Referenssejä

Lindblad auttoi Liljendals Bruk Ab:ta johtajasopimuksen teossa

Yhtiön kannalta merkittävään rooliin tulevien henkilöiden kohdalla sopimuksiin on syytä kiinnittää tarkkaa huomiota, ja esimerkiksi salassapitovelvoitteista sekä kilpailukiellosta on hyvä sopia selkeästi. Liljendals Bruk käytti Lindbladin apua sopimuksen muotoilussa. (lisää…)


Lindblad apuna laajassa yhtiöittämishankkeessa

Tuleva maakuntauudistus, kilpailulainsäädännön muuttuminen ja tarve tehostaa toimintaa olivat taustasyinä siihen, että kolmen itäsuomalaisen IT- ja talousalalla toimivan, pääosin kuntaomisteisen yrityksen liiketoiminta siirrettiin Asianajotoimisto Lindbladin avustuksella kahteen uuteen yhtiöön. (lisää…)


Lindbladin avulla Maxirate Oy pääsi toivomaansa lopputulokseen vesivahinkoon liittyvässä riidassa

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy:n hoitamana prosessi oli sujuva avaimet käteen -paketti, jossa asiakas pidettiin ajan tasalla vaiheiden kulusta. (lisää…)


Työsuhdekoulutus KLINGER Finland Oy:lle

Asianajotoimisto Lindblad ja Minna Romu saivat KLINGER Finlandilta positiivista palautetta työsuhdekoulutuksesta, joka oli osallistujien mukaan sisällöltään kattava, selkeä ja käytännönläheisyytensä ansiosta erittäin kiinnostava. (lisää…)


Kun perinnönjakoon tarvitaan pesänselvittäjää ja pesänjakajaa

Aina perinnönjako ei onnistu ilman siihen erikoistunutta, kokenutta asianajajaa. Juhani Tukia Asianajotoimisto Lindbladilta hoitaa vuosittain toistakymmentä pesänselvitystä ja -jakoa, periaatteinaan nopeus, järjestelmällisyys ja empatia. (lisää…)


Lindblad asiantuntijana mukana AccessPointin yrityskaupassa

Secon Systems Oy:n osakkeiden osto toteutui hallitusti Lindbladin avustuksella. Sitä edeltävä due diligence -tarkastus antoi AccessPointille tarvittavan ymmärryksen ostopäätöksen tueksi.  (lisää…)


Perinnönjako sovussa on aina paras vaihtoehto

Perintöoikeudelliset asiat ovat ihmisille hyvin henkilökohtaisia asioita, joten asiakkaan sijaan tällä kertaa haastateltavana on aiheeseen erikoistunut lakimiehemme Topi Heinänen. (lisää…)


Tarvasjoen Teräsovi Oy sai nopean avun urakkasopimukseen liittyvään riitaan

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy avusti Tarvasjoen Teräsovi Oy:tä urakkasopimusrikkomusta ja vahingonkorvausta koskevassa asiassa, jossa päästiin molempia osapuolia tyydyttävään sovintoon. (lisää…)


Asianajotoimisto Lindblad mukana Avainapteekkien markkinointi Oy:n vaiheissa

Apteekkariosakkaiden omistama Avainapteekkien markkinointi -ketju on hyödyntänyt Lindbladin osaamista mm. osakassopimuksen laatimisessa. Yhteistyö on tuonut varmuuden siitä, että sekä yhtiön että osakkaiden etu on asianmukaisesti huomioitu. (lisää…)


LVI-Bioneerit Oy:n sukupolvenvaihdos toteutui varmoin askelin Lindbladin kanssa

Yritysjuridiikkaan erikoistuneen lakiasiantuntijan avulla sukupolvenvaihdosprosessi oli hallittu ja verotuksellisten näkökulmien huomioinnilla päästiin edullisimpaan lopputulokseen.  (lisää…)


Lindblad tarjoaa tarvittavan lakiosaamisen Konepaja Antti Ranta -konsernille

Lähes 14 vuoden yhteistyön aikana konsernin yhtiöt ovat saaneet Lindbladilta juridista apua mm. erilaisiin sopimuksiin, riidanratkaisuun ja konkurssiasioihin. (lisää…)


Jounin Kaupan kauppiaspariskunta luottaa lakiasioissa Lindbladiin

Koko Suomen tuntemaksi lähivuosina noussut Jounin Kauppa Oy:n kauppiaspari Sampo Kaulanen ja Michele Murphy-Kaulanen kääntyy lakiosaamista vaativissa asioissa poikkeuksetta Asianajotoimisto Lindblad & Co:n puoleen. (lisää…)


RE Groupille lakiasiantuntijan palveluiden käyttäminen on itsestään selvää

RE Group on jalostunut nykyiseen muotoonsa useiden yritysjärjestelyjen kautta. Asianajotoimisto Lindblad on ollut lakiasiantuntijana mukana muutoksissa jo 15 vuoden ajan. (lisää…)


Yleisneuvontasopimus tuo lisäarvoa Karelian Kiinteistötilin asiakkaille

Asianajotoimisto Lindblad & Co:lta isännöintitoimisto saa nopeat ja luotettavat vastaukset lakikysymyksiin, joita heidän taloyhtiöasiakkaansa kohtaavat.

(lisää…)


Suomen Hautaustoimistojen Liiton jäsenet saavat tarvitsemansa juridiset neuvot Lindbladilta

Yleisneuvontasopimuksen ansiosta Suomen Hautaustoimistojen Liiton jäsenyrittäjien on helppo pyytää lakiasiantuntijan toimenpidesuosituksia esimerkiksi perunkirjoitusten yhteydessä nouseviin kysymyksiin. (lisää…)


Luotettava lakiasiantuntija on AP-Pinnoite Oy:lle arvokas tuki

Asianajotoimisto Lindblad & Co:n kanssa tehty yleisneuvontasopimuksen avulla AP-Pinnoite Oy saa aina varmat vastaukset lakiosaamista vaativiin kysymyksiinsä, välttyen turhalta stressiltä ja riidoilta. (lisää…)


Mari Laari

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy avusti yksityishenkilöä autokaupan ongelmien selvittelyssä.

