fbpx

Työaikalakia sovelletaan sekä työsuhteessa että virkasuhteessa tehtävään työhön.

Mikä on työaikaa?

Työaikalain mukaan työaikaa on työhön käytetty aika ja aika, jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä. Työhön käytetty aika on siis työaikaa riippumatta siitä, missä työ tehdään. Lepoaikaa eli aikaa, jolloin työntekijä voi esimerkiksi ruokataukonsa ajaksi poistua työpaikalta, ei lueta työaikaan. Työaikaan luetaan aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla, vaikka työnantajalla ei olisi osoittaa työntekijälle työtehtäviä. Työajan käsite on pakottava, eikä siitä voi työntekijän vahingoksi poiketa

Matkustamiseen käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. Työnantajan velvollisuuteen ehkäistä työajan ulkopuolella tapahtuvaan matkustamiseen liittyvää liiallista rasitusta sovelletaan työturvallisuussäännöksiä.

Milloin työaikalakia ei sovelleta?

Lakia ei pääsääntöisesti sovelleta laissa tyhjentävästi ilmaistun luettelon mukaisissa tehtävissä työskentelevään työntekijään, jonka työaikaa ei ennalta määritellä eikä työajan käyttöä valvota, ja joka voi siten itse päättää työajastaan. Tämäntyyppinen järjestely tarkoittaa käytännössä työntekijän työaika-autonomiaa, jolla tarkoitetaan, että säännöllistä työaikaa ei ole tosiasiallisesti määritelty. Työntekijä saa itse päättää muun muassa työaikansa sijoittelusta ja päivittäisen työajan pituudesta. Esimerkiksi yrityksen, yhteisön tai säätiön johtaminen voi olla tällaista työtä.

Tiettyihin töihin ei sovelleta ollenkaan työaikalakia. Näitä ovat esimerkiksi työt, joiden työajasta on säädetty erikseen, tai työt, joihin sovellettavalla työehtosopimuksella on turvattu kokonaisuudessaan riittävä työaikalainsäädännöllinen suoja.

Lue lisää työaikalakia koskevasta artikkelistamme.

Nollatuntisopimukset

Nollatuntisopimuksia koskevaa sääntelyä on kiristetty viime vuosina. Enää ei ole mahdollista työnantajan aloitteesta tehdä sopimusta, jossa työntekijän tuntien määrän alaraja 0, jos työnantajalla on jatkuva työvoiman tarve.

Lue lisää nollatuntisopimuksista artikkelistamme.

Opas: Työsuhteen päättäminen työntekijän henkilöön liittyvästä syystä

Lue oppaastamme, mitä irtisanomisessa lain mukaan on otettava huomioon.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad