Julkiset hankinnat

Avustamme julkisten hankintojen lakisääteisissä kilpailutuksissa kuntia, valtion viranomaisia sekä muita laissa tarkoitettuja hankintayksiköitä.

Ohjaamme asiakasta toimimaan lain tavoitteiden mukaan ja siten takaamaan yrityksille ja muille yhteisöille toiminnallaan tasapuoliset mahdollisuudet toteuttaa julkiset hankinnat.

Oikeat menettelytavat takaavat myös sen, että julkiset varat suuntautuvat yhteiskunnan kannalta mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön sekä hintalaatusuhteeltaan parhaisiin hankintoihin.

Tavoitteena yhdenvertaisuus ja syrjimätön kohtelu

Ehdokkaiden ja tarjoajien yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun periaate perustuu EY:n perustamissopimuksen periaatteisiin sekä hankintadirektiiviin. Tämä edellyttää muun muassa hankintamenettelyn riittävää avoimuutta ja sitä, että hankinnasta ilmoitetaan asianmukaisessa laajuudessa. Lailla säädellään yhteisön julkisten hankintojen direktiivien ulkopuolella olevien hankintojen tekemisen menettelytavoista, jotta ne vastaavat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen syrjimättömyys-, suhteellisuus- ja avoimuusperiaatteita.

Avustamme

asioissa, jotka liittyvät mm.

  • hankintasopimuksiin
  • hankintamenettelyyn
  • tarjouspyyntöön ja hankinnan kohteen määrittelyyn
  • ehdokkaiden ja tarjoajien valintaan sekä tarjouksen valintaan
  • oikeusturvakysymyksiin