fbpx

Vahingonkorvauksella pyritään korvaamaan se vahinko, joka aiheutuu toiselle osapuolelle sopimuksen tai lain rikkomisesta tahallaan tai huolimattomuudesta. Työoikeudessa vahingonkorvauksia voi syntyä esimerkiksi työsopimuksen ehtojen rikkomisesta puolin ja toisin sekä esimerkiksi laittomasta irtisanomisesta.

» Lue lisää työnantajan ja -tekijän lakisääteisistä velvollisuuksista täältä

Isännänvastuu

Työsopimuksen kestäessä työnantaja on ns. isännänvastuussa työntekijän kolmannelle henkilölle, esim. asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, jos vahinko on aiheutunut työntekijän virheestä tai tuottamuksesta. Tahallisesti aiheutetusta vahingosta vastaa työntekijä suoraan itse. Jos vahinko on aiheutunut tapaturmaisesti tai ainoastaan lievän tuottamuksen johdosta, ei työntekijän tarvitse maksaa työnantajalle korvausta. Tavallisessa ja törkeässä tuottamuksessa sen sijaan työntekijän on maksettava tapauskohtaisesti arvioituna kohtuullinen määrä työnantajalle siitä vahingosta, jonka työnantaja joutui kolmannelle osapuolelle maksamaan.

Laki käytännössä siis asettaa työnantajalle varsin suuren vastuun työntekijöistään.

Laiton irtisanominen

Jos työsopimus on päätetty purkamalla tai irtisanomalla se ilman, että perusteet ovat täyttyneet, on työnantajan korvattava työntekijälle yleensä vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Korvauksen määrässä otetaan huomioon esimerkiksi työn kesto ja työntekijän mahdollisuus saada muuta työtä. Työnantajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta ottaa takaisin laittomasti irtisanottua työntekijää.

Sen sijaan laittomasti päätetyssä virkasuhteessa on viranhaltijalla oikeus saada virkansa takaisin, jolloin virkasuhde jatkuu kuin sitä ei olisi lainkaan irtisanottukaan.

Syrjintä

Työnantajalla on velvollisuus olla syrjimättä ketään tämän henkilökohtaisten ominaisuuksien tai vakaumuksien vuoksi. Syrjintä voi tapahtua esimerkiksi työhönottotilanteessa tai työsopimusehtojen huonontamisella suhteessa muihin työntekijöihin. Työnantaja voi joutua maksamaan hyvitystä syrjitylle. Hyvityksen määrä on suhteessa rikkomuksen laatuun ja kestoon.

Hyvityksen määrää voidaan kohtuullistaa, jos samasta asiasta on työnantaja jo määrätty maksamaan vahingonkorvausta muun lain nojalla. Hyvityksen saaminen ei kuitenkaan ole esteenä vahingonkorvauksen saamiselle.

Opas: Työsuhteen päättäminen työntekijän henkilöön liittyvästä syystä

Lue oppaastamme, mitä irtisanomisessa lain mukaan on otettava huomioon.

Ota yhteyttä

Voi olla vaikeaa arvioida, milloin kyseessä on ollut vahingonkorvaukseen oikeuttava tapahtuma. Työ- ja vahingonkorvausoikeuden tiimimme neuvoo sinua, olitpa sitten työntekijän tai työnantajan asemassa.

Minna Ravi (o.s. Romu)

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad