Mari Kokkoniemi-Kaksonen

Varatuomari, lakimies ja musiikkipedagogi

Mari Kokkoniemi-Kaksonen

Mari Kokkoniemi-Kaksonen

varatuomari, lakimies ja musiikkipedagogi mari.kokkoniemi-kaksonen@lindblad.fi Puhelin 020 749 8188
Sihteeri

Asiantuntemuksen ydin

Erityisosaamisena perhe- ja rikosoikeus

Kokkoniemi-Kaksonen on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta sekä suuntautunut opinnoissaan rikos- ja prosessioikeuteen. Valmistuttuaan hän on suorittanut vuoden mittaisen tuomioistuinharjoittelun ja saanut varatuomarin arvon. Hän on työskennellyt aikaisemmin mm. syyttäjänviraston, käräjäoikeuksien sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palveluksessa.

Kokkoniemi-Kaksonen on avustanut erovanhempia lukuisissa lapsi- ja perheoikeudellisissa asioissa ja hänen ensisijaisena pyrkimyksenään on ratkaista perheoikeudellisia asioita koskevat erimielisyydet sopimusteitse. Kokkoniemi-Kaksonen omaa lapsikeskeisen, kokonaisvaltaisen ja kustannustehokkaan lähestymistavan lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevien toimeksiantojen hoitamiseen. Mikäli sopimukseen ei päästä, Kokkoniemi-Kaksonen toimii tarvittaessa avustajana niin oikeudenkäynneissä kuin tuomioistuinsovitteluissakin, mukaan lukien ns. Follo-sovittelu.

Rikosoikeuden alalla Kokkoniemi-Kaksosen intohimon ja erityisosaamisen kohteita ovat ennen kaikkea syyksiluettavuuden arviointiin liittyvät kysymykset sekä rikosprosessioikeuteen linkittyvät perus- ja ihmisoikeudet. Kokkoniemi-Kaksonen avustaa kaikenlaisten rikosasioiden asianosaisia prosessin eri vaiheissa aina esitutkinnasta oikeudenkäyntiin asti.