” Ekaa kertaa elämässäni turvauduin asianajajan apuun, enkä todellakaan joutunut pettymään palveluun.” -Mari Laari-


Autokoulu Itkonen Oy

Ensimmäinen yhteydenotto tapahtui puhelimitse loppuvuodesta 2016, ja se oli hyvin asiallista ja ystävällistä. Ei tullut epäilystäkään siitä, ettemme antaisi toimeksiantoa Asianajotoimisto Lindblad & Co:n hoitoon.

Paikanpäälle tulin minä ja poikani Jaakko Itkonen, jolloin kävimme läpi seikkaperäisesti autokoulun tilanteen ja siitä laitoimme asian vireille. Asianajotoimisto aloitti ripeästi ja asiantuntevasti hoitamaan autokoulun myyntiä. Prosessin aikana olemme aina saaneet vastauksen pulmiimme ja seikkaperäisen selvityksen siihen mitä emme ole ymmärtäneet.

Asiat etenivät aikataulun mukaan, joiden asianajotoimisto arveli kestävänkin. Koko vireilläoloajan olemme voineet olla varmoja, että asiat hoidetaan vankalla ammattitaidolla, asiallisesti, ystävällisesti ja asiakasta kuunnellen. Olemme hyvin tyytyväisiä siihen kuinka prosessi eteni ensitapaamisesta loppuun asti. Erittäin mielellämme suositelemme tuleville asiakkaille Asianajotoimisto Lindblad & Co:n palveluja. Toivomme menestyksellistä jatkoa tuleville vuosille.

Ystävällisin terveisin Marja Itkonen


Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy sai apua liiketoimintakaupan toteuttamiseen

Erityistä kiitosta asiakkaalta saavat Lindblad & Co:n asiantuntemus, ripeys ja hyvä asiakaspalvelu.

(lisää…)


Taipalsaaren Lämpö Oy varmisti onnistuneen yrityskaupan Lindblad & Co:n avulla

Paljon selvittelyjä vaatineessa biolämpövoimalan ostoprosessissa päästiin kaupantekoon ajallaan, kun Asianajotoimisto Lindblad & Co auttoi järjestelyissä. (lisää…)


Lindblad & Co on Kiinteistöpalvelu Talovarmalle tärkeä juridinen tuki

Kiinteistöpalvelu Talovarma Oy on Asianajotoimisto Lindblad & Co:n pitkäaikainen asiakas, joka arvostaa Lindbladin laajaa asiantuntemusta, huolellista perehtymistä asioihin ja oikeustapausten mallikasta hoitamista asiakkaan eduksi.

(lisää…)


Lindblad & Co toimi Outokummun kaupungin neuvonantajana Outokummun Energia Oy:n myynnissä

Avoimella huutokauppaprosessilla tarjouksia saatiin nousemaan useita miljoonia euroja aiempaa tarjousta korkeammiksi.

(lisää…)


Suvi-Trading Oy

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy avusti Suvi-Trading Oy:tä tavaramerkkien omistajamuutosten tekemisessä rekistereihin EUIPO, WIPO ja NIPO.


Jäminkipohjan JÄMÄ ry

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy avusti Jäminkipohjan JÄMÄ ry:tä hankintalain alaisen kylävalokuituverkon rakentamisen kilpailutusprosessissa.


Tiliässät täydentää palvelukokonaisuuttaan Lindbladin lakiosaamisella

Yhteistyökumppanilta saatu juridiikan asiantuntemus mahdollistaa tilitoimistolle asiakkaiden palvelemisen vieläkin paremmin.

(lisää…)


Larisa, Pietari, Venäjä

Esitän suuret kiitokset Alla Sipanova-Taskiselle ja Maija-Liisa Karttuselle sekä kaikille Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy:n työntekijöille tehokkaasta ja ammattimaisesta asian hoitamisesta koskien perintöasioita; venäjän kansalaisen jäämistöä Suomessa sekä perunkirjoitusta ja perinnönjakoa, kun kuolinpesän osakkaat ovat Venäjällä ja muualla asuvia venäjän kansalaisia.

Venäjän kielen osaaminen suuresti helpotti asioiden hoitamista eikä vaatinut erikseen tulkkausavun hankkimista. Alla esitteli hyvin tarkasti perintöasioiden hoitamisen pääkohdat ja perintö-oikeuden Suomessa sekä luetteli kaikki tarvittavat asiakirjat perintöasioiden hoitamiseksi.

Arvostan toimiston työt korkeatasoisiksi. Olen hyvin kiitollinen ystävällisestä palvelusta, henkilökohtaisesta huomiosta ja avusta perintöasian hoitamisessa.


Te-Pa Medical Oy

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy on avustanut Te-Pa Medical Oy:tä sen jakautuessa Te-Pa Medical Oy:ksi sekä LPR Invest Oy:ksi.


Kirkkaus Analytics Oy

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy avusti Kirkkaus Analytics Oy:tä riita-asiassa.

“Kiitokset asioidemme erinomaisesta hoitamisesta”.


Holiday Cottages Finland Oy

Holiday Cottages Finland Oy kiittää Lappeenrannan toimiston henkilökuntaa huolellisesti ja vastuullisesti tehdystä työstä monimutkaisessa asiassa, jonka lopputuloksena oli myönteinen ratkaisu ongelmaamme.

Olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen.
Toivomme Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy:lle onnea ja menestystä.

Alla, kiitämme Teitä herkkyydestä ja ymmärtäväisyydestä ja toivomme Teille onnistumisia jatkossa kaikissa asioissa ja aloitteissa.


Noretron Esitystekniikka Oy

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy avusti Noretron Esitystekniikka Oy:tä  
tullinimikkeen harhaanjohtavan suomenkielisen teknisen selityskäännöksen aiheuttaman tullitariffiongelman selvittämisessä.


Seppo Kankaanpää, Uusimaa

Asianajotoimisto Lindblad & Co avusti yksityishenkilöä jäämistöoikeudellisessa asiassa.

”Toimiston avustuksella pääsimme sopimukseen testamentin edunsaajan kanssa ilman pitkällistä moitekanteen oikeudenkäyntiä. Osakkaiden puolesta kiitän toimiston henkilöstöä asiantuntevasta sekä asiakaslähtöisestä asianhoidosta. Kiitoksia!”


