Työelämässä tulee joskus vastaan lakiasiantuntemusta vaativia tilanteita. Asianajotoimistomme on erikoistunut auttamaan kysymyksissä, joita työoikeus, virkamiesoikeus ja erilaiset työsuhteiden erityistilanteet asettavat.

Työsopimus ja muut työ- tai virkasuhteeseen liittyvät asiat

Tarjoamme ajantasaisiin tietoihin ja vankkaan kokemukseen perustuvia palveluitamme niin työsuhteen aloituksessa, päättymisessä kuin työsuhteen keston aikanakin ilmenevissä oikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä tilanteissa. Autamme työsopimusten teossa, samoin kuin mahdollisissa myöhemmin esiin tulevissa työsuhteen ongelmissa.

Työsuhteisiin sovelletaan työsopimuslakia, joka määrittää sekä työntekijän että työnantajan oikeudet ja velvollisuudet. Virkasuhdetta puolestaan säädellään valtion virkamieslaissa ja laissa kunnallisesta viranhaltijasta.

Jos yläpuolella oleva video ei näy laitteellasi, tarkastathan evästeasetukset.

Työsuhteen päättäminen on tyypillinen riitatilanteita työntekijän ja työnantajan välille aiheuttava tilanne, jossa lakiasiantuntijan avusta on hyötyä. Kannattaa esimerkiksi tiedostaa, että työsuhteen purkaminen ja työsuhteen irtisanominen ovat kaksi eri asiaa.

Työsuhteen aikana saattaa tulla esille epäkohtia, joiden selvittämiseen tarvitaan juridista tietoa. Tällaisia ovat mm. syrjintä työelämässä, kilpailukiellon rikkomiset, työrikokset ja työturvallisuuden laiminlyönti.

» Tutustu työoikeuden tuotteistettuihin palveluihimme

Sopimukset

Uuden työntekijän tullessa yritykseen sekä työnantajan että työntekijän on erittäin tärkeää olla selvillä työsuhteeseen liittyvistä sopimuksista ja pakottavista määräyksistä. Työsuhde perustuu työsopimukselle, mutta sen lisäksi työnantaja ja työntekijä voivat sopia esimerkiksi salassapidosta ja kilpailukiellosta.

Lue lisää

Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Työ- tai virkasopimus voi päättyä monella tavalla. Työntekijä tai viranhaltija voi irtisanoutua itse, jolloin hänen on noudatettava irtisanomisaikaa. Työnantaja voi päättää työsuhteen vain lain mukaisella perusteella.

Lue lisää

Työsuojelu ja työturvallisuus

Sekä työntekijän että työnantajan velvollisuuksiin kuuluu omalta osaltaan edistää työturvallisuutta, johon kuuluu sekä tapaturmien että terveydellisten haittojen estäminen.

Lue lisää

Apunasi monipuolinen kokemus työelämän lakiasioista

Tarjoamme ajantasaisiin tietoihin ja vankkaan kokemukseen perustuvia palveluitamme niin työsuhteen aloituksessa, päättymisessä kuin työsuhteen keston aikanakin ilmenevissä oikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä tilanteissa.

Avustamme asioissa, jotka liittyvät mm.

Opas: Työsuhteen päättäminen työntekijän henkilöön liittyvästä syystä

Lue oppaastamme, mitä irtisanomisessa lain mukaan on otettava huomioon.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2022 Asianajotoimisto Lindblad