Vahingonkorvaus yksityishenkilöille

Hoidamme omaisuus- ja henkilövahinkoihin liittyviä vahingonkorvausasioita. Voimme toimia vahingonkorvausasioissa niin vahingonkärsijän kuin vahingon aiheuttaneenkin apuna. Selvitämme oikeat menettelytavat sen perusteella, onko vahinko tapahtunut sopimus- tai työsuhteessa, sopimussuhteen ulkopuolella tai rikosvahinkona.

Oikeus korvaukseen

Sopimuksen ulkoisissa suhteissa sovelletaan vahingonkorvauslakia. Sopimussuhteissa sopijapuolet ovat kuitenkin oikeutettuja rajoittamaan vahingonkorvausvelvollisuuttaan. Sopimussuhteissa noudatetaan sopimusehtojen lisäksi vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita, jotka perustuvat vahingonkorvauslakiin. Suomessa vallitsevan korvausperiaatteen mukaan vahingonkärsijä on oikeutettu vaatimaan vahingonaiheuttaneelta täyden korvauksen kärsimästään vahingosta. Korvaus käsittää suorat ja epäsuorat vahingot. Työntekijän työsuhteessa aiheuttamaa vahinkoa koskevat myös omat sääntönsä. Myös rikosvahinkojen osalta menettelyssä on omia erikoispiirteitä.

Vahinko ja vakuutus

Usein osapuolilla on vakuutuksia, jotka muodostavat tärkeän osan käytännön ratkaisua. Selvitämme vakuutuksen kattavuuden tilanteessa ja neuvottelemme tarvittaessa vakuutusyhtiöiden kanssa. Olemme hoitaneet menestyksekkäästi korvausriitoja vakuutusyhtiöiden kanssa myös oikeudessa.