Konkurssi ja yrityssaneeraus

Toimistollamme on laaja kokemus konkurssiasioiden hoidossa. Toimimme pesänhoitajana velkojan toimesta aloitetussa konkurssissa. Velallisaloitteisessa konkurssissa teemme hakemuksen konkurssin aloittamisesta käräjäoikeudelle. Pesänhoitajana selvitämme pesän tilan ja hoidamme pesäluettelon laatimisen. Tämän jälkeen hoidamme konkurssin loppuun, toimiin sisältyvät muun muassa konkurssivalvonta ja varojen realisointi sekä tilitys velkojille. Lain mukaan pesänhoitajalla on oikeus ja velvollisuus valvoa myös konkurssin tehneen velallisen etuja.

Perustietoa konkurssista

Konkurssin taustalla on yleensä ylivelkaisuus tai likviditeettiongelma. Konkurssissa velallisen koko omaisuus käytetään yhdellä kertaa hänen velkojensa maksuksi suhteellisesti kunkin velan suuruuden mukaan. Konkurssiin asettamista voi hakea joko velallinen itse tai velkoja. Käräjäoikeus voi asettaa velallisen konkurssiin, jos hän on muutenkuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Konkurssiin asetettava velallinen voi olla yritys, muu yhteisö, luonnollinen henkilö tai kuolinpesä.

Saneeraus

Velkasaneerauksen tarkoitus on jatkamiskelpoisen yritystoiminnan edellytysten turvaaminen. Saneerattava yritys eroaa konkurssiyrityksestä siten, ettei se ole elinkelvoton. Sen taloudelliset vaikeudet ovat tilapäisiä ja johtuvat syistä, jotka ovat korjattavissa. Menettely voidaan jakaa aloitus-, suunnittelu-, päätöksenteko- ja vahvistamis- sekä toteutusvaiheisiin. Menettelyn eri vaiheet vaativat juridista asiantuntemusta. Tyypillisin syy saneeraushakemuksen menestymättömyyteen on huonosti tehty hakemus. Usein saneerausta aletaan myös edes harkita liian myöhään.

Avustamme

asioissa, jotka liittyvät mm.

  • konkurssihakemuksiin
  • pesänhoitajana toimimiseen
  • saatavien valvontaan konkurssissa
  • yrityksen saneeraukseen
  • saneeraushakemukseen
  • selvittäjänä tai valvojana toimimiseen