fbpx

Jäämistö- eli perintöoikeuden alaan kuuluvat perinnönjakoon, testamenttiin, perunkirjoitukseen ja perintöverotukseen kuuluvat asiat. Kannattaa muistaa, että hyvin ja ajoissa laaditut asiakirjat voivat säästää suurelta vaivalta ja mielipahalta tulevaisuudessa, sekä lisäksi niillä voidaan saavuttaa verosuunnittelun kautta merkittäviä säästöjä. Lindblad on tukenasi perintöoikeudellisissa kysymyksissäsi.

Kuolinpesä ja sen hallinto

Kun henkilö kuolee, hänen omaisuutensa ja velkansa siirtyvät kuolinpesälle. Kuolinpesä on sen osakkaiden eli perillisten yhteenliittymä, jota hallinnoidaan yhdessä. Tämän yhteenliittymän tehtävänä on pesän selvittäminen ja jakaminen. Kuolinpesä on olemassa siihen saakka, kunnes kaikki siinä olleet varat on saatu lainvoimaisesti jaettua perinnönjaossa. Kuolinpesä voi saada myös Y-tunnuksen.

Kun ihminen kuolee, on osakkaiden otettava kuolinpesä haltuun. Jos osakkaat ovat keskenään riitaisia tai pesän laajuus sitä edellyttää, voi hakemuksesta kuolinpesän hallintoa hoitaa myös pesänselvittäjä.

Perittävä voi testamentilla määrätä testamentin toimeenpanijasta, joka hallinnoi kuolinpesää perillisten sijaan.

Hallintaoikeus

Omaisuuden omistaja voi luovuttaa omaisuuden omistusoikeuden toiselle, mutta pidättää itsellään hallintaoikeuden. Hallintaoikeuden pidättäminen voidaan tehdä kaupan tai lahjan yhteydessä.

On tavallista, että esimerkiksi vanhemmat haluavat lahjoittaa lapsilleen kesämökkitontin verosuunnittelun takia, mutta myös jatkaa itse sen käyttöä. Tällöin he pidättävät itsellään hallintaoikeuden joko määräajaksi tai eliniäksi. Eliniäksi pidätetty hallintaoikeus raukeaa oikeuden haltijan kuollessa ja omaisuuden hallinta palautuu omistajalle.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on pääsääntöisesti tehtävä kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Perunkirjoituksessa syntyvä perukirja on ennen kaikkea verotuksellinen dokumentti, jonka perusteella määrätään perintövero. Perukirjaan otetaan mukaan sekä perittävän että mahdollisen lesken varat ja velat. Näitä tietoja tarvitaan osituksen tekemistä varten.

Lue lisää perunkirjoituksessa huomioitavista varoista artikkelistamme. Perunkirjoitus ei vielä tarkoita, että pesä olisi jaettu, vaan kuolinpesä jatkaa olemassaoloaan normaalisti sen jälkeen. Lindblad tarjoaa perunkirjoituspalveluja.

Testamentti

Testamentti on perittävän tahdonilmaus omaisuutensa käytöstä kuolemansa jälkeen. Testamentti on hyvä laatia jo hyvissä ajoin. Asiantuntijamme osaavat neuvoa sinua testamentin laadinnassa, ja toimistomme henkilökunta voi toimia myös testamentin todistajina.

› Lue lisää testamentin tekemisestä

Perinnöstä luopuminen

Perinnöstä luopuessaan perillinen luopuu lain tai testamentin mukaisesta oikeudestaan perintöön. Tällöin hän ei ole enää kuolinpesän osakas. Perinnöstä luopujan tilalle tulevat osakkaiksi perinnöstä luopujan omat perilliset ikään kuin perinnöstä luopuja ei olisi enää elossa. Perinnöstä luovuttaessa on noudatettava muotomääräyksiä muun muassa luopumisilmoituksen yksiselitteisestä, kirjallisesta muodosta.

Tavallisesti perinnöstä luopuminen tapahtuu hyväksymällä perittävän tekemä testamentti tai antamalla muu kirjallinen perinnöstä luopumisilmoitus kuolinpesän osakkaalle. Perinnöstä luopuminen estää perintöveroseuraamukset.

› Lue lisää perinnöstä luopumisesta

Perinnönjako

Perinnönjako voidaan lähtökohtaisesti tehdä milloin tahansa, eikä kuolinpesää ole pakko jakaa välttämättä missään vaiheessa. Suositeltavaa on kuitenkin tehdä perinnönjako ennen kuin pesään tulee sisäkkäisiä kuolinpesiä, jolloin perillisten määrä voi paisua valtavan suureksi.

Perinnönjako voidaan tehdä osakkaiden välisellä sopimuksella heidän hyväksi katsomallaan tavalla taikka jos osakas sitä vaatii, myös toimitusjakona, jolloin esimerkiksi asianajaja toimii puolueettomana sovittelijana ja tarvittaessa jakaa pesän itse siten että kaikkien osakkaiden oikeudet turvataan. Pesänselvitys ja perinnönjako ulkopuolisen selvittäjän ja jakajan toimesta voi tulla kyseeseen sekä riitaisissa kuolinpesissä että hyvin paljon ja laajasti omaisuutta sisältävissä kuolinpesissä.

» Lue lisää perinnönjaosta

Sisältö jatkuu opasnoston jälkeen.

Kuolinpesän hallinto-opas

Kuolinpesän hallinto-opas antaa yleiskuvan kuolinpesän hoitamiseen liittyvistä vaiheista ja selviteltävistä asioista.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad