Oikeustapauskommentaari KKO 2013:58

Tämä korkeimman oikeuden (KKO) ratkaisu, joka annettiin heinäkuun alussa, on mielenkiintoinen monesta eri syystä. Päätös käsittelee Suomen ja EU-lainsäädännön välistä suhdetta, valtion vahingonkorvausvelvollisuutta, mahdollisen riidan oikeaa oikeuspaikkaa, Unionin sisämarkkinoiden tavaroiden vapaata liikkuvuutta, jäsenmaiden kansalaisten välistä yhdenvertaisuutta sekä Unionin osittain yhtenäistettyä verolainsäädäntöä. Oikeustapauksen kuvaus Ei-arvolisävelvollinen osakeyhtiö A oli tuonut käytetyn henkilöauton … Jatka artikkelin Oikeustapauskommentaari KKO 2013:58 lukemista