Simpeleen Fysikaalinen hoitolaitos Ky

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy on avustanut Simpeleen Fysikaalinen hoitolaitos Ky:tä yhtiöosuuksien kaupassa ja äänettömän yhtiömiehen vaihdoksessa sekä kokonaisuuteen liittyvien sopimusten laadinnassa.

Simpeleen Fysikaalinen hoitolaitos Ky:n liiketoiminta muodostuu fysioterapia- ja kuntosalipalveluiden tuottamisesta ja myymisestä.


Elvi Pulkkinen

“Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy avusti menestyksellisesti Elvi Pulkkista kattourakkaa koskevassa kuluttajariita-asiassa. Vaatimukset hyväksyttiin sekä käräjä- että hovioikeudessa.”


Seppo Haapaniemi

Lindblad & Co avusti Haapaniemeä riita-asiassa.

”Minulle sattui 31.1.2013 työtapaturma, kaaduin liukkaalla ja hoitamattomalla työmaa-alueella. Sain kaatumisesta lievän aivovamman. Liitosta en apua, enkä myöskään asianajajaa saanut. Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy avusti minua oikeudenkäynnissä, jossa syyttäjä ajoi syytettä työturvallisuusrikoksesta ja vamman tuottamuksesta. Käräjäoikeudessa työnantajan vastuuhenkilöitä ei kuitenkaan tuomittu vammantuottamuksesta. Valitin asianajajan kanssa hovioikeuteen. Hovioikeus määräsi minulle korvattavaksi kaikki vaateeni täysimääräisesti. Voin suositella Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy:tä.”


Galina N. Venäjä

Asianajotoimisto Lindblad & Co avusti yksityishenkilöä jäämistöoikeudellisessa asiassa.

“Suru kohtasi minua aviomieheni kuollessa. Hän oli kaikkein läheisin ihminen minulle. Edessä oli perinnönjako mieheni lasten kanssa hänen ensimmäisestä avioliitostaan. Avustajana toimivat ammattilaiset omassa asiassaan – Asianajantoimisto Lindbladin henkilökunta.

He hoitivat minun asiani ymmärtäväisesti ja empaattisesti. Tästä olen heille todella kiitollinen. He neuvottelivat minun puolestani, tekivät ehdotuksia, hoitivat asiakirjoja ja antoivat neuvoja. Kaikki asiat sujuivat oikeudenmukaisesti ja toiveeni tulivat täytetyiksi.

Olen todella kiitollinen heille ammattimaisesta toiminnasta. Toivon toimiston väelle onnea ja menestystä heidän toiminnassaan.

Suosittelen Asianajotoimisto Lindbladia, jos tarvitaan juristin apua. Olen varma, että toimisto auttaa ja neuvoo.”

 


Helpot kotisivut design Ay

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy on avustanut helpotkotisivut design avoin yhtiötä yhden osakkaan luopuessa yhtiön osakkuudesta neuvotteluissa, kauppakirjan ja muiden asiakirjojen laadinnassa sekä päätösten rekisteröinnissä.Helpotkotisivut.fi RGB neliö

“Lindblad & Co hoiti riitaneuvottelumme, kauppakirjan ja muut asiakirjat hienosti ja tulokseen päästiin nopeasti. Olemme erittäin tyytyväisiä heidän yritysjuridiikan palveluihin ja voimme suositella palveluita myös muille yrittäjille.”


Sekocons Oy

sekocons-logoLindblad & Co Oy on avustanut Sekocons Oy:tä riita-asiassa.

“Olette ammattilaisia! Suuret kiitokset avusta ja osallistumisesta pitkässä ja vaikeassa sopimusriita-asiassa.  Ilman teitä olisimme epäonnistuneet. Arvostamme tekemäänne työtä ja oikein valittuja toimintatapoja.
Suosittelemme Asianajotoimisto Lindbladia kaikille tutuillemme ja ystävillemme, koska tiedämme, että asiat ovat ammattilaisten hoidossa. Haluamme toivottaa teille menestystä ja onnea.”


Asfaltticenter Oy

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy on avustanutasfaltticenter
Asfaltticenter Oy:n jakautumisessa AC Costruction Oy:ksi sekä AB Center Oy:ksi sekä osakkeiden vaihdossa osakkeiden kesken siten, että kummassakin muodostuneessa yhtiössä on järjestelyn jälkeen eri omistajat.

Centerhallit Oy

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy on avustanut Centerhallit Oy:n jakautumisessa AC Hallit Oy:ksi sekä AB Hallit Oy:ksi sekä osakkeiden vaihdossa osakkeiden kesken siten, että kummassakin muodostuneessa yhtiössä on järjestelyn jälkeen eri omistajat. Lisäksi muodostuneille yhtiöille on laadittu hallinnanjakosopimus hallikiinteistöön.


Jukka Lepistö, Uusimaa

Avustimme Jukka Lepistöä hänen kiinteistökauppariidassaan. Kesämökin varastorakennus ja jätevesijärjestelmä olivat osittain naapurin puolella ja kaikkiin kiinteistöllä oleviin rakennuksiin ei ollut tarvittavaa rakennuslupaa. Myyjä suoritti Lepistölle korvausta kiinteistökaupan virheestä sekä asianajo- ja asianosaiskulut vaatimuksen mukaisesti.


Oral Hammaslääkärit Oyj

Avustettu Oral Hammaslääkärit Oyj:tä hammaslääkärivastaanottojenoral_logo3
omistajanvaihdoksiin liittyvissä asioissa.


Veronika Ignatjeva, St. Petersburg, Russia

“Asianajotoimisto Lindbladille minut toi surullinen vaihe elämässäni aviomieheni kuoleman johdostoa. Olin sokissa, stressaantunut ja epävarma. Siitä huolimatta jouduin hoitamaan perintöasiat ja niihin liittyvät asiakirjat. Minulla ei ollut mitään tietoa miten perintöasiat hoidetaan Suomessa. Tiesin sen, että minulla on perunkirjoitusta varten 3 kk aikaa. Minulle suositeltiin, että kääntyisin tässä asiassa asianajotoimisto Lindbladin puoleen, minkä teinkin.

Olen todella kiitollinen Alla Sipanova-Taskiselle ja Topi Heinäselle sekä kaikille työntekijöille, jotka ovat hoitaneet minun asiaani. He hoitivat asiani tarkasti, ammattimaisesti ja laadukkaasti. Alustavasti neuvottelimme muutaman kerran puhelimitse ja sähköpostitse Sipanova-Taskisen kanssa ja hän luetteli tarkasti kaikki tarvittavat asiakirjat sekä perehdytti alustavasti prosessiin.

Helpotuksekseni Alla Sipanova-Taskinen puhuu sekä venäjää että suomea ja lisäksi hän toimii tulkkina. Tämän ansiosta sain kaikki tarvittavat asiakirjat kerralla ja yhdellä käynnillä asia oli hoidettu. Minun ongelmani hoidettiin nopeasti, tarkasti, laadukkaasti ja ammattimaisesti. Kenellekään en toivo samanlaista tilannetta, mutta elämä on mitä on ja ongelmatilanteessa, jossa tarvitaan oikeudellista apua, suosittelen kääntymään sellaisen toimiston puolelle kuten Lindblad & Co.”


Anna Kondjakova, St. Petersburg, Russia

“Olen kääntynyt Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy:n puoleen elämäni vaikeassa vaiheessa. Avioeron jälkeen entinen aviomieheni ilmoitti, että hän myy yhteisessä omistuksessa olevan omakotitalomme. Asianajotoimiston lakimies kertoi minulle, että Suomessa tällainen teko ei ole mahdollinen.

Entinen aviomieheni käytti monenlaisia keinoja estääkseen osituksen. Asianajotoimisto näytti, että oikeudellinen järjestelmä toimii Suomessa. Täytyy myöntää, että juridisen avustamisen lisäksi asiantuntijat toimivat perheriidan sovittelijan roolissa ja saivat minut ja ex-puolisoni sopimaan asian ilman pesänjakajan määräämistä. Olen hyvin kiitollinen Lindbladin lakimiehille ja henkilökohtaisesti kiitän Alla Sipanova-Taskista.”


PRT Raksa

img-x12103419-0001Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy avusti PRT Raksaa tavaran virheeseen liittyvässä asiassa.

“Kiitos tosi paljon. Oli mukava olla asiakkaana ja suosittelemme kyllä kaikille, jos joku oikeusapua tarvitsee. Mielettömän pätevää työtä. KIITOS!”
– Veikko ja Gerli Toivonen –


Tero Ja Mirkka Järvinen

“Suurkiitos asiamme mallikkaasta hoitamisesta. Olemme erittäin tyytyväisiä sovinnolliseen lopputulokseen, sillä kuvittelimme ettemme saa euroakaan korvauksia ilman käräjöintiä. Erityiskiitokset hyvistä neuvotteluista ja neuvoista, sekä asiantuntijuudesta. Meille jäi erittäin miellyttävä olo teidän toimintatavoista ja meidän huomioon ottamisesta koko prosessin ajan.”


Adessin Oy

Adessin3
Asianajotoimisto Lindblad on neuvonut Adessin Oy:tä juridisissa asioissa.


Kari Angeria

Avustimme Kari Angeria johtajasopimuksen laatimisessa. Angeria nimitettiin Iisalmen Sanomien päätoimittajaksi.


Rakennus ja Pihapalvelu Ahlstedt Oy

Avustettu Rakennus ja Pihapalvelu Ahlstedt Oy:tä sopimusrikkomusta koskeneessa asiassa, jossa saavutettiin osapuolia tyydyttävä sovinto neuvottelujen tuloksena.


Landbell AG für Rückhol-Systeme

Logo_LB_4c

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy on avustanut Landbellia due diligence -menettelyssä, joka koski yrityksen suomalaista tytäryhtiötä. Kyseinen due diligence –prosessi oli osa tähän asti suurinta kiinalaisten Saksan yritysmaailmassa tekemää hankintaa, jossa Beijing Enterprise osti jätteen kierrätystä kehittävän ja tarjoavan yhtiön 1,44 miljardilla eurolla.

Yhteyshenkilö:
Markku Lindblad, osakas


Tulus Oy

Avustaminen yhtiön sopimusasioissa sekä tytäryhtiön perustamiseen liittyvissä asioissa.TULUS OY-logo


Insinööritoimisto R.J.Virta Oy

Konsultoimme Lindbladia mm. sopimusasioissa. logo


rCity Oy / Ravintola Natura

Osakassopimuksen laadinta


Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy

thumb_mehto_logoosakkeiden hankinta ja osakassopimus

Omien osakkeiden hankinta yhtiölle sekä osakassopimusosakkaille.


Temppelinaukion Hammasklinikka

stoma_logoOmien osakkeiden hankinta yhtiölle.


Olarin Huolto

olarinhuolto_logoSuunnattu osakeanti Tapiolan Lämpö Oy:lle.


Piresma Oy

thumb_piresma_logoliiketoimintakauppa

Avustettu Piresma Oy:n leikkipuistovälineiden markkinointiosaston liiketoiminnan myynnissä tanskalaiselle Kompan A/S:lle.


RE-Suunnittelu Oy

re_logofuusio

RE-Suunnittelu Oy -, Rakennus- ja energiatekniikka R.E.T. Oy -, RE-Arkkitehdit ja Insinöörit Oy -yhtiöiden fuusiossa avustaminen.


Insinööritoimisto Sir-Sähkö Oy

sir_logojakautuminen

Avustettu osakassopimuksissa, toimitusjohtaja- ja johtajasopimuksissa sekä yhtiön jakautumisessa Insinööritoimisto SIR-Sähkö Oy:ksi ja SIR Rahoitus Oy:ksi.


Patronas Oy

thumb_patronas_logoyhtiön myynti osakevaihdolla

Osakekannan myynti Menire Oyj:lle (nykyisin Turvatiimi Oyj) osakevaihdolla.


Tehoc Oy

thumb_tehoc_logokonsernin osto osakevaihdolla

Avustettu Kymen Prosessipuhdistus Oy:n ja Etelä-Suomen Prosessipuhdistus Oy:n osakekantojen ostossa osakevaihdolla.


HA-Vartiointi Oy

thumb_askoaaltonenAsko Aaltonen

osakekannan myynti

“Perheyrityksemme yhteistyö Asianajotoimisto Lindbladin kanssa on kestänyt lähes vuosikymmenen. Tänä aikana olemme saaneet lakiapua niin työntekijöihin ja verotukseen kuin hallituksen toimintaan liittyvissä asioissa. Asianajotoimisto Lindblad avusti meitä myös osakemyynnissä Engel Security Oy:lle. Yhteistyö Asianajotoimisto Lindbladin kanssa on sujunut aina saumattomasti. Asiointi on aina yhtä miellyttävää ja saan asianajajani aina myös kiinni. Myös aikataulut ovat aina pitäneet sillä tämä toimisto hoitaa tehtävänsä nopeasti. “


Dae-Tek Oy

osakekannan osto

Dae-Tek Oy tuo maahan muun muassa Daewoo -kaivureita ja muita vastaavia koneita sekä tarjoaa maahantuomiinsa koneisiin huolto- ja vara-osapalveluita. Dae-Tek Oy on yksi maamme suurimmista maansiirtokoneiden maahantuojista. Asianajotoimisto Lindblad Oy on avustanut Dae-Tek Oy:tä sen ostaessa Kone-myynti Niemelä Oy:n koko osakekannan. Konemyynti Niemelä Oy toimii maan-siirtokoneiden myyjänä Tampereen alueellathumb_dae-tek_logo


Asunto Oy Nurmeksen Kuusrivi

Avustaminen öljyvahinkoa koskevien oikeudellisten vastuiden selvittämisessä, yhtiökokousten ja hallituksen kokousten päätöksenteon valmistelussa, erilaisten sopimusten ja hakemusten laadinnassa sekä vakuutuskorvauksiin liittyvissä asioissa.

Tutustu palveluihin: Vahingonkorvausoikeus


Asunto Oy Lappeenrannan Veteraanitalo

Neuvonta rakennusvirheasiassa.


Lea Rouvinen

Kesämökkilahtemme vesi saastui väärän ojituksen vuoksi. Useiden muiden lakimiesten turhien ponnistelujen jälkeen turvauduin Asianajotoimisto Lindbladin apuun. Asiantuntijoita käyttämällä ja korvausvaatimusta tarkentamalla saimme voiton suurimmasta mahdollisesta vastapuolesta – valtiosta


Saaristomaailma Oy

thumb_jarikallioniemiJari Kallioniemi

“Asianajotoimisto Lindblad oli tukenamme sopiessamme riitaisuutta joka koski meille tärkeän tytäryhtiön osakkeiden siirtoa. Samalla pystyimme sopimaan pitkäaikaisen riitaisuuden erään yhtiöllemme palveluita toimittaneen tahon kanssa. Asianajotoimisto Lindblad on myös hoitanut työsuhteisiin ja saatavien perintään liittyviä asioita sekä konsultoinut meitä yritysryppäämme rakennetta koskevissa kehityskysymyksissä.”


Beauty Bar

Hanne Lahti, SKY kosmetologithumb_hannelahti

“Oman alani ammattilaisena osaan arvostaa myös muiden ammattitaitoa. Mielestäni pienellä yrityksellä ei ole varaa olla huolimaton vaikkapa työsuhdeasioissa, vaan on kaikkien etu että sopimukset ovat kunnossa. Ennaltaehkäisy on tärkeää, eikä hinta suhteutettuna mahdollisista ongelmista aiheutuviin kuluihin ole todellakaan korkea. On turvallista tietää, että ammattilainen hoitaa asioitani.”


Restel Oy

Björn Pahlberg, toimialajohtajarestel

“Restel on Suomen suurin hotelli- ja ravintoalan yritys. Yhteistyömme Asianajotoimisto Lindbladin kanssa on jatkunut useiden vuosien ajan. Toimisto on avustanut meitä lukuisissa asioissa lupamanettelyistä henkilöstöasioihin. Asianajajamme ymmärtää hyvin ravintolamaailman kuvioita ja saamme tarvitsemamme juridisen avun nopeasti myös äkillisissä tapauksissa. Siksi olemme saamamme palveluun erittäin tyytyväisiä.”


Stabil Constructions Oy

Yhtiö tekee lämmitys- ja putkiasennuksia. Avustettu työoikeudellisessa asiassa.


Työsuhde vai urakka/KKO 2008:99 ennakkopäätös

Toimistomme avusti Ari H:ta asiassa.

T ja H olivat allekirjoittaneet pienurakkasopimuksen T:n omakotitalon ja piharakennuksen rakennusteknisten töiden suorittamisesta. Kysymys siitä, oliko sopimussuhdetta tästä huolimatta pidettävä työsuhteena, kun otettiin huomioon sopimusneuvotteluissa esillä olleet tiedot ja sopimuksen täyttämiseen liittyvät seikat.

Ismo T:llä oli ollut mahdollisuus Ari H:n työn johtamiseen ja valvontaan, koska hän oli käynyt työmaalla päivittäin. Kun Ismo T oli myös kertonut seuranneensa työn edistymistä ja antaneensa ohjeita sen suorittamiseen, hän oli myös tosiasiallisesti valvonut Ari H:n työsuoritusta. Ismo T oli vastannut työmaalla tarvittavista tarvikkeista ja maksanut rakennusalan työehtosopimuksen mukaisen korvauksen Ari H:n käyttämistä työkaluista. Nämä seikat tukivat johtopäätöstä, että Ari H oli tehnyt työtä Ismo ja Kaisa T:n johdon ja valvonnan alaisena.

Sopimuksen mukaisen tuntihinnan alhaisuus 14,40 euroa viittasi muuhun kuin yrittäjänä tapahtuvaan työn suorittamiseen. Urakan tarjoaminen arvonlisäverottomana yhdessä verokortilla sovitun palkanmaksun ja jo neuvotteluvaiheessa esillä olleen työeläkemaksuvapautuksen kanssa tuki vahvasti johtopäätöstä, että kysymys ei voinut olla yrittäjänä tapahtuvasta urakan suorittamisesta.

Tämän vuoksi asiassa ei ole perusteita vaadittujen korvausten tuomitsemiseen kanteessa ilmoitetulla tavalla.


Yritysvalmennus Group Oy Ltd/Via Group

Avustaminen työoikeuden kysymyksissä ja koulutusmateriaalin tekijänoikeuksia koskevissa asioissa.thumb_viagroup_logo


VPFuture Oy

thumb_vpfuturelogoeitaustaaVPFuture Oy on Vesa Peltosen perustama henkilöstönkehittämiseen keskittynyt liikkeenjohdon konsultointiyritys.

VPFuturen tavoitteena on edistää asiakasyritystensä tuottavuutta henkilöstön kehittämisen eri keinoin. Toiminnan tuloksellisuus perustuu monessa toimeksiannossa  projektikohtaiseen yhteistyöverkostoon, jolla taataan toimeksiantajan tarpeisiin paras ja laadukkain toteuttajakokonaisuus.

Peltosen entinen työnantaja vaati tuomioistuimessa sopimussakkoa osakkeenomistajan maksettavaksi kilpailukiellon rikkomisen perusteella. Asianajotoimisto Lindblad & Co. Oy vastasi kanteeseen. Työnantaja luopui kaikista vaatimuksistaan ennen käräjäoikeuden istuntoa.

“Yhteistyö lakimies Minna Romun kanssa oli sujuvaa.” Kommentoi Peltonen.


Mezzoforte Oy

Mezzoforte Oy on yksi maan suurimmista on-line huutokauppasivustojen ylläpitäjistä. Avustettu on-line huutokauppaan liittyvissä asioissa.


JAMAplan Oy

thumb_jamaplan_logopalvelusopimus

Avustettu JAMAplan Oy:tä IT-palvelusopimusten laadinnassa sekä annettu yrityksen perustamiseen liittyvää oikeudellisesta neuvontaa.


CWP Coloured Wood Products Oy

thumb_mattiropponencwp_logooikeuksien siirto, salassapito

Matti Ropponen, toimitusjohtaja

“Oy CWP Coloured Wood Products Oy on kehittänyt menetelmän, jolla voidaan värjätä puuta aina 45 millimetrin syvyyteen asti. Menetelmä mahdollistaa värien valinnan käyttötarkoituk-sen ja tarpeen mukaan. Asianajotoimisto Lindblad Oy on avustanut CWP:tä mm. puunvärjäysmenetelmän oikeuksien siirrossa ja salassapidossa sekä osakas- ja toimitusjohtajasopimusten laadinnassa ja osakeanneissa ja yleisten toimitusehtojen laadinnassa sekä rahoituskierroksella, jossa pääomasijoittajat tulivat yhtiön osakkaiksi. Asianajotoimisto Lindblad Oy on avustanut CWP:tä monissa asioissa. Mm. rahoituspaketti olisi jäänyt tekemättä, jos Asianajotoimisto Lindblad Oy ei olisi pusertanut sitä kokoon.”


Priortest Oy

priortest_logooikeuksien siirto

Mittausmenetelmän oikeuksien siirtäminen Savonlinnan kaupungilta PriorTest Oy:lle.


Ficon Oy

Pentti Hyttinen, toimitusjohtaja

“Ficon Oy on korkealuokkaisia kiinteistönhuoltolaitteita valmistava yritys. Ficon-lisälaitteet on suunniteltu erityisesti Pick Up-autoihin sopiviksi. Ficon Oy:n tuotteet sisältävät useita innovatiivisia ratkaisuja. Toimintamme laajentuessa olemme yhteistyössä Asianajotoimisto Lindblad Oy:n kanssa muun muassa järjestelleet erinäisiä immateriaalioikeudellisiin asioihin sekä yritysjärjestelyhin liittyviä kysymyksiä. Olemme saaneet Asianajo toimisto Lindblad Oy:ltä tämän alan hyvää asiantuntemusta. Palvelu, jota olemme saaneet on ollut erittäin hyvää.”


Core Handling Oy

lisenssisopimus

Core Handling Oy tarjoaa tehdaskohtaisia hylsyjen kierrätyspalveluja ja toimittaa hylsynjatkoslinjoja. Avustimme Core Handling Oy:tä lisenssisopimuksen laatimisessa USA:han.thumb_corehandling_logo


Cityvice Oy

lisenssisopimus

Englanninkielisen lisenssisopimuksen laadinta.thumb_cityvice_logo


Juntuset Oy

thumb_olavijuntunen (1)konserni osituksessa

Olavi Juntunen, toimitusjohtaja

“Kiitos Asianajotoimisto Lindbladin esimerkillisen toiminnan on Juntuset Oy konserni yhä yhtenäinen. Omaisuuden osituksen saimme sovittua ilman oikeudenkäyntiä ja yrityksen säilyttäminen kokonaisuutena onnistui. Molemmat tärkeitä asioita perheelliselle yrittäjälle. Tunsin olevani hyvissä käsissä, sillä Asianajotoimisto Lindblad todella otti tapauksen omakseen.”


VS Turva-Aidat Oy

Avustettu VS Turva-Aidat Oy:tä julkisia hankintoja koskevissa toimeksiannoissa.thumb_vsturva-aidat_logo


Was-Ste Oy

Was-ste Oy on Suomen suurin graffitien poistoon ja julkisivujen puhtaanapitoon erikoistunut yritys. Avustettu Was-ste Oy:tä julkisia hankintoja koskevassa hankintakilpailussa.


Avustettu asiakasta, joka valmistaa hydraulisia peräkärryjä riidassa, jossa kärryjä oli myyty Norjaan. Riitaan liittyi muun muassa rahoitusyhtiöitä sekä konkurssissa oleva yhtiö.

Toimistomme on hoitanut vuosien varrella erittäin suuren määrän konkurssipesiä.


Cytomed Oy

Cytomed Oy:llä on kansainvälinen omistus ja yhteydet.
Avustettu yhtiötä perustamaan lääketeollisuustehtaansa Suomeen.
Avustettu säännöllisesti venäläisyhteyksiä omaavia yrityksiä yhtiöoikeudellisissa, kiinteistöihin ja muissa Suomeen etabloitumiseen liittyvissä asioissa.


Eva Simolin

ostajan etsintä ja yhtiön myynti

“Olen todella tyytyväinen Asianajotoimisto Lindbladilta saamaani palveluun. Kun halusin myydä yritykseni, he etsivät ostajan parhaalla mahdollisella hinnalla. Asianajotoimisto Lindblad teki sopimukset, eikä minun tarvinnut kuin allekirjoittaa. Vaivatonta ja mukavaa!”


RE-Suunnittelu Oy

re_logoosakkeiden hankinta

Avustettu osakkeiden hankinnassa yhtiön osakkailta.


Nurmeksen Metalli Oy

Avustettu yhtiötä ja sen osakkaita järjestelyssä, jossa yrityksen enemmistöomistus siirtyi isältä pojalle useamman eri toimen yhdistelmällä.


Piikki ja Pora Rautiainen Oy

thumb_terorautiainenlahjoitus, osakkaiden hankinta, ennakkotieto

Tero Rautiainen

“Asianajotoimisto Lindblad avusti yrityksemme sukupolvenvaihdoksessa. Aluksi saimme valita muutamasta vaihtoehdosta mallin, jonka mukaan lähdettiin etenemään. Kun sovitut toimet oli luonnosteltu, asianajotoimisto hankki verottajalta ennakkopäätökset ja saimme pitävät tiedot verottajan suhtautumisesta sukupolvenvaihdostoimiin. Sukupolvenvaihdos pystyttiin toteuttamaan ilman, että jatkajalle olisi tullut kohtuutonta rasitusta. Tähän päästiin yhdistämällä osakkeiden lahjoitus ja se, että yhtiö hankki luopujalta osakkeita. Yhtiötäkään ei haluttu kohtuuttomasti rasittaa ja muun muassa halli siirtyi rahan sijasta luopujalle. Jatkossa luopuja saa vuokratuloja ja yhtiö voi pitkäaikaisella sopimuksella käyttää hallia. Samalla laajensimme hallitusta ja päivitimme yhtiörakennetta.”


Insinööritoimisto Sir-Sähkö Oy

Avustettu osakassopimuksissa, toimitusjohtaja- ja johtajasopimuksissa sekä yhtiön jakautumisessa Insinööritoimisto SIR-Sähkö Oy:ksi ja SIR Rahoitus Oy:ksi.sir_logo


Carel Cast Oy

tutkimus- ja tuotantosopimukset

Carel Cast Oy on Suomen johtavia polyuretaanituotteiden valmistajia. Avustettu yritystä sopimusoikeudellisissa asioissa koskien mm. tutkimusta ja tuotantoa.


Samesor Oy

Yhtiö suunnittelee ja valmistaa ohutlevyjen tuotantolinjoja maailmanlaajuisesti. Avustettu yhtiötä erilaisissa yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa asioissa liittyen mm. kansainvälisten tuotantolinjojen toimituksiin.


Suomen Ilmapallokeskus Ballooncenter Oy

Ilmapallokeskus Balloon Center Oy on Pohjoismaiden johtava ilmapallojen ja juhlatarvikkeiden maahantuonti-, tukku- ja vähittäisliike. Avustamme Ilmapallokeskus Balloon Center Oy:tä useissa erityyppisissä yritys- ja sopimusjärjestelyissä.


Pharmanova Oy

Pharmanova Oy on yksityinen suomalainen sairaalatarvikkeita maahantuova ja myyvä yritys edustaen erikoissairaanhoidon tarvikkeiden johtavia valmistajia mm. diabeteksen hoidossa, hematologiassa ja leikkaussalitoiminnassa. Avustimme Pharmanova Oy:tä liikesopimuksessa.


Delotec Oy

kansainvälinen jakelusopimus

Delotec Oy edustaa ja maahantuo työturvallisuuteen, liikenneturvallisuuteen, paloturvallisuuteen, ympäristösuojeluun ja huoltopalveluihin liittyviä tuotteita. Avustimme Delotec Oy:tä kansainvälisen jakelusopimuksen laatimisessa.


Xeepra

Avustettu osakkuusjärjestelyissä.xeepra_logo


Ecomonitor Oy

Ecomonitor Oy on ympäristöalan yritys, joka on erikoistunut vesienhoidon tutkimuspalveluihin ja seurantatehtäviin. Avustettu Ecomonitor Oy:tä useissa sopimusjärjestelyissä.thumb_ecomonitor_logo


Softcolor Oy

Juha Purmonen, Managing partner, Chairman

“Olemme rakentaneet yrityksellemme koko sopimusarkkitehtuurin yhteistyössä Asianajotoimisto Lindblad Oy:n kanssa. Asianajotoimisto Lindblad Oy:n lakimiehet ovat ymmärtäneet hyvin kansainvälisillä markkinoilla toimivan ohjelmistoyrityksen tarpeet. Erityisen tyytyväisiä olemme juristien tapaan ymmärtää tuotteiden ja palveluiden juridisen suojaamisen tarpeet sekä kykyyn tunnistaa mahdolliset liiketoimintaan liittyvät sopimusriskit. Olemme erittäin tyytyväisiä saamaamme palveluun.”thumb_juhapurmonen


Flaxwood Oy

optiosopimus

Antti Vilenius, toimitusjohtajathumb_flaxwood

“Flaxwood Oy valmistaa korkean käsityötaidon ja uusimman teknologin yhdistelmänä korkealuokkaisia sähkökitaroita, joista valtaosa menee vientiin. Asianajotoimisto Lindblad Oy on tehnyt Flaxwood Oy:lle yhtiön kansainvälistymiseen liittyen erilaisia sopimusjärjestelyjä, mukaan lukien optiosopimuksen. Osaava ja kansainvälistä kokemusta omaava asianajaja on ensiarvoisen tärkeä voimakkaasti kansainvälistyvälle yhtiöllemme. Olemme saamaamme palveluun erittäin tyytyväisiä.”


Spotdealers Oy

Laadittu kansainvälisiä sopimuksia.


CWP Coloured Wood Products Oy

thumb_mattiropponencwp_logoMatti Ropponen, toimitusjohtaja

“CWP Coloured Wood Products Oy on kehittänyt menetelmän, jolla voidaan värjätä puuta aina 45 millimetrin syvyyteen asti. Menetelmä mahdollistaa värien valinnan käyttötarkoituksen ja tarpeen mukaan. Asianajotoimisto Lindblad Oy on avustanut CWP:tä mm. puunvärjäysmenetelmän oikeuksien siirrossa ja salassapidossa sekä osakas- ja toimitusjohtajasopimusten laadinnassa ja osakeanneissa ja yleisten toimitusehtojen laadinnassa sekä rahoituskierroksella, jossa pääomasijoittajat tulivat yhtiön osakkaiksi. Asianajotoimisto Lindblad Oy on avustanut CWP:tä monissa asioissa. Mm. rahoituspaketti olisi jäänyt tekemättä, jos Asianajotoimisto Lindblad Oy ei olisi pusertanut sitä kokoon.”


Peltolan Piha Oy

liiketoimintakauppa

Avustettu Peltolan Piha Oy:tä ostajana liiketoimintakaupasta syntyneessä oikeudenkäynnissä.


Kati Matikainen-Hiisivirta

muotovirhethumb_katimartikainen

“Kantapään kautta olen oppinut, ettei sopimuksissa saa olla tulkinnanvaraa. Itse laatimassamme sopimuksessa ollut muotovirhe poikii riitaa, haasteita ja rikosilmoituksia jo viidettä vuotta. En voi kuin ihailla Markku Lindbladin rautaista ammattitaitoa, sillä olemme voittaneet kaikki tähänastiset tapaukset. Vastapuolella on jo neljäs juristi kierroksessa.”


Saaristomaailma Oy

thumb_jarikallioniemitytäryhtiön osakkeiden siirto

Jari Kallioniemi

“Asianajotoimisto Lindblad oli tukenamme sopiessamme riitaisuutta joka koski meille tärkeän tytäryhtiön osakkeiden siirtoa. Samalla pystyimme sopimaan pitkäaikaisen riitaisuuden erään yhtiöllemme palveluita toimittaneen tahon kanssa. Asianajotoimisto Lindblad on myös hoitanut työsuhteisiin ja saatavien perintään liittyviä asioita sekä konsultoinut meitä yritysryppäämme rakennetta koskevissa kehityskysymyksissä.”


Juntuset Oy

thumb_olavijuntunen (1)konserni osituksessa

Olavi Juntunen, toimitusjohtaja

“Kiitos Asianajotoimisto Lindbladin esimerkillisen toiminnan on Juntuset Oy konserni yhä yhtenäinen. Omaisuuden osituksen saimme sovittua ilman oikeudenkäyntiä ja yrityksen säilyttäminen kokonaisuutena onnistui. Molemmat tärkeitä asioita perheelliselle yrittäjälle. Tunsin olevani hyvissä käsissä, sillä Asianajotoimisto Lindblad todella otti tapauksen omakseen.”


Technopolis Kareltek Oy

välimiesmenettely

Toimittu käräjäoikeuden määräämänä uskottuna miehenä tehtävänä valvoa poissaolevien osakkeenomistajien etua välimiesmenettelyssä, jossa Technopolis Oyj esittänyt lunastusvaatimuksen. Uskottu mies valvoo niiden vähemmistöosakkaiden intressejä, jotka eivät olleet menettelyssä itse osallisia. Keskeisintä on kannanotto lunastettavien asiakkaiden arvoon.


Tikka Communication Oy

Välimiesmenettely

Tikka Communication Oy, entinen Joensuun Puhelin, on toiminut Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan alueella. Asianajaja Markku Lindblad on määrätty uskotuksi mieheksi lunastusmenettelyssä, joka perustuu Elisa Oyj:n Tikka Communications Oy:lle toimittamaan lunastusvaatimukseen. Lindblad valvoo välimiesmenettelyssä niiden vähemmistöosakkeenomistajien intressejä, jotka eivät olleet menettelyssä itse osallisina.


Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Avustettu muun muassa työ- ja sopimusoikeudellisissa asioissa.


Imatran kaupunki

Avustettu muun muassa työoikeudellisissa asioissa.


Lea Rouvinen

“Kesämökkilahtemme vesi saastui väärän ojituksen vuoksi. Useiden muiden lakimiesten turhien ponnistelujen jälkeen turvauduin Asianajotoimisto Lindbladin apuun. Asiantuntijoita käyttämällä ja korvausvaatimusta tarkentamalla saimme voiton suurimmasta mahdollisesta vastapuolesta – valtiosta.”


Asunto Oy Nurmeksen Kuusirivi

Avustaminen öljyvahinkoa koskevien oikeudellisten vastuiden selvittämisessä, yhtiökokousten ja hallituksen kokousten päätöksenteon valmistelussa, erilaisten sopimusten ja hakemusten laadinnassa sekä vakuutuskorvauksiin liittyvissä asioissa.


Asunto Oy Lappeenrannan Veteraanitalo

Neuvonta rakennusvirheasiassa


Murof Oy

thumb_leonanckerLeon Ancker
“Yhteistyömme Asianajotoimisto Lindbladin kanssa on ollut laaja-alaista. He ovat ansiokkaasti hoitaneet monia liikejuridiikan piirin kuuluvia toimeksiantoja. Tällaisia ovat olleet mm. yrityksen perustaminen, yhtiöjärjestyksen muuttaminen, tavaramerkkien rekisteröinti sekä kiinteistö- ja yrityskaupat.”

 


Saimaan ammattikorkeakoulu

Avustettu useissa sopimusoikeudellisissa ja rakentamiseen sekä kiinteistöihin liittyvissä asioissa.


Conte Invest Oy

Conte Invest Oy harjoittaa kiinteistösijoitusta ja kiinteistöjen jalostustoimintaa. Yhtiö kehittää ja konseptoi omistamiaan kiinteistöjä, osakkeita ja maa-alueita kasvattaen kohteidensa arvoa.Avustimme Conte Invest Oy:tä Huhtiniemen kylpylä ja hotelli projektissa Lappeenrannassa. Projektin arvo on useita kymmeniä miljoonia euroja.