Referenssejä

Kuljetusyhtiön liiketoimintakauppa huutokauppamenettelyn päätteeksi

Asianajotoimisto Lindblad auttoi sopivan ostajan löytämisessä Kuljetusliike O Valkonen Oy:n liiketoiminnalle sekä liiketoimintakaupan toteuttamisessa Ylärakkola Logistics Oy:n kanssa.

Lue lisää »

Kaupanpurkusopimus kiinteistökauppariidassa

Asianajotoimisto Lindbladin avustuksella vanhan omakotitalon kauppa saatiin purettua sopimalla asiasta myyjän kanssa. Kattavan reklamaatiodokumentin ansiosta purkuperusteiden riittävyydestä ei ollut epäilystäkään.

Lue lisää »

RE Group hyödynsi Lindbladin osaamista osakevaihdossa ja sulautumisessa

Ensin toteutettu osakevaihto mahdollisti kolmen tytäryhtiön sulauttamisen emoyhtiöön yhdellä kertaa. Asianajotoimisto Lindbladin avulla prosessi saatiin vietyä läpi verotuksellisesta näkökulmasta mahdollisimman edullisesti.

Lue lisää »

Lindblad todisti luottamushenkilöön kohdistuneet syytökset perättömiksi

Asianajotoimisto Lindblad avusti Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesteristä Eksoten syyttäessä häntä virka-aseman väärinkäytöstä. Asianajaja Topi Heinäsen perusteellisen selvityksen jälkeen poliisi totesi, ettei aihetta esitutkintaan ole.

Lue lisää »

Kutilan kanava Oy edistää kanavahankkeen etenemistä

Asianajotoimisto Lindblad valittiin lakiasiantuntijaksi valmistelemaan yli 15 miljoonan euron kanavahanketta edistävän osakeyhtiön perustamista. Tarvittavat yhtiöoikeudelliset dokumentit syntyivät sujuvassa yhteistyössä ja nopeasti.

Lue lisää »

Juridista apua perunkirjoitusten tekemisen tueksi

Hautaustoimisto ja Kukkakauppa Lund Ky on hyödyntänyt Asianajotoimisto Lindbladin osaamista perunkirjoituksiin sekä testamentteihin liittyvissä asioissa jo usean vuoden ajan.

Lue lisää »

Bioneerit Group Oy muodostui yhtiörakenteen selkeyttämisen tuloksena

Asianajotoimisto Lindbladin avulla prosessi, jossa LVI-Bioneerit-konsernista tuli lopulta viiden tytäryhtiön emoyhtiö Bioneerit Group Oy, sujui hallitusti alusta loppuun.

Lue lisää »

AccessPoint hyödynsi Lindbladin apua tytäryhtiöfuusiossa

AccessPointin ostaman Secon Systems Oy:n sulauttaminen emoyritykseen oli pitkä prosessi, jossa Asianajotoimisto Lindblad vastasi luotettavasti eri vaiheiden vaatimista toimenpiteistä.

Lue lisää »

Paritalon osakkaiden välinen riita

Asianajotoimisto Lindblad avusti Jyrki Piekkalaa varaston käyttöoikeuteen liittyvässä riidassa taloyhtiötä vastaan, ja sekä käräjäoikeus että hovioikeus ratkaisivat asian Piekkalan eduksi.

Lue lisää »

Helaform Oy varmistaa jälleenmyyntisopimustensa onnistumisen Lindbladin avulla

Lindblad on tarjonnut kansainvälisesti toimivalle Helaformille konsultaatioapua mm. jälleenmyyntisopimuksiin ja tavaramerkkiasioihin liittyen.

Lue lisää »

Lindblad auttoi Liljendals Bruk Ab:ta johtajasopimuksen teossa

Yhtiön kannalta merkittävään rooliin tulevien henkilöiden kohdalla sopimuksiin on syytä kiinnittää tarkkaa huomiota, ja esimerkiksi salassapitovelvoitteista sekä kilpailukiellosta on hyvä sopia selkeästi. Liljendals Bruk käytti Lindbladin apua sopimuksen muotoilussa.

Lue lisää »

Lindblad apuna laajassa yhtiöittämishankkeessa

Tuleva maakuntauudistus, kilpailulainsäädännön muuttuminen ja tarve tehostaa toimintaa olivat taustasyinä siihen, että kolmen itäsuomalaisen IT- ja talousalalla toimivan, pääosin kuntaomisteisen yrityksen liiketoiminta siirrettiin Asianajotoimisto Lindbladin avustuksella kahteen uuteen yhtiöön.

Lue lisää »

Lindbladin avulla Maxirate Oy pääsi toivomaansa lopputulokseen vesivahinkoon liittyvässä riidassa

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy:n hoitamana prosessi oli sujuva avaimet käteen -paketti, jossa asiakas pidettiin ajan tasalla vaiheiden kulusta.

Lue lisää »

Työsuhdekoulutus KLINGER Finland Oy:lle

Asianajotoimisto Lindblad ja Minna Romu saivat KLINGER Finlandilta positiivista palautetta työsuhdekoulutuksesta, joka oli osallistujien mukaan sisällöltään kattava, selkeä ja käytännönläheisyytensä ansiosta erittäin kiinnostava.

Lue lisää »

Kun perinnönjakoon tarvitaan pesänselvittäjää ja pesänjakajaa

Aina perinnönjako ei onnistu ilman siihen erikoistunutta, kokenutta asianajajaa. Juhani Tukia Asianajotoimisto Lindbladilta hoitaa vuosittain toistakymmentä pesänselvitystä ja -jakoa, periaatteinaan nopeus, järjestelmällisyys ja empatia.

Lue lisää »

Lindblad asiantuntijana mukana AccessPointin yrityskaupassa

Secon Systems Oy:n osakkeiden osto toteutui hallitusti Lindbladin avustuksella. Sitä edeltävä due diligence -tarkastus antoi AccessPointille tarvittavan ymmärryksen ostopäätöksen tueksi. 

