fbpx

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu kohdella työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua.

Määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen kestoajan tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä. Esimerkiksi työsuhde-edut on mahdollista suhteuttaa työaikaan, vaikkapa tarjoamalla lounasedun ainoastaan niille päiville, jolloin työntekijä on töissä.

Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi kuin myös suunnitelma miesten ja naisten välisen tasa-arvon toteuttamiseksi. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

Syrjintäkielto

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole syrjintää. Esimerkiksi työhön tai virkaan otettaessa on mahdollista valita kahdesta tasaveroisesta hakijasta se, joka edustaa vähemmistöä työpaikalla.

Todistustaakka on syrjintäasioissa vastaajalla eli työnantajalla, jos kantaja pystyy esittämään tosiseikkoja, joiden perusteella voidaan olettaa syrjintää tapahtuneen. Työsyrjintä voi täyttää rikoksen tunnusmerkit.

Lisää tietoa työsyrjinnästä löydät artikkelistamme.

Opas: Työsuhteen päättäminen työntekijän henkilöön liittyvästä syystä

Lue oppaastamme, mitä irtisanomisessa lain mukaan on otettava huomioon.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad