Oikkarista osakkaaksi

Olen ollut koko työurani töissä Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy:ssä. Oikeustieteen ylioppilaana työpaikan saatuani en olisi uskonut, että minut kutsutaan viiden vuoden kuluttua osakkaaksi. Vuosien kuluessa tämä päämäärä on tietysti ollut mielessä ja siihen on tähdätty. Nyt voin tyytyväisenä jatkaa työskentelyä ”omassa” toimistossa.

Minna-RomuOikkarina minulla ei ollut juurikaan odotuksia työskentelystä asianajotoimistossa. Tärkeimmältä tuntui saada oman alan työpaikka. Hakeudun kuitenkin selvästi oikeanlaiseen toimistoon. Toimistomme on keskisuuri toimisto noin 20 työntekijällään. Olen saanut alusta saakka avustaa erilaisissa toimeksiannoissa ja seurata useiden asianajajien toimintatapoja. Asianajajana arvostan hyvää yleisjuridiikan tuntemusta: yhden kapean oikeudenalan tunteminen ei riitä, vaan asianajajalla täytyy olla riittävän laaja käsitys oikeusjärjestelmästä kokonaisuutena. Tämä toteutuu toimistossamme, jossa hoidetaan monen eri oikeudenalan asioita. Tavoite on, että asiakas saa kaiken tarvitsemansa saman katon alta.

Mro-oikkarista1Toisaalta hyvä asianajo edellyttää myös erikoistumista. Itse olen kokenut kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöoikeudelliset asiat sekä työoikeuden itselleni oikeiksi erikoistumiskohteiksi. Molemmissa osa-alueissa riittää sekä sopimusten laadintaan että riitojen ratkaisuun liittyviä toimeksiantoja. Asiat ovat hyvin konkreettisia ja usein asiakkaat kääntyvät asianajotoimiston puoleen vasta todellisessa hädässä. Tuntuu hyvältä etsiä päämiehelle parasta ratkaisua tilanteeseen. 

Asianajotoimistossa työskentelevänä lakimiehenä asianajajatutkinnon suorittaminen oli itsestään selvää. Tutkintouudistuksen myötä asianajajan ammattinimikkeen saaminen vie aiempaa enemmän aikaa ja vaatii panostusta. Työnantaja kustansi minulle koulutuksen ja tarjosi tutkintomateriaalin käyttööni. Kokeeseen pystyin lukemaan työn puitteissa.

Työnteossa 2011

Työnteossa 2011

Olen nuori nainen ja tiedostan, että työskentelen miehisellä alalla. Itse en ole törmännyt lasikattoon missään vaiheessa, vaan minua on päinvastoin kannustettu tarttumaan vastuullisempiin tehtäviin. Tämä sukupuolineutraalius on yksi syy, miksi olen nyt osakkaana Lindbladilla. Arvostan sitä, että iän tai sukupuolen kaltaisilla ulkoisilla asioilla ei ole merkitystä. Henkilön oma panostus ja taidot ratkaisevat. Tahdon olla osana tällaista työyhteisöä.

Toimiston kevätpäivillä

Toimiston kevätpäivillä

Tiimityöskentelyllä on toimistossamme suuri merkitys. Toimiminen usealla paikkakunnalla aiheuttaa omat haasteensa, mutta mielestäni olemme kääntäneet nämä haasteet voitoksi. Asiakkaat löytävät paikalliset toimistomme, mutta saavat kerralla koko toimistomme henkilökunnan käyttöönsä. Nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet ja mm. videoneuvottelumahdollisuus takaavat oikean henkilön hoitamaan kutakin toimeksiantoa. Myös asianajajana koen tärkeäksi sen, että voin pyytää tukea paikkakuntarajojen yli. Meillä ei tarvitse jäädä yksin ongelman kanssa.

Tampereen uuden toimiston avajaiset 2012

Tampereen uuden toimiston avajaiset 2012

Asianajotoiminnan onnistumisen kannalta asiakashankinta on tärkeässä asemassa. Vanhat asiakkaat täytyy saada palaamaan ja uusia asiakkaita hankittua. Asiakas palaa, kun työ tehdään hyvin ja asiakas kokee saaneensa

hyvää palvelua. Uudet asiakkaat löytävät toimistomme monia eri reittejä. Tärkeä merkitys on kotisivujen toimivuudella ja toisaalta erilaisilla julkaisuilla eri alojen lehdissä. Koulutusten ja seminaarien järjestäminen tavoittaa myös runsaan määrän potentiaalisia asiakkaita. Itse koen markkinoinnin kannalta hyödylliseksi erityisesti artikkelien kirjoittamisen kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöoikeudellisiin lehtiin. Olen pyrkinyt panostamaan markkinointiin ja asiakashankintaan. Tämä on varmasti yksi syy sille, miksi olen nyt osakkaana.

Asianajajan työssä suurimmat ongelmat ovat usein ajankäytöllisiä. Tehtävää on paljon ja vapaa-aika kärsii. Voidaan puhua työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta, mutta itse puhun mieluummin näiden kahden ”erillään pitämisestä”. On haaste pitää työasiat työpaikalla ja nauttia vapaalla muista asioista. Itselläni on tässä vielä kehitettävää, vaikka vuosi vuodelta olenkin kehittynyt rentoutumistaidoissani. Yksin ollessa urheilu ja kaunokirjallisuus ovat tärkeät harrastukset. Tietysti vapaa-aikaa on myös tärkeä viettää läheisten seurassa.

Muotikaupan Pop-Up tapahtumassa 2014 Kuva: Mauri Forsblom

Muotikaupan Pop-Up tapahtumassa 2014 Kuva: Mauri Forsblom

Tulevaisuuden näen valoisana ja uskon, että olen löytänyt asianajosta itselleni elämän mittaisen työn. Olen varsinaisten työtehtävien lisäksi kiinnostunut olemaan mukana Asianajajaliiton toiminnassa. Asianajajaliitto on tärkeä sekä asianajajakunnan että yksittäisten henkilöiden oikeusturvan ja yleisesti oikeudenhoidon kannalta. Tuntuu tärkeältä olla osana liiton toimintaa.

Olen ollut Lindbladilla töissä yli viisi vuotta. Toivon, että seuraavan viiden vuoden jälkeen teen

edelleen töitä näiden mahtavien ihmisten keskellä ja olen saanut vuosien varrella usean uuden työkaverin. Toivon, että olen kehittynyt paremmaksi asianajajaksi ja tehnyt satoja asiakkaita tyytyväiseksi. Toivon myös, että voin olla apuna uusille nuorille innokkaille lakimiehille ja asianajajille.