Yritysjärjestelyt ja -kaupat

Asianajotoimisto Lindblad avustaa yritystä, ostajia, myyjiä ja näiden rahoittajia erilaisissa yrityskaupoissa sekä neuvoo yksilöllisesti heitä hoitamaan erilaiset yritysjärjestelyt. Yrityskauppoihin erikoistuneet lakimiehemme toimivat yhteistyössä muiden alan asiantuntijoiden kanssa muun muassa rahoitukseen ja verotukseen liittyen, jotta yritysjärjestelyt sujuisivat mutkattomasti.

Uusien yritysten perustaminen ja neuvonta

Hoidamme myös uusien yritysten perustamiseen liittyviä toimeksiantoja. Lakimiehemme ovat auttaneet menestyksekkäästi lukuisia yrityksiä yrittämisen alkutaipaleella sekä avustaneet myös useita kansainvälisiä yrityksiä toiminnan käynnistämisessä Suomessa.

Rahoituskierroksilla avustaminen

Yritysten kasvuvaiheeseen liittyvät usein rahoituskierrokset. Olemme avustaneet useita yrityksiä niiden hankkiessa rahoitusta sijoittajilta tai pääomasijoittajilta tai muilta rahoittajilta. Rahoitukseen liittyvien sopimuskokonaisuuksien hallinta edellyttää asiantuntemusta. Usein yrityksen arvonmääritykseen ja rahoituksen ehtoihin liittyvät kysymykset ovat keskeisiä. Ratkaisut vaikuttavat liikkumavaraan seuraavilla rahoituskierroksilla. Käytössämme on kustannustehokas menetelmä yrityksen arvon määrittämiseen.

Yhtiöoikeudellinen osaaminen kaupan tukena

Yritysjärjestelyt ja -kaupat ja niiden menestyksellinen toteutus edellyttää useimmiten oikeudellista asiantuntemusta, koska jo pelkästään dokumentaation laatiminen edellyttää yritystoimintaa koskevan lainsäädännön osaamista ja kykyä soveltaa osaamista mitä erilaisimpiin kohdeyrityksiin ja kaupantekotilanteisiin.
Kaupan kohteen ja sen toimialan huolellinen tutkiminen, jäsennelty vastuusuhteista sopiminen ja järjestelyyn liittyvien kaupallisten ja ennakoitavien veroriskien selvittäminen ovat onnistuneen yrityskaupan tunnusmerkkejä. Yhtiömuodosta riippuen on myös selvitettävä liiketoimintaan liittyvien sopimusten jatkuvuus sekä niihin liittyvä vastuun jakautuminen yrityskaupan jälkeen.

Pääomarakenne

Usein yrityksen tase vaatii keventämistä (tai vahvistamista) ennen suunniteltua yritysjärjestelyä. Olemme tehneet useille yrityksille muun muassa taseen muokkausta fuusiolla (sulautuminen), jakautumisella, omien osakkeiden hankinnalla tai muulla vastaavalla toimella. Useat yritysjärjestelyt eivät oikein tehtyinä aiheuta lainkaan veroseuraamuksia. Kerromme aihepiiristä mielellämme lisää.

Pää leijonan kidassa from Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy

Avustamme

asioissa, jotka liittyvät mm.