Lue lisää »

Perinnönjako sovussa on aina paras vaihtoehto

Perintöoikeudelliset asiat ovat ihmisille hyvin henkilökohtaisia asioita, joten asiakkaan sijaan tällä kertaa haastateltavana on aiheeseen erikoistunut lakimiehemme Topi Heinänen.

Lue lisää »

Tarvasjoen Teräsovi Oy sai nopean avun urakkasopimukseen liittyvään riitaan

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy avusti Tarvasjoen Teräsovi Oy:tä urakkasopimusrikkomusta ja vahingonkorvausta koskevassa asiassa, jossa päästiin molempia osapuolia tyydyttävään sovintoon.

Lue lisää »

Asianajotoimisto Lindblad mukana Avainapteekkien markkinointi Oy:n vaiheissa

Apteekkariosakkaiden omistama Avainapteekkien markkinointi -ketju on hyödyntänyt Lindbladin osaamista mm. osakassopimuksen laatimisessa. Yhteistyö on tuonut varmuuden siitä, että sekä yhtiön että osakkaiden etu on asianmukaisesti huomioitu.

Lue lisää »

LVI-Bioneerit Oy:n sukupolvenvaihdos toteutui varmoin askelin Lindbladin kanssa

Yritysjuridiikkaan erikoistuneen lakiasiantuntijan avulla sukupolvenvaihdosprosessi oli hallittu ja verotuksellisten näkökulmien huomioinnilla päästiin edullisimpaan lopputulokseen. 

Lue lisää »

Lindblad tarjoaa tarvittavan lakiosaamisen Konepaja Antti Ranta -konsernille

Lähes 14 vuoden yhteistyön aikana konsernin yhtiöt ovat saaneet Lindbladilta juridista apua mm. erilaisiin sopimuksiin, riidanratkaisuun ja konkurssiasioihin.

Lue lisää »

Jounin Kaupan kauppiaspariskunta luottaa lakiasioissa Lindbladiin

Koko Suomen tuntemaksi viime vuosina noussut Jounin Kauppa Oy:n kauppiaspari Sampo Kaulanen ja Michele Murphy-Kaulanen kääntyy lakiosaamista vaativissa asioissa poikkeuksetta Asianajotoimisto Lindblad & Co:n puoleen.

Lue lisää »

RE Groupille lakiasiantuntijan palveluiden käyttäminen on itsestään selvää

RE Group on jalostunut nykyiseen muotoonsa useiden yritysjärjestelyjen kautta. Asianajotoimisto Lindblad on ollut lakiasiantuntijana mukana muutoksissa jo 15 vuoden ajan.

Lue lisää »

Yleisneuvontasopimus tuo lisäarvoa Karelian Kiinteistötilin asiakkaille

Asianajotoimisto Lindblad & Co:lta isännöintitoimisto saa nopeat ja luotettavat vastaukset lakikysymyksiin, joita heidän taloyhtiöasiakkaansa kohtaavat.

Lue lisää »

Suomen Hautaustoimistojen Liiton jäsenet saavat tarvitsemansa juridiset neuvot Lindbladilta

Yleisneuvontasopimuksen ansiosta Suomen Hautaustoimistojen Liiton jäsenyrittäjien on helppo pyytää lakiasiantuntijan toimenpidesuosituksia esimerkiksi perunkirjoitusten yhteydessä nouseviin kysymyksiin.

Lue lisää »

Luotettava lakiasiantuntija on AP-Pinnoite Oy:lle arvokas tuki

Asianajotoimisto Lindblad & Co:n kanssa tehty yleisneuvontasopimuksen avulla AP-Pinnoite Oy saa aina varmat vastaukset lakiosaamista vaativiin kysymyksiinsä, välttyen turhalta stressiltä ja riidoilta.

Lue lisää »

Mari Laari

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy avusti yksityishenkilöä autokaupan ongelmien selvittelyssä. ” Ekaa kertaa elämässäni turvauduin asianajajan apuun, enkä todellakaan joutunut pettymään palveluun.” -Mari Laari-

Lue lisää »

Autokoulu Itkonen Oy

Ensimmäinen yhteydenotto tapahtui puhelimitse loppuvuodesta 2016, ja se oli hyvin asiallista ja ystävällistä. Ei tullut epäilystäkään siitä, ettemme antaisi toimeksiantoa Asianajotoimisto Lindblad & Co:n hoitoon. Paikanpäälle tulin minä ja poikani Jaakko Itkonen, jolloin kävimme läpi seikkaperäisesti autokoulun tilanteen ja siitä laitoimme asian vireille. Asianajotoimisto aloitti ripeästi ja asiantuntevasti hoitamaan autokoulun myyntiä. Prosessin aikana olemme aina […]

Lue lisää »

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy sai apua liiketoimintakaupan toteuttamiseen

Erityistä kiitosta asiakkaalta saavat Lindblad & Co:n asiantuntemus, ripeys ja hyvä asiakaspalvelu.

Lue lisää »

Taipalsaaren Lämpö Oy varmisti onnistuneen yrityskaupan Lindblad & Co:n avulla

Paljon selvittelyjä vaatineessa biolämpövoimalan ostoprosessissa päästiin kaupantekoon ajallaan, kun Asianajotoimisto Lindblad & Co auttoi järjestelyissä.

Lue lisää »

Lindblad & Co on Kiinteistöpalvelu Talovarmalle tärkeä juridinen tuki

Kiinteistöpalvelu Talovarma Oy on Asianajotoimisto Lindblad & Co:n pitkäaikainen asiakas, joka arvostaa Lindbladin laajaa asiantuntemusta, huolellista perehtymistä asioihin ja oikeustapausten mallikasta hoitamista asiakkaan eduksi.

Lue lisää »

Lindblad & Co toimi Outokummun kaupungin neuvonantajana Outokummun Energia Oy:n myynnissä

Avoimella huutokauppaprosessilla tarjouksia saatiin nousemaan useita miljoonia euroja aiempaa tarjousta korkeammiksi.

Lue lisää »

Suvi-Trading Oy

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy avusti Suvi-Trading Oy:tä tavaramerkkien omistajamuutosten tekemisessä rekistereihin EUIPO, WIPO ja NIPO.

Lue lisää »

Jäminkipohjan JÄMÄ ry

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy avusti Jäminkipohjan JÄMÄ ry:tä hankintalain alaisen kylävalokuituverkon rakentamisen kilpailutusprosessissa.

Lue lisää »

Tiliässät täydentää palvelukokonaisuuttaan Lindbladin lakiosaamisella

Yhteistyökumppanilta saatu juridiikan asiantuntemus mahdollistaa tilitoimistolle asiakkaiden palvelemisen vieläkin paremmin.

Lue lisää »

Larisa, Pietari, Venäjä

Esitän suuret kiitokset Alla Sipanova-Taskiselle ja Maija-Liisa Karttuselle sekä kaikille Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy:n työntekijöille tehokkaasta ja ammattimaisesta asian hoitamisesta koskien perintöasioita; venäjän kansalaisen jäämistöä Suomessa sekä perunkirjoitusta ja perinnönjakoa, kun kuolinpesän osakkaat ovat Venäjällä ja muualla asuvia venäjän kansalaisia. Venäjän kielen osaaminen suuresti helpotti asioiden hoitamista eikä vaatinut erikseen tulkkausavun hankkimista. Alla esitteli […]

Lue lisää »

Te-Pa Medical Oy

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy on avustanut Te-Pa Medical Oy:tä sen jakautuessa Te-Pa Medical Oy:ksi sekä LPR Invest Oy:ksi.

Lue lisää »

Kirkkaus Analytics Oy

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy avusti Kirkkaus Analytics Oy:tä riita-asiassa. “Kiitokset asioidemme erinomaisesta hoitamisesta”.

Lue lisää »

Holiday Cottages Finland Oy

Holiday Cottages Finland Oy kiittää Lappeenrannan toimiston henkilökuntaa huolellisesti ja vastuullisesti tehdystä työstä monimutkaisessa asiassa, jonka lopputuloksena oli myönteinen ratkaisu ongelmaamme. Olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. Toivomme Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy:lle onnea ja menestystä. Alla, kiitämme Teitä herkkyydestä ja ymmärtäväisyydestä ja toivomme Teille onnistumisia jatkossa kaikissa asioissa ja aloitteissa.

Lue lisää »

Noretron Esitystekniikka Oy

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy avusti Noretron Esitystekniikka Oy:tä   tullinimikkeen harhaanjohtavan suomenkielisen teknisen selityskäännöksen aiheuttaman tullitariffiongelman selvittämisessä.

Lue lisää »

Seppo Kankaanpää, Uusimaa

Asianajotoimisto Lindblad & Co avusti yksityishenkilöä jäämistöoikeudellisessa asiassa. ”Toimiston avustuksella pääsimme sopimukseen testamentin edunsaajan kanssa ilman pitkällistä moitekanteen oikeudenkäyntiä. Osakkaiden puolesta kiitän toimiston henkilöstöä asiantuntevasta sekä asiakaslähtöisestä asianhoidosta. Kiitoksia!”

Lue lisää »

Simpeleen Fysikaalinen hoitolaitos Ky

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy on avustanut Simpeleen Fysikaalinen hoitolaitos Ky:tä yhtiöosuuksien kaupassa ja äänettömän yhtiömiehen vaihdoksessa sekä kokonaisuuteen liittyvien sopimusten laadinnassa. Simpeleen Fysikaalinen hoitolaitos Ky:n liiketoiminta muodostuu fysioterapia- ja kuntosalipalveluiden tuottamisesta ja myymisestä.

Lue lisää »

Elvi Pulkkinen

“Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy avusti menestyksellisesti Elvi Pulkkista kattourakkaa koskevassa kuluttajariita-asiassa. Vaatimukset hyväksyttiin sekä käräjä- että hovioikeudessa.”

Lue lisää »

Seppo Haapaniemi

Lindblad & Co avusti Haapaniemeä riita-asiassa. ”Minulle sattui 31.1.2013 työtapaturma, kaaduin liukkaalla ja hoitamattomalla työmaa-alueella. Sain kaatumisesta lievän aivovamman. Liitosta en apua, enkä myöskään asianajajaa saanut. Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy avusti minua oikeudenkäynnissä, jossa syyttäjä ajoi syytettä työturvallisuusrikoksesta ja vamman tuottamuksesta. Käräjäoikeudessa työnantajan vastuuhenkilöitä ei kuitenkaan tuomittu vammantuottamuksesta. Valitin asianajajan kanssa hovioikeuteen. Hovioikeus määräsi […]

Lue lisää »

Galina N. Venäjä

Asianajotoimisto Lindblad & Co avusti yksityishenkilöä jäämistöoikeudellisessa asiassa. “Suru kohtasi minua aviomieheni kuollessa. Hän oli kaikkein läheisin ihminen minulle. Edessä oli perinnönjako mieheni lasten kanssa hänen ensimmäisestä avioliitostaan. Avustajana toimivat ammattilaiset omassa asiassaan – Asianajantoimisto Lindbladin henkilökunta. He hoitivat minun asiani ymmärtäväisesti ja empaattisesti. Tästä olen heille todella kiitollinen. He neuvottelivat minun puolestani, tekivät ehdotuksia, […]

Lue lisää »

Helpotkotisivut.fi RGB neliö

Helpot kotisivut design Ay

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy on avustanut helpotkotisivut design avoin yhtiötä yhden osakkaan luopuessa yhtiön osakkuudesta neuvotteluissa, kauppakirjan ja muiden asiakirjojen laadinnassa sekä päätösten rekisteröinnissä. “Lindblad & Co hoiti riitaneuvottelumme, kauppakirjan ja muut asiakirjat hienosti ja tulokseen päästiin nopeasti. Olemme erittäin tyytyväisiä heidän yritysjuridiikan palveluihin ja voimme suositella palveluita myös muille yrittäjille.”

Lue lisää »

sekocons-logo

Sekocons Oy

Lindblad & Co Oy on avustanut Sekocons Oy:tä riita-asiassa. “Olette ammattilaisia! Suuret kiitokset avusta ja osallistumisesta pitkässä ja vaikeassa sopimusriita-asiassa.  Ilman teitä olisimme epäonnistuneet. Arvostamme tekemäänne työtä ja oikein valittuja toimintatapoja. Suosittelemme Asianajotoimisto Lindbladia kaikille tutuillemme ja ystävillemme, koska tiedämme, että asiat ovat ammattilaisten hoidossa. Haluamme toivottaa teille menestystä ja onnea.”

Lue lisää »

asfaltticenter

Asfaltticenter Oy

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy on avustanut Asfaltticenter Oy:n jakautumisessa AC Costruction Oy:ksi sekä AB Center Oy:ksi sekä osakkeiden vaihdossa osakkeiden kesken siten, että kummassakin muodostuneessa yhtiössä on järjestelyn jälkeen eri omistajat. Centerhallit Oy Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy on avustanut Centerhallit Oy:n jakautumisessa AC Hallit Oy:ksi sekä AB Hallit Oy:ksi sekä osakkeiden vaihdossa osakkeiden […]

Lue lisää »

Jukka Lepistö, Uusimaa

Avustimme Jukka Lepistöä hänen kiinteistökauppariidassaan. Kesämökin varastorakennus ja jätevesijärjestelmä olivat osittain naapurin puolella ja kaikkiin kiinteistöllä oleviin rakennuksiin ei ollut tarvittavaa rakennuslupaa. Myyjä suoritti Lepistölle korvausta kiinteistökaupan virheestä sekä asianajo- ja asianosaiskulut vaatimuksen mukaisesti.

Lue lisää »

oral_logo3

Oral Hammaslääkärit Oyj

Avustettu Oral Hammaslääkärit Oyj:tä hammaslääkärivastaanottojen omistajanvaihdoksiin liittyvissä asioissa.

Lue lisää »

Veronika Ignatjeva, St. Petersburg, Russia

“Asianajotoimisto Lindbladille minut toi surullinen vaihe elämässäni aviomieheni kuoleman johdostoa. Olin sokissa, stressaantunut ja epävarma. Siitä huolimatta jouduin hoitamaan perintöasiat ja niihin liittyvät asiakirjat. Minulla ei ollut mitään tietoa miten perintöasiat hoidetaan Suomessa. Tiesin sen, että minulla on perunkirjoitusta varten 3 kk aikaa. Minulle suositeltiin, että kääntyisin tässä asiassa asianajotoimisto Lindbladin puoleen, minkä teinkin. Olen […]

Lue lisää »

Anna Kondjakova, St. Petersburg, Russia

“Olen kääntynyt Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy:n puoleen elämäni vaikeassa vaiheessa. Avioeron jälkeen entinen aviomieheni ilmoitti, että hän myy yhteisessä omistuksessa olevan omakotitalomme. Asianajotoimiston lakimies kertoi minulle, että Suomessa tällainen teko ei ole mahdollinen. Entinen aviomieheni käytti monenlaisia keinoja estääkseen osituksen. Asianajotoimisto näytti, että oikeudellinen järjestelmä toimii Suomessa. Täytyy myöntää, että juridisen avustamisen lisäksi asiantuntijat […]

Lue lisää »

img-x12103419-0001

PRT Raksa

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy avusti PRT Raksaa tavaran virheeseen liittyvässä asiassa. “Kiitos tosi paljon. Oli mukava olla asiakkaana ja suosittelemme kyllä kaikille, jos joku oikeusapua tarvitsee. Mielettömän pätevää työtä. KIITOS!” – Veikko ja Gerli Toivonen –

Lue lisää »

Tero Ja Mirkka Järvinen

“Suurkiitos asiamme mallikkaasta hoitamisesta. Olemme erittäin tyytyväisiä sovinnolliseen lopputulokseen, sillä kuvittelimme ettemme saa euroakaan korvauksia ilman käräjöintiä. Erityiskiitokset hyvistä neuvotteluista ja neuvoista, sekä asiantuntijuudesta. Meille jäi erittäin miellyttävä olo teidän toimintatavoista ja meidän huomioon ottamisesta koko prosessin ajan.”

Lue lisää »

Adessin3

Adessin Oy

Asianajotoimisto Lindblad on neuvonut Adessin Oy:tä juridisissa asioissa.

Lue lisää »

Kari Angeria

Avustimme Kari Angeriaa johtajasopimuksen laatimisessa. Angeria nimitettiin Iisalmen Sanomien päätoimittajaksi.

Lue lisää »

Rakennus ja Pihapalvelu Ahlstedt Oy

Avustettu Rakennus ja Pihapalvelu Ahlstedt Oy:tä sopimusrikkomusta koskeneessa asiassa, jossa saavutettiin osapuolia tyydyttävä sovinto neuvottelujen tuloksena.

Lue lisää »

Logo_LB_4c

Landbell AG für Rückhol-Systeme

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy on avustanut Landbellia due diligence -menettelyssä, joka koski yrityksen suomalaista tytäryhtiötä. Kyseinen due diligence –prosessi oli osa tähän asti suurinta kiinalaisten Saksan yritysmaailmassa tekemää hankintaa, jossa Beijing Enterprise osti jätteen kierrätystä kehittävän ja tarjoavan yhtiön 1,44 miljardilla eurolla. Yhteyshenkilö: Markku Lindblad, osakas

Lue lisää »

TULUS OY-logo

Tulus Oy

Avustaminen yhtiön sopimusasioissa sekä tytäryhtiön perustamiseen liittyvissä asioissa.

Lue lisää »

logo

Insinööritoimisto R.J.Virta Oy

Konsultoimme Lindbladia mm. sopimusasioissa. 

Lue lisää »

thumb_mehto_logo

Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy

osakkeiden hankinta ja osakassopimus Omien osakkeiden hankinta yhtiölle sekä osakassopimusosakkaille.

Lue lisää »

olarinhuolto_logo

Olarin Huolto

Suunnattu osakeanti Tapiolan Lämpö Oy:lle.

