fbpx

Toimistollamme on laaja kokemus yritysten insolvenssi- eli maksukyvyttömyysasioiden hoidossa. Toimimme pesänhoitajana velkojan toimesta aloitetussa konkurssissa. Velallisaloitteisessa konkurssissa teemme hakemuksen konkurssin aloittamisesta käräjäoikeudelle. Pesänhoitajana selvitämme pesän tilan ja hoidamme pesäluettelon laatimisen.

Tämän jälkeen hoidamme yrityksen konkurssin loppuun, toimiin sisältyvät muun muassa konkurssivalvonta ja varojen realisointi sekä tilitys velkojille. Lain mukaan pesänhoitajalla on oikeus ja velvollisuus valvoa myös konkurssin tehneen velallisen etuja.

Yrityksen konkurssi

Konkurssin taustalla on yleensä ylivelkaisuus tai likviditeettiongelma. Konkurssissa velallisen koko omaisuus käytetään yhdellä kertaa hänen velkojensa maksuksi suhteellisesti kunkin velan suuruuden mukaan. Konkurssiin asettamista voi hakea joko velallinen itse tai velkoja. Käräjäoikeus voi asettaa velallisen konkurssiin, jos hän on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Konkurssiin asetettava velallinen voi olla yritys, muu yhteisö, luonnollinen henkilö tai kuolinpesä.

» Lue lisää konkurssista

Saneeraus

Yrityssaneerauksen tarkoitus on jatkamiskelpoisen yritystoiminnan edellytysten turvaaminen. Saneerattava yritys eroaa konkurssiyrityksestä siten, ettei se ole elinkelvoton. Sen taloudelliset vaikeudet ovat tilapäisiä ja johtuvat syistä, jotka ovat korjattavissa. Menettely voidaan jakaa aloitus-, suunnittelu-, päätöksenteko- ja vahvistamis- sekä toteutusvaiheisiin. Menettelyn eri vaiheet vaativat juridista asiantuntemusta. Tyypillisin syy saneeraushakemuksen menestymättömyyteen on sen puutteellisuus. Jos yrityksen taloudelliset vaikeudet kasaantuvat, velkajärjestely voi olla erittäin hyvä vaihtoehto, jolla toiminta saadaan taas kannattavaksi, eikä yritys joudu konkurssiin.

» Lue lisää yrityssaneerauksesta

Yksityishenkilön velkajärjestely

Suomessa ei tunneta henkilökohtaista konkurssia, jossa yksityishenkilö voisi jättää omaisuutensa konkurssipesään ja aloittaa puhtaalta pöydältä. Sen sijaan on olemassa yksityishenkilön velkajärjestely, jonka tavoitteena on kuten saneerauksessa, saada mahdollisimman suuri osa veloista maksettua, jonka jälkeen loput voi saada anteeksi. Toimistomme ei hoida yksityishenkilöiden velkajärjestelyjä. Lisää tietoa löydät oikeus.fi-sivuilta.

Perintä

Perinnällä tarkoitetaan erilaisia tapoja saada velkojalle suoritus vapaaehtoisesti velalliselta. Perintään eivät kuulu toimet tuomioistuimessa, mutta avustamme mielellämme myös tuomioistuinasioissa.

Varmistamme aina perintätoimissamme, että hyvää perintätapaa noudatetaan. Hyvä perintätapa sisältää esimerkiksi kiellot aiheuttaa kohtuuttomia kuluja velalliselle, perintätoimien käyttö, vaikka ne tiedetään tuloksettomiksi, sekä vanhentuneen saatavan periminen.

» Lue lisää perinnästä

Konkurssi

Konkurssissa velallisen koko omaisuus käytetään yhdellä kertaa hänen velkojensa maksuksi suhteellisesti kunkin velan suuruuden mukaan.

Lue lisää

Yrityssaneeraus

Yrityssaneerauksen tarkoitus on jatkamiskelpoisen yritystoiminnan edellytysten turvaaminen. Velkajärjestelyllä toiminta voidaan saada taas kannattavaksi.

Lue lisää

Perintä

Perinnällä tarkoitetaan erilaisia tapoja saada velkojalle suoritus vapaaehtoisesti velalliselta. Perintään eivät kuulu toimet tuomioistuimessa, mutta avustamme mielellämme myös tuomioistuinasioissa.

Lue lisää

Vahva osaaminen yrityksen konkurssien ja maksukyvyttömyysasioiden hoitoon

Avustamme sinua kaikissa yrityksen maksukyvyttömyysasioissa. Tiimi koostuu asianajajista ja lakimiehistä, joilla on pitkä kokemus kyseiseltä oikeuden alalta.

Avustamme asioissa, jotka liittyvät mm.

 • konkurssihakemuksiin
 • pesänhoitajana toimimiseen
 • saatavien valvontaan konkurssissa
 • yrityksen saneeraukseen
 • saneeraushakemukseen
 • selvittäjänä tai valvojana toimimiseen.

Opas: Näin teet hyvän sopimuksen

Laadimme avuksesi oppaan, johon kokosimme keskeisimmät onnistuneeseen sopimuksentekoon liittyvät asiat.Oppaasta saat olennaisimmat perustiedot, jotka tarvitaan onnistuneeseen osakekauppaan.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Autamme mielellämme erilaisissa konkurssiin, yrityssaneeraukseen ja perintään liittyvissä tilanteissa.

Markku Lindblad

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad