fbpx

Sekä työnantajan että työntekijän tai viranhaltijan on erittäin tärkeää olla selvillä työsuhteeseen liittyvistä sopimuksista ja pakottavista määräyksistä. Työsuhde perustuu työsopimukselle, mutta sen lisäksi työnantaja ja työntekijä voivat sopia esimerkiksi salassapidosta ja kilpailukiellosta.

Työsopimus

Työsuhteen tunnusmerkit on laissa määritelty. Työsuhteissa on noudatettava työsopimuslakia.  

Toisinaan voi nousta esiin kysymys siitä, onko tehtävä työ lainkaan sellaista, että kyseessä katsotaan olevan työsopimus vai onko kyseessä toimeksiantosuhde, jolloin työsopimuslakia ei sovelleta. Rekrytoinnissa on myös muistettava hakijoiden yhdenvertaisuus.

Kilpailukielto- ja salassapitosopimus

Korkeassa asemassa oleva työntekijä voi työsuhteen aikana olla tiivisti tekemisessä yrityksen liikesalaisuuksien kanssa. Tällöin voidaan sopia, että työntekijä lähtiessään yrityksestä ei saa käyttää työsuhteen aikana saamiaan tietoja uuden työnantajan alaisuudessa tai omaan lukuunsa. Lisäksi voidaan sopia myös siitä, että työntekijä ei saa työsopimuksen päättymisen jälkeen kilpailla entisen työnantajansa kanssa.

Johtajasopimus

Johtajasopimukset toimitusjohtajan kanssa eivät kuulu työsopimuslain soveltamisalaan. Muihin johtajiin työsopimuslakia sovelletaan, jos he ovat työsuhteessa. Kunnanjohtajan kanssa tehtävästä johtajasopimuksesta säädetään erikseen kuntalaissa.

Virkanimitys ja määräaikainen virkasuhde

Virkasuhde on julkisoikeudellinen palvelussuhde, jossa valtio tai kunta on työnantajana ja valtion virkamies tai kunnallinen viranhaltija työn suorittajana. Pääsääntöisesti virkasuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia. Virkasuhde voi olla määräaikainen tai muutoin rajoitetuksi, jos työn luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien hoidon väliaikainen järjestäminen tai harjoittelu edellyttää määräaikaista virkasuhdetta. Lisäksi kunnallinen viranhaltija voidaan ottaa määräaikaiseksi tämän omasta pyynnöstä.

Virkasuhteeseen haetaan julkisella hakumenettelyllä. Hakuilmoituksessa on mainittavat kelpoisuusvaatimukset eikä niistä voi poiketa ilman uuden haun järjestämistä. Haussa ja virkanimityksessä on erityisesti otettava huomioon yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.

Opas: Näin teet hyvän sopimuksen

Laadimme avuksesi oppaan, johon kokosimme keskeisimmät onnistuneeseen sopimuksentekoon liittyvät asiat.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad