EU- ja kilpailuoikeus

Kilpailuoikeuden tarkoituksena on turvata terve ja toimiva kilpailu sekä estää vahingolliset kilpailunrajoitukset. Yritykset eivät saa toimenpiteillään estää tavaroiden, palveluiden ja pääomien vapaata liikkuvuutta EU:n jäsenvaltiosta toiseen.

Kiellettyjä kilpailunrajoituksia ovat elinkeinonharjoittajien väliset menettelyt, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa tämänkaltainen kilpailun vääristyminen. Lakiin sisältyy kuitenkin myös muutama poikkeus tästä kiellosta.

Elinkeinoelämässä yritysten on tärkeää toimia EU- ja kilpailuoikeuden puitteissa. Kilpailunrajoituksesta rikkojalle määrätään usein seuraamusmaksu, mutta vahingon korvaaminen voi lisäksi tulla kysymykseen myös suomalaisessa oikeuskäytännössä. Yritystoimintaan liittyvät kilpailuoikeudelliset riskit voidaan etukäteen kartoittaa ja ennaltaehkäistä yhdessä asiantuntijoidemme kanssa, mutta avustamme tarvittaessa myös kilpailunrajoituksen kohteeksi joutunutta yritystä, sillä esimerkiksi kilpailuoikeudelliset vahingot vaativat usein erityistä asiantuntemusta.

Avustamme

asioissa, jotka liittyvät mm.