Lue lisää »

thumb_piresma_logo

Piresma Oy

liiketoimintakauppa Avustettu Piresma Oy:n leikkipuistovälineiden markkinointiosaston liiketoiminnan myynnissä tanskalaiselle Kompan A/S:lle.

Lue lisää »

re_logo

RE-Suunnittelu Oy

fuusio RE-Suunnittelu Oy -, Rakennus- ja energiatekniikka R.E.T. Oy -, RE-Arkkitehdit ja Insinöörit Oy -yhtiöiden fuusiossa avustaminen.

Lue lisää »

sir_logo

Insinööritoimisto Sir-Sähkö Oy

jakautuminen Avustettu osakassopimuksissa, toimitusjohtaja- ja johtajasopimuksissa sekä yhtiön jakautumisessa Insinööritoimisto SIR-Sähkö Oy:ksi ja SIR Rahoitus Oy:ksi.

Lue lisää »

thumb_patronas_logo

Patronas Oy

yhtiön myynti osakevaihdolla Osakekannan myynti Menire Oyj:lle (nykyisin Turvatiimi Oyj) osakevaihdolla.

Lue lisää »

thumb_tehoc_logo

Tehoc Oy

konsernin osto osakevaihdolla Avustettu Kymen Prosessipuhdistus Oy:n ja Etelä-Suomen Prosessipuhdistus Oy:n osakekantojen ostossa osakevaihdolla.

Lue lisää »

thumb_askoaaltonen

HA-Vartiointi Oy

Asko Aaltonen osakekannan myynti “Perheyrityksemme yhteistyö Asianajotoimisto Lindbladin kanssa on kestänyt lähes vuosikymmenen. Tänä aikana olemme saaneet lakiapua niin työntekijöihin ja verotukseen kuin hallituksen toimintaan liittyvissä asioissa. Asianajotoimisto Lindblad avusti meitä myös osakemyynnissä Engel Security Oy:lle. Yhteistyö Asianajotoimisto Lindbladin kanssa on sujunut aina saumattomasti. Asiointi on aina yhtä miellyttävää ja saan asianajajani aina myös kiinni. […]

Lue lisää »

thumb_dae-tek_logo

Dae-Tek Oy

osakekannan osto Dae-Tek Oy tuo maahan muun muassa Daewoo -kaivureita ja muita vastaavia koneita sekä tarjoaa maahantuomiinsa koneisiin huolto- ja vara-osapalveluita. Dae-Tek Oy on yksi maamme suurimmista maansiirtokoneiden maahantuojista. Asianajotoimisto Lindblad Oy on avustanut Dae-Tek Oy:tä sen ostaessa Kone-myynti Niemelä Oy:n koko osakekannan. Konemyynti Niemelä Oy toimii maan-siirtokoneiden myyjänä Tampereen alueella

Lue lisää »

Asunto Oy Nurmeksen Kuusrivi

Avustaminen öljyvahinkoa koskevien oikeudellisten vastuiden selvittämisessä, yhtiökokousten ja hallituksen kokousten päätöksenteon valmistelussa, erilaisten sopimusten ja hakemusten laadinnassa sekä vakuutuskorvauksiin liittyvissä asioissa. Tutustu palveluihin: Vahingonkorvausoikeus

Lue lisää »

Lea Rouvinen

Kesämökkilahtemme vesi saastui väärän ojituksen vuoksi. Useiden muiden lakimiesten turhien ponnistelujen jälkeen turvauduin Asianajotoimisto Lindbladin apuun. Asiantuntijoita käyttämällä ja korvausvaatimusta tarkentamalla saimme voiton suurimmasta mahdollisesta vastapuolesta – valtiosta

Lue lisää »

thumb_jarikallioniemi

Saaristomaailma Oy

Jari Kallioniemi “Asianajotoimisto Lindblad oli tukenamme sopiessamme riitaisuutta joka koski meille tärkeän tytäryhtiön osakkeiden siirtoa. Samalla pystyimme sopimaan pitkäaikaisen riitaisuuden erään yhtiöllemme palveluita toimittaneen tahon kanssa. Asianajotoimisto Lindblad on myös hoitanut työsuhteisiin ja saatavien perintään liittyviä asioita sekä konsultoinut meitä yritysryppäämme rakennetta koskevissa kehityskysymyksissä.”

Lue lisää »

thumb_hannelahti

Beauty Bar

Hanne Lahti, SKY kosmetologi “Oman alani ammattilaisena osaan arvostaa myös muiden ammattitaitoa. Mielestäni pienellä yrityksellä ei ole varaa olla huolimaton vaikkapa työsuhdeasioissa, vaan on kaikkien etu että sopimukset ovat kunnossa. Ennaltaehkäisy on tärkeää, eikä hinta suhteutettuna mahdollisista ongelmista aiheutuviin kuluihin ole todellakaan korkea. On turvallista tietää, että ammattilainen hoitaa asioitani.”

Lue lisää »

restel

Restel Oy

Björn Pahlberg, toimialajohtaja “Restel on Suomen suurin hotelli- ja ravintoalan yritys. Yhteistyömme Asianajotoimisto Lindbladin kanssa on jatkunut useiden vuosien ajan. Toimisto on avustanut meitä lukuisissa asioissa lupamanettelyistä henkilöstöasioihin. Asianajajamme ymmärtää hyvin ravintolamaailman kuvioita ja saamme tarvitsemamme juridisen avun nopeasti myös äkillisissä tapauksissa. Siksi olemme saamamme palveluun erittäin tyytyväisiä.”

Lue lisää »

Stabil Constructions Oy

Yhtiö tekee lämmitys- ja putkiasennuksia. Avustettu työoikeudellisessa asiassa.

