Vahingonkorvaus

Hoidamme omaisuus- ja henkilövahinkoihin liittyviä vahingonkorvausasioita. Voimme toimia vahingonkorvausasioissa niin vahingonkärsijän kuin vahingon aiheuttaneenkin apuna. Selvitämme oikeat menettelytavat sen perusteella, onko vahinko tapahtunut sopimus- tai työsuhteessa, sopimussuhteen ulkopuolella tai rikosvahinkona.

Oikeus vahingonkorvaukseen

Sopimuksen ulkoisissa suhteissa sovelletaan vahingonkorvauslakia. Sopimussuhteissa noudatetaan vahingonkorvausoikeuden periaatteita, jotka perustuvat vahingonkorvauslakiin. Suomessa vallitsevan korvausperiaatteen mukaan vahingonkärsijä on oikeutettu vaatimaan vahingonaiheuttaneelta täyden vahingonkorvauksen kärsimästään vahingosta.

Vahingonkorvaus käsittää suorat ja epäsuorat vahingot. Sopimussuhteissa sopijapuolet ovat kuitenkin oikeutettuja rajoittamaan vahingonkorvausvelvollisuuttaan. Työntekijän työsuhteessa aiheuttamaa vahinkoa koskevat myös omat sääntönsä. Myös rikosvahinkojen osalta menettelyssä on omia erikoispiirteitä.

Vahinko ja vakuutus

Usein kokonaisuuden osapuolilla on vakuutuksia, jotka muodostavat tärkeän osan käytännön ratkaisua. Neuvottelemme tarvittaessa vakuutusyhtiöiden kanssa. Olemme hoitaneet menestyksekkäästi korvausriitoja vakuutusyhtiöiden kanssa myös oikeudessa.

Avustamme

asioissa, jotka liittyvät mm.

  • vahingonkorvauksen perimiseen
  • vahingonkorvausta koskeviin neuvotteluihin ja oikeudenkäynteihin
  • vahingonkorvauksen määrittelyyn
  • vahingonkorvaussopimusten laadintaan
  • vahingon korvaamiseen vakuutuksesta