fbpx

Asuntokaupassa riitoja voi syntyä niin uuden kuin käytetyn asunnon kaupassa. Virheestä on kyse mm. silloin, jos asunto ei vastaa sitä mitä voidaan katsoa sovitun. Lisäksi myyjän on annettava asunnon ostajalle laajat tiedot asuntoa koskien. Mikäli tämä laiminlyödään, kyseessä saattaa olla virhe.

Kiinteistö- tai asuntokaupan virheet vaativat reagointia

Yksityisten ihmisten oikeudelliset riidat liittyvät usein kiinteistö- ja asunto-osakkeiden kauppaan.

Kauppojen riskien minimoimiseksi sekä myyjän että ostajan kannattaa olla tarkkana: myyjän on muistettava tiedonantovelvollisuutensa ja ostajan tulee tarkastaa kaupan kohde huolellisesti.

Vaikka osapuolet toimisivat huolellisesti, kaupan kohteessa voi silti olla virhe. Piilevästä virheestä on kyse, jos se ilmenee molemmille osapuolille vasta kaupan teon jälkeen.

Avustamme sekä myyjiä että ostajia erilaisissa kiinteistö- ja asuntokauppojen riitatilanteissa.

Virhetilanteissa nopea reagointi on ensisijaisen tärkeää vaatimusten menestymisen kannalta, joten ethän epäröi ottaa toimistoomme yhteyttä. Avullamme tilanne saadaan usein hoidettua nopeasti ja ilman turhaa asianosaisten välistä riitelyä.

Tutustu myös aiheesta tekemiimme muistilistoihin ostajalle ja myyjälle: Onko kiinteistössä tai huoneistossa virhe?

Opas asuntokaupan riitatilanteisiin

Asuntokaupoissa on kyse isoista asioista, mutta toisinaan kaupan kohde ei vastaakaan odotuksia. Miten tällaisissa tilanteissa tulisi toimia ja milloin ostajalla on oikeus vaatia hyvitystä? Tämä opas antaa tietoa sekä myyjille että ostajille asuntokaupan virhetilanteisiin liittyen.

Laatuvirhe, taloudellinen virhe ja oikeudellinen virhe

Laatuvirheiden osalta sääntelyä on erilaista uusien ja käytettyjen asuntojen osalta. Sen sijaan taloudellisen ja oikeudellisen virheet sääntely on pääpirteissään samanlaista molemmissa tapauksissa.

Taloudellinen virhe on kyseessä, jos myyjä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kyseisen asunnon omistamiseen tai käyttöön liittyvistä taloudellisista velvoitteista tai vastuista, kuten yhtiövastikkeesta tai myytävien osakkeiden osalle tulevasta osuudesta yhtiön velkoja, taikka asuntoyhteisön taloudellisesta tilasta, ja annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Kaupan kohteessa on oikeudellinen virhe, jos sivullinen omistaa sen tai osan siitä taikka jos sivullisella on siihen pantti- tai muu oikeus eikä sopimuksesta seuraa, että ostajan on vastaanotettava kaupan kohde sivullisen oikeudesta johtuvin rajoituksin. Ostaja voi vaatia oikeudellisesta virheestä johtuvia seuraamuksia myös silloin, kun sivullinen väittää, että hänellä on edellä tarkoitettu oikeus, ja väitteelle on todennäköisiä perusteita.

Virheiden seuraukset

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos virheestä aiheutuu hänelle olennaista haittaa. Lisäksi edellytyksenä on, että muuta seuraamusta ei voida pitää kohtuullisena.

Jos myyjänä on elinkeinonharjoittaja, ostajalla on oikeus purkaa asuntokauppa, jos sopimusrikkomus on olennainen.

Asuntokaupan purku ja peruminen

Jos ostetussa asunnossa tai kiinteistössä todetaan olennainen virhe, saattaa kauppa olla mahdollista purkaa. Kiinteistökaupan purkuun voidaan päätyä esimerkiksi kosteusvaurion takia. Jos virhe on sen laatuinen, että se saadaan kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin korjattua, kiinteistökaupan purku ei yleensä tule kyseeseen.

Asuntokaupan peruminen tarjouksen teon jälkeen aiheuttaa joskus kaupan osapuolille erimielisyyttä. Asuntokauppa syntyy silloin, kun tarjous hyväksytään, ja jos ostaja tämän jälkeen kieltäytyy saattamasta kauppaa päätökseen, myyjä voi vaatia ostajalta kauppahintaa tai sopimussakkoa. Kiinteistökaupan kohdalla sen sijaan pelkkä tarjous ei velvoita ostamaan kiinteistöä, vaan tarvitaan erillinen esisopimus kaupasta.

Avustamme myös esisopimukseen liittyvissä kysymyksissä. Lue lisää esisopimuksesta artikkelistamme.

Onko kiinteistössä tai huoneistossa virhe?

Laadimme muistilistat ostajalle ja myyjälle riitatilanteiden ehkäisemiseksi. Muistilistan avulla pystyt valitsemaan oikeat askeleet saavuttaaksesi parhaan lopputuloksen.

Apunasi monipuolinen kokemus asunto- ja kiinteistökaupoista

Asunto-osakeyhtiöihin ja kiinteistöosakeyhtiöihin liittyvät asianajopalvelut ovat vahvaa erityisalaamme. Meillä on monipuolinen kokemus sekä asunto-osakeyhtiöiden että osakkeenomistajien avustamisesta muun muassa korjaus- ja kunnossapitovastuuta koskevissa asioissa.

Ota yhteyttä meihin asunto-oikeusasioissa

Asunto-oikeuden tiimimme auttaa sekä ostajan että myyjän asemassa olevia erilaisissa asuntokauppoihin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Minna Ravi (o.s. Romu)

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad