fbpx

Sekä työntekijän että työnantajan velvollisuuksiin kuuluu omalta osaltaan edistää työturvallisuutta, johon kuuluu sekä tapaturmien että terveydellisten haittojen estäminen. Työturvallisuuden edistämisen tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.

Työturvallisuuslakia on noudatettava myös suhteessa vuokratyöntekijään. Työturvallisuuslakia sovelletaan, vaikka työ tehtäisiin muualla kuin työpaikalla, esimerkiksi työntekijän kotona. Huomioon otetaan kuitenkin tällöin, että työnantajan mahdollisuus vaikuttaa ympäristöön on rajallinen.

Työntekijän velvollisuuksiin kuuluu ennen kaikkea työnantajan antamien ohjeiden noudattaminen sekä varmistettava että hän toimii turvallisesti. Jos työntekijä havaitsee jotain, joka voi aiheuttaa vaaraa, voi hän pidättäytyä työstä, kunnes asia on korjattu. Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa vioista ja puutteista työturvallisuudessa.

» Lue myös työturvallisuusrikoksista ja työrikoksista

Työnantajan yleiset velvollisuudet

Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Esimerkiksi vaarallisia laitteita on poistettava tai korvattava ne vähemmän vaarallisilla ja yleisesti vaara- ja haittatekijöiden syntyminen tulee estää.

Työnantajalla on oltava aktiivinen työsuojeluohjelma. Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava, että työntekijä on riittävästi perehdytetty työhön.

Työantajalla on aktiivinen toimintavelvollisuus, jos työnantaja saa tietoonsa työntekijään kohdistuvan epäasiallista kohtelua. Työsuojeluviranomaisen mukaan työnantajan tulee aktiivisesti seurata, esiintyykö työpaikalla häirintää ja oma-aloitteisesti puuttua havaitsemaansa häirintään. Tutustu myös tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen työelämässä.

Työnantajan on vakuutettava työntekijä tapaturmien varalta. Vakuutus on voimassa myös työmatkoilla.

Yhteistoiminta

Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työpaikalla.

Työnantajan tulee antaa työntekijöille riittävän ajoissa tarpeelliset tiedot työpaikan turvallisuuteen, terveellisyyteen ja muihin työolosuhteisiin vaikuttavista asioista sekä niitä koskevista arvioinneista ja muista selvityksistä ja suunnitelmista. Työnantajan on myös huolehdittava siitä, että näitä asioita asianmukaisesti ja riittävän ajoissa käsitellään työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajansa kesken.

Työntekijöiden on osaltaan toimittava yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa.

» Lue lisää

Opas: Työsuhteen päättäminen työntekijän henkilöön liittyvästä syystä

Lue oppaastamme, mitä irtisanomisessa lain mukaan on otettava huomioon.

Lindblad on apunasi työturvallisuutta edistämässä

Työoikeuden asiantuntijamme osaavat auttaa sinua selvittämään, onko työturvallisuudesta huolehdittu asianmukaisesti. Konsultoimme myös lain tulkintaan liittyvissä kysymyksissä.

Minna Ravi (o.s. Romu)

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad