fbpx

Palveluihimme kuuluu ennakoiva verosuunnittelu sekä veroasioiden kartoittaminen ja hallinnointi. Lisäksi avustamme jälkikäteisessä asioinnissa Verohallinnon kanssa niin verotarkastuksiin kuin verojärjestelyihin liittyvien asioiden osalta.

Yleisimmät verotukseen liittyvät palvelut kiinteään hintaan

Tarjoamme monia yrityksen tarvitsemia verotukseen liittyviä palveluita selkeästi hinnoiteltuina tuotepaketteina. Katso kaikki tuotepaketit tästä.

Sukupolvenvaihdokset ja yritysjärjestelyt

Verolainsäädäntö sisältää useita säännöksiä, joiden tarkoituksena on poistaa verotuksellisia esteitä yritysjärjestelyiltä sekä huojentaa sukupolvenvaihdosten verotaakkaa. Verolainsäädäntö sisältää myös säännöksiä veronkierron varalta, minkä vuoksi kaikki järjestelyt kannattaa suunnitella huolellisesti veroasioihin perehtyneen asiantuntijan kanssa.

Verokysymykset muodostavat tärkeän osan sukupolvenvaihdoksen suunnittelua. Jokaiseen eri toteuttamismuotoon sekä toteuttamisen eri vaiheisiin liittyy erilaisia veroseuraamuksia.

Toimistomme hoitaa yritysten rakennejärjestelyjä, yrityskauppoja ja muita yritysten sekä niiden omistajien verosuunnittelua. Neuvomme myös kansainväliseen verotukseen liittyvissä kysymyksissä yhdessä ulkomaalaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Verosuunnittelun keinot

Lainsäädäntö sallii tietynasteisen verosuunnittelun. Esimerkiksi osapuolet voivat tiettyjen rajojen puitteissa itse päättää ja valita, millä tavalla omaisuuttansa luovuttavat ja vastaanottavat eli onko kyse kaupasta, lahjasta vai perinnöstä, sekä millä hinnalla omaisuus siirtyy. Hinnan tulee kuitenkin olla Verohallinnon arvostamisohjeiden mukainen.

Verovelvollinen voi valita käytettävissä olevista laillisista keinoista sen, joka on hänelle optimaalisin verotuksen kannalta. Verosuunnittelulla ei varsinaisesti rikastu, mutta sen avulla veron määrä voi olla pienempi.

Mikäli oikeustoimien ketjut kuitenkin ovat epätavallisia, verottaja saattaa puuttua perhe- ja lähipiirin järjestelyihin. Yrittäjällä tulee olla ja hänen tulee tarvittaessa esittää verotuksesta riippumattomat liiketaloudelliset syyt toimilleen.

Luovutusvoittoverotus

Luovutusvoittoa eli myyntivoittoa syntyy, jos kiinteistö, arvopaperit ja muu irtain myydään tai vaihdetaan korkeammalla hinnalla kuin millä se on aikoinaan hankittu.

Lue lisää

Voitonjaon verotus

Osakeyhtiön voitonjaosta eli osingosta säädetään osakeyhtiölaissa. Osingon verotus riippuu muun muassa siitä, onko osingon saaja yksityishenkilö vai yhtiö.

Lue lisää

Lahja- ja perintöverotus

Lahjoista ja perinnöistä maksetaan veroa valtiolle, kun niiden arvo ylittää perintö- ja lahjaverolaissa säädetyn rajan.

Lue lisää

Avustamme mm. seuraavissa yritysverotukseen liittyvissä asioissa:

 • sukupolvenvaihdos ja siihen liittyvät veroseuraamukset
 • erilaisten yritysjärjestelyjen verosuunnittelu ja avustaminen
 • osingonjaon verotus
 • kansainväliseen verotukseen liittyvät kysymykset
 • avustaminen asioinnissa Verohallinnon kanssa
 • perintö- ja lahjaverosuunnittelu
 • luovutusvoittoverotus
 • tulliasiat
 • valitukset, vastineet ja selvitykset.

Opas onnistuneen liiketoimintakaupan tekoon

Liiketoimintakauppa on monivaiheinen prosessi, jossa tarvitaan tietoa, tarkkuutta ja harkintaa. Kokosimme avuksesi tärkeimmät liiketoimintakaupan onnistumiseen vaikuttavat asiat ilmaisen oppaan muotoon.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Autamme mielellämme erilaisissa verotuksellista osaamista vaativissa tilanteissa.

Markku Lindblad

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad