Erityisosaamisena perhe- ja vakuutusoikeus

Tuomisto on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta. Hän on työskennellyt aiemmin vakuutusyhtiössä sekä valtion oikeusaputoimistossa. Tuomisto on lisäksi suorittanut tuomioistuinharjoittelun ja saanut varatuomarin arvonimen.

Tuomistolla on usean vuoden kokemus vakuutus- ja vahingonkorvausoikeudellisten kysymysten parissa työskentelystä. Hän on työskennellyt mm. lakiasiain päällikkönä vakuutusyhtiössä. Vakuutusyhtiökokemuksensa myötä hän on perehtynyt erityisesti yksityishenkilöiden vahinkovakuuttamiseen liittyviin kysymyksiin. Samoin hänellä on kokemusta sopimusoikeuden, työoikeuden, tietosuoja-asioiden sekä yhtiöoikeuden saralta.

Tuomisto on avustanut yksityishenkilöitä laajalla skaalalla muun muassa lukuisissa rikosasioissa, ositus- ja perintöasioissa sekä riita-asioissa. Tuomiston erityisen kiinnostuksen kohteina ovat rikosoikeuteen sekä vakuuttamiseen liittyvät kysymykset.

© 2021 Asianajotoimisto Lindblad