Lue lisää »

Työsuhde vai urakka/KKO 2008:99 ennakkopäätös

Toimistomme avusti Ari H:ta asiassa. T ja H olivat allekirjoittaneet pienurakkasopimuksen T:n omakotitalon ja piharakennuksen rakennusteknisten töiden suorittamisesta. Kysymys siitä, oliko sopimussuhdetta tästä huolimatta pidettävä työsuhteena, kun otettiin huomioon sopimusneuvotteluissa esillä olleet tiedot ja sopimuksen täyttämiseen liittyvät seikat. Ismo T:llä oli ollut mahdollisuus Ari H:n työn johtamiseen ja valvontaan, koska hän oli käynyt työmaalla päivittäin. […]

Lue lisää »

thumb_viagroup_logo

Yritysvalmennus Group Oy Ltd/Via Group

Avustaminen työoikeuden kysymyksissä ja koulutusmateriaalin tekijänoikeuksia koskevissa asioissa.

Lue lisää »

thumb_vpfuturelogoeitaustaa

VPFuture Oy

VPFuture Oy on Vesa Peltosen perustama henkilöstönkehittämiseen keskittynyt liikkeenjohdon konsultointiyritys. VPFuturen tavoitteena on edistää asiakasyritystensä tuottavuutta henkilöstön kehittämisen eri keinoin. Toiminnan tuloksellisuus perustuu monessa toimeksiannossa  projektikohtaiseen yhteistyöverkostoon, jolla taataan toimeksiantajan tarpeisiin paras ja laadukkain toteuttajakokonaisuus. Peltosen entinen työnantaja vaati tuomioistuimessa sopimussakkoa osakkeenomistajan maksettavaksi kilpailukiellon rikkomisen perusteella. Asianajotoimisto Lindblad & Co. Oy vastasi kanteeseen. Työnantaja luopui […]

Lue lisää »

Mezzoforte Oy

Mezzoforte Oy on yksi maan suurimmista on-line huutokauppasivustojen ylläpitäjistä. Avustettu on-line huutokauppaan liittyvissä asioissa.

Lue lisää »

thumb_jamaplan_logo

JAMAplan Oy

palvelusopimus Avustettu JAMAplan Oy:tä IT-palvelusopimusten laadinnassa sekä annettu yrityksen perustamiseen liittyvää oikeudellisesta neuvontaa.

Lue lisää »

thumb_mattiropponen

CWP Coloured Wood Products Oy

oikeuksien siirto, salassapito Matti Ropponen, toimitusjohtaja “Oy CWP Coloured Wood Products Oy on kehittänyt menetelmän, jolla voidaan värjätä puuta aina 45 millimetrin syvyyteen asti. Menetelmä mahdollistaa värien valinnan käyttötarkoituk-sen ja tarpeen mukaan. Asianajotoimisto Lindblad Oy on avustanut CWP:tä mm. puunvärjäysmenetelmän oikeuksien siirrossa ja salassapidossa sekä osakas- ja toimitusjohtajasopimusten laadinnassa ja osakeanneissa ja yleisten toimitusehtojen laadinnassa […]

Lue lisää »

priortest_logo

Priortest Oy

oikeuksien siirto Mittausmenetelmän oikeuksien siirtäminen Savonlinnan kaupungilta PriorTest Oy:lle.

Lue lisää »

Ficon Oy

Pentti Hyttinen, toimitusjohtaja “Ficon Oy on korkealuokkaisia kiinteistönhuoltolaitteita valmistava yritys. Ficon-lisälaitteet on suunniteltu erityisesti Pick Up-autoihin sopiviksi. Ficon Oy:n tuotteet sisältävät useita innovatiivisia ratkaisuja. Toimintamme laajentuessa olemme yhteistyössä Asianajotoimisto Lindblad Oy:n kanssa muun muassa järjestelleet erinäisiä immateriaalioikeudellisiin asioihin sekä yritysjärjestelyhin liittyviä kysymyksiä. Olemme saaneet Asianajo toimisto Lindblad Oy:ltä tämän alan hyvää asiantuntemusta. Palvelu, jota olemme […]

Lue lisää »

thumb_corehandling_logo

Core Handling Oy

lisenssisopimus Core Handling Oy tarjoaa tehdaskohtaisia hylsyjen kierrätyspalveluja ja toimittaa hylsynjatkoslinjoja. Avustimme Core Handling Oy:tä lisenssisopimuksen laatimisessa USA:han.

Lue lisää »

thumb_cityvice_logo

Cityvice Oy

lisenssisopimus Englanninkielisen lisenssisopimuksen laadinta.

Lue lisää »

thumb_olavijuntunen (1)

Juntuset Oy

konserni osituksessa Olavi Juntunen, toimitusjohtaja “Kiitos Asianajotoimisto Lindbladin esimerkillisen toiminnan on Juntuset Oy konserni yhä yhtenäinen. Omaisuuden osituksen saimme sovittua ilman oikeudenkäyntiä ja yrityksen säilyttäminen kokonaisuutena onnistui. Molemmat tärkeitä asioita perheelliselle yrittäjälle. Tunsin olevani hyvissä käsissä, sillä Asianajotoimisto Lindblad todella otti tapauksen omakseen.”

Lue lisää »

thumb_vsturva-aidat_logo

VS Turva-Aidat Oy

Avustettu VS Turva-Aidat Oy:tä julkisia hankintoja koskevissa toimeksiannoissa.

Lue lisää »

Was-Ste Oy

Was-ste Oy on Suomen suurin graffitien poistoon ja julkisivujen puhtaanapitoon erikoistunut yritys. Avustettu Was-ste Oy:tä julkisia hankintoja koskevassa hankintakilpailussa.

Lue lisää »

Riidassa avustaminen

Avustettu asiakasta, joka valmistaa hydraulisia peräkärryjä riidassa, jossa kärryjä oli myyty Norjaan. Riitaan liittyi muun muassa rahoitusyhtiöitä sekä konkurssissa oleva yhtiö. Toimistomme on hoitanut vuosien varrella erittäin suuren määrän konkurssipesiä.

Lue lisää »

Cytomed Oy

Cytomed Oy:llä on kansainvälinen omistus ja yhteydet. Avustettu yhtiötä perustamaan lääketeollisuustehtaansa Suomeen. Avustettu säännöllisesti venäläisyhteyksiä omaavia yrityksiä yhtiöoikeudellisissa, kiinteistöihin ja muissa Suomeen etabloitumiseen liittyvissä asioissa.

