9.12.2015

Asianajaja Maria Rintala sovittelijaluetteloon

Asianajaja Maria Rintala on otettu Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon.

Asianajaja voi toimia ns. sovittelijana yksityishenkilöiden ja yritysten riita-asioissa joihin ei tarvita tuomioistuimen ratkaisua. Sovintomenettely on osapuolten väliseen sovintoon tähtäävää vapaaehtoista ja luottamuksellista neuvottelemista puolueettoman kolmannen tahon, asianajajan, avustuksella. Tarkoituksena on löytää sovintoratkaisu riitaan.

Sovintomenettely on edullisempaa ja usein joustavampaa kuin tuomioistuinmenettely. Sovittelija ei ole tuomari eikä hän voi antaa osapuolia sitovia määräyksiä tai ratkaisuja. Sovittelijan tehtäviin ei kuulu oikeudellisten neuvojen antaminen osapuolille.

Sovittelijat ovat Suomen Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen saaneita asianajajia.

Lisätietoja sovintomenettelystä saa Suomen Asianajajaliiton sivuilta.

© 2022 Asianajotoimisto Lindblad