fbpx

Työ- tai virkasopimus voi päättyä monella tavalla. Työntekijä tai viranhaltija voi irtisanoutua itse, jolloin hänen on noudatettava irtisanomisaikaa. Työnantaja voi päättää työsuhteen vain lain mukaisella perusteella.

Tältä sivulta löydät tietoa

  • työsuhteen irtisanomisesta ja purkamisesta,
  • työsuhteen purkamisesta koeajalla,
  • työsuhteen purkamisesta konkurssitilanteessa sekä
  • sekä työsuhteen päättämismenettelystä.

Lataa myös maksuton työsuhteen päättämisen muistilista ›

Työsuhteen irtisanominen

Työnantajan irtisanoessa työntekijän on noudatettava useita lain säännöksiä. Irtisanomiselle on ennen kaikkea oltava laillinen peruste. Irtisanominen voi perustua joko työntekijän henkilökohtaisiin ominaisuuksiin tai työnantajan tuotannolliseen ja taloudelliseen tilanteeseen.

Lisää luettavaa aiheesta:

Työsopimuksen purkaminen

Työnantaja tai työntekijä saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä.

Lisää luettavaa aiheesta:

Sisältö jatkuu opasnoston jälkeen.

Työsuhteen päättäjän muistilista työnantajalle

Laadimme työnantajan avuksi muistilistat erilaisiin työsuhteen päättämistilanteisiin, joita seuraamalla voit minimoida ongelmat.

Työsuhteen päättäminen sairauden perusteella

Sairastuminen voi aiheuttaa työntekoedellytysten muutosta, mutta sairastumista pidetään asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena ainoastaan, jos sairastumisen johdosta työntekijän työkyky on vähentynyt olennaisesti ja pitkäaikaisesti, jonka takia työnantajalta ei kohtuudella voisi edellyttää sopimussuhteen jatkamista.

Lisää luettavaa aiheesta:

Työsuhteen purku koeajalla

Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Työnantaja ei myöskään saa purkaa työsopimusta, jos hän on laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa, että koeaikaa noudatetaan.

Lisää luettavaa aiheesta:

Sisältö jatkuu opasnoston jälkeen.

Opas: Työsuhteen päättäminen työntekijän henkilöön liittyvästä syystä

Lue oppaastamme, mitä irtisanomisessa lain mukaan on otettava huomioon.

Konkurssi tai työnantajan kuolema työsuhteen purkamisen perusteena

Kun työnantaja asetetaan konkurssiin (linkki konkurssin palvelukuvaukseen), saadaan työsopimus sen kestosta riippumatta molemmin puolin irtisanoa päättymään. Irtisanomisaika on 14 päivää. Palkan konkurssin ajalta maksaa konkurssipesä.

Työnantaja voi irtisanoa työntekijän kahden kuukauden irtisanomisajalla osana yrityksen saneerausmenettelyä, jos työn määrä vähenee tai työ lakkaa saneerausmenettelyyn kuuluvista toimenpiteistä johtuen.

Työnantajan kuoltua on sekä kuolinpesän osakkailla että työntekijällä oikeus irtisanoa työsopimus sen kestosta riippumatta. Irtisanomisaika on 14 päivää. Irtisanomisoikeutta on käytettävä kolmen kuukauden kuluessa työnantajan kuolemasta.

Lisää luettavaa aiheesta:

Työsuhteen päättämismenettely

Työnantajan päättäessä työntekijän sopimuksen on työnantajan noudatettava lain vaatimuksia päättämismenettelystä. Tähän kuuluu esimerkiksi työntekijän kuuleminen sekä ilmoitusvelvollisuus työ- ja elinkeinotoimistolle.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad