IPR- eli immateriaalioikeudet

Avustamme IPR (Intellectual Property Rights) = immateriaalioikeuksien = aineettomien oikeuksien suojaamisessa ja oikeuksien hallinnassa.

ipr_ukko otsis

Teollisoikeuksilla (patentti, hyödyllisyysmalli, tavaramerkki ja mallisuoja) suojataan, hallitaan ja kaupallistetaan kehitystyön tuloksia. Oikeuksien haltija voi sekä kieltää muita käyttämästä oikeuksien kohdetta että antaa käyttölupa (lisenssi) oikeuden kohteen taloudelliseen hyödyntämiseen.

Tekijänoikeudet syntyvät luovan työn tuloksena. Tekijänoikeuslaki määrittelee oikeussuojan kohteet ja suojan laajuuden. Lähtökohtaisesti tekijänoikeuden haltijalla on yksinoikeus määrätä oikeuksiensa taloudellisista hyödyntämisestä.

Liikesalaisuudet kuuluvat myös aineettomien oikeuksien piiriin. Liikesalaisuuksia voidaan suojata salassapitosopimuksilla. Meillä on kokemusta salassapitosopimusehtojen laatimisesta esim. toimitusjohtaja-, osakas-, työ-, alihankkija- ja jälleenmyyntisopimuksiin liittyen.

Avustamme

  • IPR-asioissa, jotka liittyvät mm.
  • käyttöoikeussopimuksiin l. lisenssisopimuksiin
  • oikeuksien loukkaustapauksiin
  • sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa
  • oikeuksien rekisteröintiin kansallisesti ja kansainvälisesti

Lisenssisopimusten lisäksi tyypillisesti IPR-liitynnän omaavia sopimusoikeudellisia toimeksiantojamme ovat olleet mm. ICT-alan sopimukset, franchising-sopimukset, työsopimukset, ääni- ja kuvatallennesopimukset, kehitys- ja yhteistyösopimukset ja edellä liikesalaisuuksien yhteydessä mainitut sopimukset.