Sukupolvenvaihdos

Asianajotoimisto Lindblad on avustanut yrittäjiä ja yrityksiä useissa menestyksellisissä sukupolvenvaihdoksissa.

Yritysten sukupolvenvaihdos tarkoittaa tilannetta, jossa yritys siirtyy toiselle omistajalle perheen sisällä tai lähisukulaisten kesken. Toisaalta sukupolvenvaihdos tarkoittaa myös iäkkään yrittäjän luopumista yrityksestään ulkopuolisen jatkajan kanssa toteutettavalla yrityskaupalla tai yritysjärjestelyllä.

Valmistaudu ajoissa sukupolvenvaihdokseen

On järkevää ottaa sukupolvenvaihdos huomioon ajoissa, ja valmistautua hyvissä ajoin vaativaan omistajanvaihdokseen.

Muun muassa seuraajan valitseminen ja luopujan toimeentulo vaihdoksen jälkeen ovat asioita, joita kannattaa käydä läpi ja suunnitella asiantuntijan kanssa. On syytä muistaa,että sukupolvenvaihdos sisältää samantapaisia riskejä kuin muutkin yrityskaupat.

Vaihtoehtojen kartoitus

Asiakas tulee usein toimistollemme käsityksessä, että sukupolvenvaihdoksen keinot ovat yhtiön kauppa tai lahja. Tilanteen kartoitus osoittaa usein, että kokonaisuus olisi mielekkäämpi toteuttaa esimerkiksi käyttäen hyväksi jakautumista tai omien osakkeiden hankintaa yhdessä kaupan tai osakeannin kanssa.

Vaihtoehtojen valinnalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi siihen maksaako “kauppahinnan” pääosin yritys vai jatkaja ja siihen, ovatko mahdollisesti kauppahinnan maksusta syntyvät velat yhtiön, apuyhtiön vai jatkajan vastuulla. Vaihtoehtojen valinnalla voidaan myös tietyissä tilanteissa järjestää luopujalle vuokratuloja tai muita toimeentuloon vaikuttavia eriä.

Rahoitusvaihtoehtoja on usein huomattavasti enemmän kuin perinteinen pankkirahoitus.

Arvonmääritys on usein tärkeä ja olennainen osa kartoitusta. Käytössämme on menetelmät kustannustehokkaan arvonmäärityksen tekemiseen. Lue lisää arvonmäärityspalvelustamme täältä ».

Kaikissa tapauksissa olennaista on valittavan järjestelytavan verotuskohtelun selvittäminen etukäteen ja teknisten ratkaisujen tarkoituksenmukainen valinta. Osaan vaihtoehtoja liittyy verohuojennuksia. Ne on syytä ottaa huomioon vertailtaessa vaihtoehtoja.

Sukupolvenvaihdoshuojennus palveluna

Tarjoamme sukupolvenvaihdoksen valmistelun apuvälineeksi paketoitua palvelua, joka sisältää laskelmat yrityksen ja osakkeen käyvästä arvosta verottajan ohjeiden mukaisesti, laskelmat lahja- ja luovutusvoittoveroista sekä kuvauksen mahdollisista menettelytavoista. Kokoamme tekemämme laskelmat ja tiedot muistioksi ja käymme ne läpi neuvottelussa yhdessä asiakkaan kanssa. Lue palvelusta lisää täältä ».

Autamme myös ulkopuoliselle myynnissä

Jos liiketoiminnan jatkajaa ei ole löytynyt perhepiiristä, olemme tukeneet asiakkaitamme muissa omistajanvaihdokseen liittyvissä järjestelyissä.

Perehdy myös artikkeliimme

Sukupolvenvaihdoksen keinoja from Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy

Avustamme

asioissa, jotka liittyvät mm.