Artikkeleita

Ositusvaade ja sen lakkaaminen

Tämä artikkeli on julkaistu Mosaiikki Etelä-Karjala -lehdessä. Suomen oikeusjärjestyksen mukaan avioliiton päättyessä voidaan toimittaa omaisuuden ositus, tai jos puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, omaisuuden erottelu. Lain mukaan Suomessa...

Mikä on välillinen vahinko ja miten se korvataan?

Välillinen vahinko on epäsuoraa vahinkoa. Välillinen vahinko on tyypillisesti haitta, joka ilmenee muina, kuin suoranaisina kuluina. Välillisen vahingon vastakohta on välitön vahinko. Rajanveto välittömän ja välillisen vahingon välillä voi joskus olla haastavaa....

Asuntokaupan peruminen tarjouksen jälkeen

Asunto-osakkeen kaupasta säädetään asuntokauppalaissa ja kiinteistökaupasta maakaaressa. Nämä kaupat eroavat toisistaan merkittävästi ja onkin tärkeää tietää, mitkä säännökset koskevat omaa tilannetta. Asuntokaupan peruminen Asunto-osakkeen kauppa on luonteeltaan...

Sukupolvenvaihdos verotuksessa

Yrityksen sukupolvenvaihdoksessa yrityksen omistus siirtyy toiselle sukupolvelle, perheen tai lähisuvun jäsenelle. Toteuttamistapoina sukupolvenvaihdoksessa ovat kauppa tai lahjoitus. Sukupolvenvaihdokseen liittyviin veroseuraamuksiin voi valmistautua...

Osa-aikaistaminen: mitä pitää huomioida?

Osa-aikaisella työllä tarkoitetaan työtä, jossa säännöllinen työaika on lyhyempi kuin kokoaikaisen työntekijän työaika. Esimerkiksi säännöllisen työajan ollessa 37,5 tuntia viikossa osa-aikainen työntekijä voi tehdä viikoittaista 30 tunnin työaikaa. Lähtökohtaisesti...

Hallintaoikeus kiinteistöön

Kiinteistön hallintaoikeuden voi saada itselleen usealla eri tavalla. Usein henkilö saa hallintaoikeuden omaisuuteen esimerkiksi testamentin kautta. Toisaalta hallintaoikeuden voi pidättää itsellään, vaikka luovuttaisi omistamansa kiinteistön eteenpäin. Hallintaoikeus...

Laitteiden korjaamiseen liittyvät vastuut

Laitteen huolto perustuu yleensä osapuolten keskinäiseen sopimukseen. Sopimussuhteissa lähtökohtana on, että sopimukset on pidettävä. Ellei henkilö täytä sopimukseen perustuvaa velvoitettaan, on loukatulla sopijapuolella oikeus hyvitykseen sopimusrikkomuksesta....

Muotikaupan IPR-oikeudet

Tämä artikkeli on julkaistu muotikaupan ammattilehti Modinissa. IPR-lyhenne tulee sanoista Intellectual Property Rights. Suomenkielisiä vastineita ovat aineettomat oikeudet ja immateriaalioikeudet. Tässä artikkelissa tarkastelen aineettomia oikeuksia seuraavien...

Grillaaminen ja muut parvekekiistat taloyhtiöissä

Tämä artikkeli julkaistaan Omakoti- ja Omakiinteistö-lehdissä. Syksy on tullut ja aktiivinen parvekekausi on ohi. Varmasti viime kesänäkin eri taloyhtiöissä on riidelty parvekkeen käytöstä. Parvekegrillaaminen Kestoriidanaihe on grillaaminen. Saako sitä tehdä ja millä...

Miten puuttua häiriköivän naapurin toimintaan?

Hankala naapuri saattaa piinata sekä kerros-, rivi- että omakotitaloasujaa. Naapuri saattaa metelöidä yötä myöten tai viettää muuten häiritsevää elämää. Toki sekin on mahdollista, että häirintä yltyy henkilökohtaiseksi ja naapuri esimerkiksi solvaa tai...