fbpx

Avustamme asiakkaitamme kaikenlaisissa oikeudellisissa riita-asioissa ennen oikeudenkäyntiä ja sen aikana. Hoidamme myös tarpeelliset jatkotoimenpiteet, kuten ulosoton oikeudenkäynnin tai sopimisen jälkeen.

Ota yhteyttä ajoissa

Riita-asioissa on tärkeää ottaa yhteyttä asianajajaan hyvissä ajoin vahinkojen syntymisen minimoimiseksi. Riitojen ratkaisussa pyrimme rajaamaan asiakkaalle syntyviä kustannuksia sopimalla asia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mikäli se on käsillä olevassa tilanteessa mahdollista. Kartoitamme myös, onko päämiehemme kuluja mahdollista saada katettua vakuutukseen kuuluvalla oikeusturvavakuutuksella.

Muistathan, että hoidamme velkomusasioita kaikkiin Euroopan unioniin kuuluvien maiden alueella.

Riita-asian oikeudenkäynnissä on kyse yksityisten ihmisten tai yritysten välisten erimielisyyksien ratkaisemisesta. Jos osapuolella mielestään on lakiin perustuva oikeus vaatia toiselta jotain suoritusta, johon tämä ei suostu vapaaehtoisesti, voi hän viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Vaatimus voi liittyä esimerkiksi velan maksuun, sopimusrikkomukseen, vahingonkorvaukseen tai perusteettomasti saadun edun palauttamiseen.

Vaihtoehdot oikeudenkäynnille

Oikeudenkäynnin lisäksi riidanratkaisuun on vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä. Riita-asioissa pyrimme saavuttamaan asiakkaamme kannalta parhaan ja luontevimman ratkaisun, joka saattaa tietyissä tilanteissa olla myös aktiivinen pyrkimys sovintoon vastapuolen kanssa.

Välimiesmenettelyssä riidan ratkaisee yleensä lopullisesti välimiesoikeus. Välimiesmenettely perustuu osapuolten väliseen sopimukseen välimiesmenettelystä. Välimiesmenettelystä ei kuitenkaan voida sopia kuluttajankaupassa kuluttajaa sitovasti. Välimiesmenettely on osapuolten sopimuksesta tai tilanteesta riippuen välimiesmenettelylain, osakeyhtiölain tai esimerkiksi keskuskauppakamarin sääntöjen mukainen. Välimiesmenettelyn etuina ovat nopeus ja se, että kuluja säästyy, kun asia käsitellään vain kerran. Olemme hoitaneet useita erilaisia välimiesmenettelyitä. Kerromme mielellämme lisää siitä, kuinka välimiesmenettely ennakoidaan sopimuksissa ja miten eri vaihtoehdot vaikuttavat muun muassa kustannuksiin.

Sovintomenettelyä käytetään erityisesti yritysten välisissä riidoissa. Sovintomenettely perustuu osapuolten sopimukseen. Siinä osapuolten sopima taho asettaa ulkopuolisen henkilön sovittelijaksi. Tavoitteena on käydä asia nopeasti läpi sovittelijan johdolla ja löytää liiketoimintalähtöinen ratkaisu riitaan siten, että osapuolten sopimussuhde tai muu yhteistyö voi jatkua. Menettely on tuottanut hyviä tuloksia. Tuomioistuin voi vahvistaa sovinnon osapuolia sitovaksi, jos sovinto ei ole lainvastainen tai kohtuuton. Varsinaisessa tuomioistuinsovittelussa sovittelijana toimii käräjäoikeuden tuomari.

Kuluttajariitojen käsittely kuluttajariitalautakunnassa voi tulla eteen, jos kuluttaja tekee hakemuksen asian ratkaisemisesta lautakunnassa. Lautakunnan päätökset voivat olla hyvinkin hyödyllisiä, jos tarvitaan asiantuntijuutta ja ennakkopäätöksen luonteisuutta kuluttajahyödykkeitä koskevien sopimusten riitaisuuksissa. Lautakunnan päätökset ovat ohjeellisia, eli ne eivät ole täytäntöönpanokelpoisia tai estä asian viemistä tuomioistuimeen.

7 tärkeää asiaa välimiesmenettelystä

Välimiesmenettely on yhä yleisempi tapa ratkaista yritysten välisiä riitatilanteita. Lue oppaasta, mitä hyötyjä menettely tarjoaa.

Välimiesmenettely – yritysten vaihtoehto riidan ratkaisulle

Avustamme asioissa, jotka liittyvät mm.

 • välimiesmenettelyyn
 • sovintomenettelyyn
 • velkomuksiin ja perintään
 • sopimuksiin
 • kiinteistö- ja asuntoasioihin
 • vahingonkorvauksiin
 • työ- tai virkasuhteeseen
 • muihin riita-asioihin

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad