Työoikeus ja virkamiesoikeus

Asianajotoimistomme on erikoistunut kysymyksiin, joita työoikeus ja virkamiesoikeus ja muut erityistilanteet asettavat.

Tarjoamme ajantasaisiin tietoihin ja vankkaan kokemukseen perustuvia palveluitamme niin työsuhteen aloituksessa, päättymisessä kuin työsuhteen keston aikana ilmenevissä oikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä tilanteissa.

Asianajotoimistossamme toimii myös työ- ja virkamiesoikeuteen erikoitunut tiimi, jonka tarkoituksena on palvella asiakkaita kaikissa työ- ja virkamiesoikeuteen liittyvissä asioissa aina asiakirjojen laatimisesta oikeudenkäynnissä avustamiseen saakka. Työtiimin kokoonpanossa tiimin vetäjänä toimii työ- ja virkamiesoikeuteen perehtynyt juristi, jonka lisäksi tiimiä vahvistaa mahdolliset muut juristijäsenet sekä työ- ja virkamiesoikeuteen opinnoissaan suuntautuneet assistentit. Tällä tavoin voidaan varmistaa se, että asiakas saa parhaan mahdollisen palvelun ja oikeudellisen tietämyksen käyttöönsä käyttäessään toimistomme tarjoamia, työasioihin liittyviä, palveluita.

Avustamme

asioissa, jotka liittyvät mm.

 • kilpailukielto– ja salassapitosopimuksiin
 • työsuhteen asiakirjoihin alkaen työsopimuksista
 • työsuhteen palkkaukseen ja ehtoihin
 • työsuhteen muutostilanteisiin
 • työsuhteiden päättämistilanteisiin
 • korvaus- ja hyvitysasioihin
 • palkkasaatavien velkomuksiin sekä palkkaturvaan
 • yhteistoimintalakiin (YT-laki)
 • työsyrjintään
 • työrikoksiin
 • työturvallisuuteen
 • virkamiehiin
 • oikeudenkäynteihin