artikkeleita

Arvonmääritys yrityskaupassa ja sukupolvenvaihdoksessa

Arvostus, arvo ja hinta Näkemys kohteena olevan yrityksen arvosta riippuu paljolti perspektiivistä. Myyjä näkee arvon korkeana. Ostaja näkee arvon myyjän arvoa matalampana. Rahoittajan lähestymiskulma on taas hieman erilainen. Rahoittajan näkemys asettuu käytännössä...

Конвенция в качестве финансового инструмента

Конвенция  (лат. conventio – договор, соглашение) – общепринятый термин и что важно, что конвенция, как правило, регулирует весь комплекс вопросов, связанных с соответствующей темой. Конвенция применяется с целью получения финансирования в будущем, а так же с...

Osakeyhtiöiden ja rajavastuuyhtiöiden rahastot Venäjällä

Eri yhtiömuotoja edustavat yritykset voivat liiketoimintansa yhteydessä perustaa erilaisia rahastoja varatakseen varoja eri toimenpiteiden rahoittamiseksi. Venäjällä rahastojen perustaminen on vapaaehtoisesta (muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta), ja päätöksenteko...

Kovenantti rahoituksen apuvälineenä

“Kovenantti” on yleinen ja vakiintunut suomenkielinen vastine englanninkieliselle covenant-termille. Kovenantti on tulevaisuudessa saadun rahoituksen takaisinmaksun varmistamiseen pyrkivä ja edellytykset sen takaisinmaksulle mahdollistava...

Yrityksen perustaminen Venäjällä, yritysmuodot

Ulkomaisen yhtiön sivuliike ja rajavastuuyhtiö (tytäryhtiö): edut ja haitat Ulkomainen yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa Venäjällä käyttäen hyväksi kahta yleisintä vaihtoehtoa: perustamalla sivuliikkeen tai rajavastuuyhtiön. Edustustot eivät ole kovin suosittuja,...

Yritys perunkirjoituksessa

Tämä artikkeli on julkaistu Hautaustoimistojen liitto ry:n Tiimalasi-jäsenlehdessä Kuolinpesään kuuluvan yrityksen arvon määrittäminen perukirjaan on hieman haasteellinen tehtävä uskotuille miehille, koska arvottamisen suorittamiseen on useita eri tapoja....