Perinnönjako on mahdollista tehdä heti pesän selvittämisen jälkeen, kun tiedetään, mitä omaisuutta kuolinpesässä on jaettavana. Jos perinnönjättäjä oli naimisissa, on ennen perinnönjakoa tehtävä omaisuuden ositus, jossa selvitetään leskelle ja kuolinpesälle kuuluvat varat ja velat. Kun perinnönjako on tehty, lakkaa kuolinpesä olemasta. Perinnönjako tehdään, jos yksikin kuolinpesän osakas sitä vaatii.

Perinnänjako on mahdollista tehdä jopa ennen perunkirjoitusta, mutta jos yksikin osakas kieltää tämän, ei sitä saa tehdä ennen perunkirjoitusta. Pesää ei myöskään jakaa ennen erityisjälkisäädöksen täytäntöönpanoa, jos osakas tämän kieltää. Pesää hallinnoiva pesänselvittäjä ja testamentin toimeenpanija voi myös estää perinnönjaon ennen kuin pesänselvitys on valmistunut.

Perinnönjaon voi tehdä myös osittaisena. Osittaisessa perinnänjaossa jaetaan esimerkiksi vain tietty osa perinnönjättäjän jäämistöstä lopun omaisuuden jäädessä kuolinpesään. Toisaalta on mahdollista jakaa vain yhden osakkaan perintöosuus muiden osuuksien jäädessä kuolinpesään.

Suosittelemme tekemään perinnönjaon heti perunkirjoituksen jälkeen. Ajan kuluessa perinnön jakamisesta tulee koko ajan vaikeampaa.

Sopimusjako

Osakkaat voivat suorittaa perinnönjaon sopimallaan tavalla. Perinnönjaosta on pakollista laatia jakokirja, josta käy ilmi, kunkin perillisen saama perintöosuus. Jakokirjan allekirjoittavat osakkaat ja kaksi esteetöntä todistajaa. Perinnönjako on tapahtunut, kun jakokirja on valmistunut.

Perinnönjaon voi tehdä itse. Varmin ratkaisu perinnönjaossa on kuitenkin antaa se asianajotoimiston hoidettavaksi. Asianajotoimisto Lindblad palvelee kaikissa jäämistöoikeuteen liittyvissä asioissa. Käyttämällä asiantuntijaa voidaan varmistua siitä, että perinnönjako on tehty lainmukaisesti ja ettei siinä tule epäselvyyksiä osakkaiden kesken. Asiantuntijamme huolehtivat myös siitä, että jako saadaan tehtyä nopeasti.

Toimitusjako

Kuolinpesän hallinto siirtyy tuomioistuimen määräämälle pesänjakajalle, jos osakas sitä vaatii tai jonkun osakkaan osuus pesästä on ulosmitattu. Jos velkoja, jonka oikeutta jako koskee, siihen suostuu, ulosottomies saa antaa osakkaille tai pesänjakajalle luvan toimittaa jaon osakkaiden sopimalla tavalla.

Pesänselvittäjä- ja jakaja voi olla tarpeellinen sekä tilanteissa, joissa osakkaat eivät pääse sopuun perinnönjaosta, että hyvin laajoissa ja monimutkaisissa kuolinpesissä. Toimitusjakoon päädytään usein esimerkiksi silloin, kun puolisoista toinen on kuollut jo aiemmin lapsettomana ja leski on perinyt hänet. Kun leski kuolee, ensin kuolleen puolison perilliset ovat toissijaisia perillisiä ja tulevat lesken kuolinpesän osakkaiksi.

Pesänselvittäjää tarvitaan usein myös silloin, kun joku osakkaista on vajaavaltainen eli edunvalvonnassa oleva. Myös tilanteissa, joissa kuolleen henkilön omaisuuteen on kuulunut aiempia jakamattomia kuolinpesiä, kuten maatiloja, vaatii selvittäminen jo paljon osaamista.

Pesänselvittäjän toimii yhteisymmärryksessä osakkaiden kanssa ja yrittää saada aikaan sovun mahdollisissa riitaisissa kuolinpesissä. Pesänselvittäjä tekee päätöksen jaosta ja omaisuuden arvostuksesta, jos osakkaat eivät pääse sovintoon. Ja vaikka osakkaat pääsisivät sovintoon, suoritetaan jako toimitusjakona, ellei pesänselvittäjää vapauteta tehtävästään ennen jakoa.

Lue lisää pesänselvittämisestä ja -jakamisesta artikkelistamme.

Opas: Testamentin suunnittelu

Kokosimme selkeälukuiseksi oppaaksi tärkeimmät asiat, jotka jokaisen on hyvä tietää testamenttia tehdessään tai sen tekemisen tarpeellisuutta miettiessään.

Lindblad apunasi sekä sopimus- että toimitusjaossa

Perhe- ja perintöoikeuden tiimimme on aina valmis auttamaan.

Juhani Tukia

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2022 Asianajotoimisto Lindblad