Lue lisää »

Eva Simolin

ostajan etsintä ja yhtiön myynti “Olen todella tyytyväinen Asianajotoimisto Lindbladilta saamaani palveluun. Kun halusin myydä yritykseni, he etsivät ostajan parhaalla mahdollisella hinnalla. Asianajotoimisto Lindblad teki sopimukset, eikä minun tarvinnut kuin allekirjoittaa. Vaivatonta ja mukavaa!”

Lue lisää »

re_logo

RE-Suunnittelu Oy

osakkeiden hankinta Avustettu osakkeiden hankinnassa yhtiön osakkailta.

Lue lisää »

Nurmeksen Metalli Oy

Avustettu yhtiötä ja sen osakkaita järjestelyssä, jossa yrityksen enemmistöomistus siirtyi isältä pojalle useamman eri toimen yhdistelmällä.

Lue lisää »

thumb_terorautiainen

Piikki ja Pora Rautiainen Oy

lahjoitus, osakkaiden hankinta, ennakkotieto Tero Rautiainen “Asianajotoimisto Lindblad avusti yrityksemme sukupolvenvaihdoksessa. Aluksi saimme valita muutamasta vaihtoehdosta mallin, jonka mukaan lähdettiin etenemään. Kun sovitut toimet oli luonnosteltu, asianajotoimisto hankki verottajalta ennakkopäätökset ja saimme pitävät tiedot verottajan suhtautumisesta sukupolvenvaihdostoimiin. Sukupolvenvaihdos pystyttiin toteuttamaan ilman, että jatkajalle olisi tullut kohtuutonta rasitusta. Tähän päästiin yhdistämällä osakkeiden lahjoitus ja se, että […]

Lue lisää »

sir_logo

Insinööritoimisto Sir-Sähkö Oy

Avustettu osakassopimuksissa, toimitusjohtaja- ja johtajasopimuksissa sekä yhtiön jakautumisessa Insinööritoimisto SIR-Sähkö Oy:ksi ja SIR Rahoitus Oy:ksi.

Lue lisää »

Carel Cast Oy

tutkimus- ja tuotantosopimukset Carel Cast Oy on Suomen johtavia polyuretaanituotteiden valmistajia. Avustettu yritystä sopimusoikeudellisissa asioissa koskien mm. tutkimusta ja tuotantoa.

Lue lisää »

Samesor Oy

Yhtiö suunnittelee ja valmistaa ohutlevyjen tuotantolinjoja maailmanlaajuisesti. Avustettu yhtiötä erilaisissa yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa asioissa liittyen mm. kansainvälisten tuotantolinjojen toimituksiin.

Lue lisää »

Suomen Ilmapallokeskus Ballooncenter Oy

Ilmapallokeskus Balloon Center Oy on Pohjoismaiden johtava ilmapallojen ja juhlatarvikkeiden maahantuonti-, tukku- ja vähittäisliike. Avustamme Ilmapallokeskus Balloon Center Oy:tä useissa erityyppisissä yritys- ja sopimusjärjestelyissä.

Lue lisää »

Pharmanova Oy

Pharmanova Oy on yksityinen suomalainen sairaalatarvikkeita maahantuova ja myyvä yritys edustaen erikoissairaanhoidon tarvikkeiden johtavia valmistajia mm. diabeteksen hoidossa, hematologiassa ja leikkaussalitoiminnassa. Avustimme Pharmanova Oy:tä liikesopimuksessa.

Lue lisää »

Delotec Oy

kansainvälinen jakelusopimus Delotec Oy edustaa ja maahantuo työturvallisuuteen, liikenneturvallisuuteen, paloturvallisuuteen, ympäristösuojeluun ja huoltopalveluihin liittyviä tuotteita. Avustimme Delotec Oy:tä kansainvälisen jakelusopimuksen laatimisessa.

Lue lisää »

xeepra_logo

Xeepra

Avustettu osakkuusjärjestelyissä.

Lue lisää »

thumb_ecomonitor_logo

Ecomonitor Oy

Ecomonitor Oy on ympäristöalan yritys, joka on erikoistunut vesienhoidon tutkimuspalveluihin ja seurantatehtäviin. Avustettu Ecomonitor Oy:tä useissa sopimusjärjestelyissä.

Lue lisää »

thumb_juhapurmonen

Softcolor Oy

Juha Purmonen, Managing partner, Chairman “Olemme rakentaneet yrityksellemme koko sopimusarkkitehtuurin yhteistyössä Asianajotoimisto Lindblad Oy:n kanssa. Asianajotoimisto Lindblad Oy:n lakimiehet ovat ymmärtäneet hyvin kansainvälisillä markkinoilla toimivan ohjelmistoyrityksen tarpeet. Erityisen tyytyväisiä olemme juristien tapaan ymmärtää tuotteiden ja palveluiden juridisen suojaamisen tarpeet sekä kykyyn tunnistaa mahdolliset liiketoimintaan liittyvät sopimusriskit. Olemme erittäin tyytyväisiä saamaamme palveluun.”

Lue lisää »

thumb_flaxwood

Flaxwood Oy

optiosopimus Antti Vilenius, toimitusjohtaja “Flaxwood Oy valmistaa korkean käsityötaidon ja uusimman teknologin yhdistelmänä korkealuokkaisia sähkökitaroita, joista valtaosa menee vientiin. Asianajotoimisto Lindblad Oy on tehnyt Flaxwood Oy:lle yhtiön kansainvälistymiseen liittyen erilaisia sopimusjärjestelyjä, mukaan lukien optiosopimuksen. Osaava ja kansainvälistä kokemusta omaava asianajaja on ensiarvoisen tärkeä voimakkaasti kansainvälistyvälle yhtiöllemme. Olemme saamaamme palveluun erittäin tyytyväisiä.”

Lue lisää »

Spotdealers Oy

Laadittu kansainvälisiä sopimuksia.

