fbpx

23.2.2015

Työsopimuslain mukaiset irtisanomisajat

Yleensä työntekijän irtisanomisaikaa ei ole erikseen sovittu työsopimuksessa. Tällöin noudatettavaksi tulevat työsopimuslain mukaiset yleiset irtisanomisajat. Mahdolliset työehtosopimuksen irtisanomisajat vastaavat yleensä työsopimuslain säännöksiä.

Työnantajan irtisanomisaika

Työnantajan tulee noudattaa seuraavia irtisanomisaikoja.

IrtisanomisaikaTyösuhde jatkunut keskeytyksettä
14 päivääenintään 1 vuosi
1 kkyli 1 ja korkeintaan 4 vuotta
2 kkyli 4 ja korkeintaan 8 vuotta
4 kkyli 8 ja korkeintaan 12 vuotta
6 kkyli 12 vuotta

Työntekijän irtisanomisaika

Työntekijän tulee noudattaa seuraavia irtisanomisaikoja.

IrtisanomisaikaTyösuhde jatkunut keskeytyksettä
14 päivääenintään 5 vuotta
1 kkyli 5 vuotta

Irtisanomisajoista sopiminen työnantajan ja työntekijän välillä

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia irtisanomisajasta tietyin rajoituksin.

Irtisanomisajasta sovittaessa tulee tarkastaa työsuhteeseen mahdollisesti sovellettava työehtosopimus. Työehtosopimuksessa voi olla ehto irtisanomisajasta, jota on osapuolten välisessä työsuhteessa noudatettava työntekijän suojaksi.

Työsuhteen osapuolet voivat myös sopia siitä, että irtisanomisaikaa ei ole. Tällöin työsuhde päättyy heti irtisanomispäivän päättyessä.

Irtisanomisaika voidaan sopia enintään kuuden kuukauden mittaiseksi. Jos osapuolet ovat sopineet tätä pidemmästä ajasta, on noudatettava kuuden kuukauden irtisanomisaikaa.

Työnantajan noudatettava irtisanomisaika voidaan sopia työntekijän noudatettavaa irtisanomisaikaa pidemmäksi. Mikäli on sovittu päinvastoin, eli työnantajan irtisanomisaika lyhyemmäksi kuin työntekijällä, työntekijä saa noudattaa irtisanoutuessaan työnantajan lyhyempää irtisanomisaikaa.

Määräaikaista työsuhdetta ei voi lähtökohtaisesti irtisanoa, ellei sopimusta ole tehty irtisanomisenvaraiseksi.

Työsuhteen päättäjän muistilista työnantajalle

Laadimme työnantajan avuksi muistilistat erilaisiin työsuhteen päättämistilanteisiin, joita seuraamalla voit minimoida ongelmat.

Palkanmaksuvelvollisuus irtisanomisaikana

Irtisanomisaikana työntekijän työnteko- ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuudet lähtökohtaisesti jatkuvat.

Työnantaja voi halutessaan vapauttaa työntekijän työntekovelvollisuudesta. Tietyissä tilanteissa työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta irtisanomisajalta, esim. palkattoman sairasloman aikana.

Huomioitavaa työsopimusta laadittaessa

Työsuhdetta solmittaessa työnantajan tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • solmitaanko työsuhde toistaiseksi voimassa olevaksi vai määräaikaiseksi? liitetäänkö määräaikaiseen työsopimukseen irtisanomisehto?
  • mitä työehtosopimus määrää irtisanomisajoista?
  • onko työntekijän kanssa syytä sopia irtisanomisajasta laista poikkeavalla tavalla?

Mikäli työnantaja tai työntekijä laiminlyö irtisanomisajan noudattamisen, osapuolen täytyy maksaa toiselle irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus.

Laiton irtisanominen voi aiheuttaa työnantajalle merkittäviä kustannuksia. Selvitä työsopimuslain mukaiset irtisanomisperusteet ja menettelytavat jo etukäteen.

Kysy lisää ja varmista laillinen irtisanomismenettely!

Lindbladin työoikeuden ammattilaiset ovat apunasi

Olitpa työntekijä tai työnantaja, tiimimme auttaa sinua irtisanomiseen liittyvissä kysymyksissä.

Minna Ravi (o.s. Romu)

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad