fbpx

Iina Tornberg on erityisen kiinnostunut kansainvälisestä yksityisoikeudesta, riidanratkaisusta ja sopimusoikeudesta. Hän on juuri saanut väitösluvan muun ohella näitä aloja käsittelevälle väitöskirjalleen, joka tarkastelee Euroopan unionin kilpailuoikeudellista säännöstä eli unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklaa kansainvälisesti pakottavana normina CIETAC-välimiesmenettelyssä Kiinassa.

Tornbergin tausta on tuomioistuinlaitoksesta ja yliopistosta. Ennen Asianajotoimisto Lindbladille siirtymistä hän työskenteli Helsingin hovioikeudessa hovioikeuden esittelijänä. Tornberg suoritti tuomioistuinharjoittelunsa Helsingin käräjäoikeudessa ja on ollut sitä ennen tohtorikoulutettavana ja opettajana Helsingin yliopistossa. Lakimiesharjoittelijana hän on ollut muun ohella Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy:ssä ja Asianajotoimisto White & Case Oy:ssä. Hän on ollut harjoittelijana myös kilpailuvirastossa (KKV).

Muun ohella tuomioistuinlaitokselta Tornbergille on kertynyt osaamista monelta eri oikeudenalalta. Tutkimusalojensa ohella Tornberg on hyvin kiinnostunut muun muassa perheoikeudesta, erityisesti lapsioikeudesta, rikosoikeudesta, ympäristö(rikos)oikeudesta ja sovittelusta. Tornbergilla on lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana.

Tutustu Tornbergin avoinna verkossa oleviin julkaisuihin:

Toimitettu kirja, International Actors and the Formation of Laws.

Raportti, Rooma II-asetuksesta Suomessa.

Tieteen kansallisen termipankin pienoisartikkelit muun muassa ulkomaisen oikeuden sisällön selvittämisestä ja ulkomaisen siviilituomion tunnustamisesta.

© 2023 Asianajotoimisto Lindblad