Lue lisää »

thumb_mattiropponen

CWP Coloured Wood Products Oy

Matti Ropponen, toimitusjohtaja “CWP Coloured Wood Products Oy on kehittänyt menetelmän, jolla voidaan värjätä puuta aina 45 millimetrin syvyyteen asti. Menetelmä mahdollistaa värien valinnan käyttötarkoituksen ja tarpeen mukaan. Asianajotoimisto Lindblad Oy on avustanut CWP:tä mm. puunvärjäysmenetelmän oikeuksien siirrossa ja salassapidossa sekä osakas- ja toimitusjohtajasopimusten laadinnassa ja osakeanneissa ja yleisten toimitusehtojen laadinnassa sekä rahoituskierroksella, jossa pääomasijoittajat […]

Lue lisää »

Peltolan Piha Oy

liiketoimintakauppa Avustettu Peltolan Piha Oy:tä ostajana liiketoimintakaupasta syntyneessä oikeudenkäynnissä.

Lue lisää »

thumb_katimartikainen

Kati Matikainen-Hiisivirta

muotovirhe “Kantapään kautta olen oppinut, ettei sopimuksissa saa olla tulkinnanvaraa. Itse laatimassamme sopimuksessa ollut muotovirhe poikii riitaa, haasteita ja rikosilmoituksia jo viidettä vuotta. En voi kuin ihailla Markku Lindbladin rautaista ammattitaitoa, sillä olemme voittaneet kaikki tähänastiset tapaukset. Vastapuolella on jo neljäs juristi kierroksessa.”

Lue lisää »

thumb_jarikallioniemi

Saaristomaailma Oy

tytäryhtiön osakkeiden siirto Jari Kallioniemi “Asianajotoimisto Lindblad oli tukenamme sopiessamme riitaisuutta joka koski meille tärkeän tytäryhtiön osakkeiden siirtoa. Samalla pystyimme sopimaan pitkäaikaisen riitaisuuden erään yhtiöllemme palveluita toimittaneen tahon kanssa. Asianajotoimisto Lindblad on myös hoitanut työsuhteisiin ja saatavien perintään liittyviä asioita sekä konsultoinut meitä yritysryppäämme rakennetta koskevissa kehityskysymyksissä.”

Lue lisää »

thumb_olavijuntunen (1)

Juntuset Oy

konserni osituksessa Olavi Juntunen, toimitusjohtaja “Kiitos Asianajotoimisto Lindbladin esimerkillisen toiminnan on Juntuset Oy konserni yhä yhtenäinen. Omaisuuden osituksen saimme sovittua ilman oikeudenkäyntiä ja yrityksen säilyttäminen kokonaisuutena onnistui. Molemmat tärkeitä asioita perheelliselle yrittäjälle. Tunsin olevani hyvissä käsissä, sillä Asianajotoimisto Lindblad todella otti tapauksen omakseen.”

Lue lisää »

Technopolis Kareltek Oy

välimiesmenettely Toimittu käräjäoikeuden määräämänä uskottuna miehenä tehtävänä valvoa poissaolevien osakkeenomistajien etua välimiesmenettelyssä, jossa Technopolis Oyj esittänyt lunastusvaatimuksen. Uskottu mies valvoo niiden vähemmistöosakkaiden intressejä, jotka eivät olleet menettelyssä itse osallisia. Keskeisintä on kannanotto lunastettavien asiakkaiden arvoon.

Lue lisää »

Tikka Communication Oy

Välimiesmenettely Tikka Communication Oy, entinen Joensuun Puhelin, on toiminut Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan alueella. Asianajaja Markku Lindblad on määrätty uskotuksi mieheksi lunastusmenettelyssä, joka perustuu Elisa Oyj:n Tikka Communications Oy:lle toimittamaan lunastusvaatimukseen. Lindblad valvoo välimiesmenettelyssä niiden vähemmistöosakkeenomistajien intressejä, jotka eivät olleet menettelyssä itse osallisina.

Lue lisää »

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Avustettu muun muassa työ- ja sopimusoikeudellisissa asioissa.

Lue lisää »

Imatran kaupunki

Avustettu muun muassa työoikeudellisissa asioissa.

Lue lisää »

Lea Rouvinen

“Kesämökkilahtemme vesi saastui väärän ojituksen vuoksi. Useiden muiden lakimiesten turhien ponnistelujen jälkeen turvauduin Asianajotoimisto Lindbladin apuun. Asiantuntijoita käyttämällä ja korvausvaatimusta tarkentamalla saimme voiton suurimmasta mahdollisesta vastapuolesta – valtiosta.”

Lue lisää »

Asunto Oy Nurmeksen Kuusirivi

Avustaminen öljyvahinkoa koskevien oikeudellisten vastuiden selvittämisessä, yhtiökokousten ja hallituksen kokousten päätöksenteon valmistelussa, erilaisten sopimusten ja hakemusten laadinnassa sekä vakuutuskorvauksiin liittyvissä asioissa.

Lue lisää »

thumb_leonancker

Murof Oy

Leon Ancker “Yhteistyömme Asianajotoimisto Lindbladin kanssa on ollut laaja-alaista. He ovat ansiokkaasti hoitaneet monia liikejuridiikan piirin kuuluvia toimeksiantoja. Tällaisia ovat olleet mm. yrityksen perustaminen, yhtiöjärjestyksen muuttaminen, tavaramerkkien rekisteröinti sekä kiinteistö- ja yrityskaupat.”  

Lue lisää »

Saimaan ammattikorkeakoulu

Avustettu useissa sopimusoikeudellisissa ja rakentamiseen sekä kiinteistöihin liittyvissä asioissa.

Lue lisää »

Conte Invest Oy

Conte Invest Oy harjoittaa kiinteistösijoitusta ja kiinteistöjen jalostustoimintaa. Yhtiö kehittää ja konseptoi omistamiaan kiinteistöjä, osakkeita ja maa-alueita kasvattaen kohteidensa arvoa.Avustimme Conte Invest Oy:tä Huhtiniemen kylpylä ja hotelli projektissa Lappeenrannassa. Projektin arvo on useita kymmeniä miljoonia euroja.

Lue lisää »