Työ- tai virkasopimus voi päättyä monella tavalla. Työntekijä tai viranhaltija voi irtisanoutua itse, jolloin hänen on noudatettava irtisanomisaikaa. Työnantaja voi päättää työsuhteen vain lain mukaisella perusteella.

Irtisanominen

Työnantajan irtisanoessa työntekijän on noudatettava useita lain säännöksiä. Irtisanomiselle on ennen kaikkea oltava laillinen peruste. Irtisanominen voi perustua joko työntekijän henkilökohtaisiin ominaisuuksiin tai työnantajan tuotannolliseen ja taloudelliseen tilanteeseen.

» Lue lisää irtisanomisen yksityiskohdista

Työsopimuksen purkaminen

Työnantaja tai työntekijä saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä.

» Lue lisää

Koeaikapurku

Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Työnantaja ei myöskään saa purkaa työsopimusta, jos hän on laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa, että koeaikaa noudatetaan.

Erityiset päättämistilanteet

Kun työnantaja asetetaan konkurssiin (linkki konkurssin palvelukuvaukseen), saadaan työsopimus sen kestosta riippumatta molemmin puolin irtisanoa päättymään. Irtisanomisaika on 14 päivää. Palkan konkurssin ajalta maksaa konkurssipesä.

Työnantajan kuoltua on sekä kuolinpesän osakkailla että työntekijällä oikeus irtisanoa työsopimus sen kestosta riippumatta. Irtisanomisaika on 14 päivää. Irtisanomisoikeutta on käytettävä kolmen kuukauden kuluessa työnantajan kuolemasta.

Työnantaja voi irtisanoa työntekijän kahden kuukauden irtisanomisajalla osana yrityksen saneerausmenettelyä, jos työn määrä vähenee tai työ lakkaa saneerausmenettelyyn kuuluvista toimenpiteistä johtuen.

Päättämismenettely

Työnantajan päättäessä työntekijän sopimuksen on työnantajan noudatettava lain vaatimuksia päättämismenettelystä. Tähän kuuluu esimerkiksi työntekijän kuuleminen sekä ilmoitusvelvollisuus työ- ja elinkeinotoimistolle.

» Lue lisää

Opas: Työsuhteen päättäminen työntekijän henkilöön liittyvästä syystä

Lue oppaastamme, mitä irtisanomisessa lain mukaan on otettava huomioon.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2022 Asianajotoimisto Lindblad