Henkilöverotus – perintövero ja lahjavero

Perintöverotus

Asiantuntevan verosuunnittelun avulla pystytään välttymään virheellisistä tulkinnoista aiheutuvat epäonnistuneet järjestelyt sekä niistä mahdollisesti seuraavat veronkorotukset ja vastuuseuraamukset. Huomioimalla etukäteen perintöveron vaikutukset, omaisuus saadaan jakautumaan perillisten ja testamentinsaajien kesken nimenomaan perinnönjättäjän haluamalla tavalla perintöverosta huolimatta.

Lahjaverotus

Lahjavero on verotuksen muoto, johon on mahdollista vaikuttaa verosuunnittelulla lähes kaikissa lahjoitustilanteissa. Lahjaverotus liittyy perintöverotuksen ohella olennaisesti perheen ja suvun varallisuuden siirtoon sukupolvelta toiselle. Lahjoituksiin liittyvän verosuunnittelun kautta, omaisuuden siirto on mahdollista toteuttaa verotuksellisesti optimaalisella menetelmällä. Asiantuntevalla verosuunnittelulla on mahdollista saada aikaan huomattaviakin säästöjä.

Avustamme

seuraavissa asioissa:

  • perintö- ja lahjaverosuunnittelu
  • luovutusvoittoverotus
  • vastineet, valitukset ja ilmoitukset
  • avustaminen asioinnissa Verohallinnon, hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden kanssa
  • tulliasiat