fbpx

Yleisimmät lakiasiainpalvelut kiinteähintaisina paketteina

Tarjoamme monia yritysten ja yksityisasiakkaiden tarvitsemia palveluita selkeästi hinnoiteltuina tuotepaketteina. Katso kaikki tuotepaketit tästä.

Yritysjuridiikka

Yhtiöoikeus

Yhtiöoikeudellinen osaaminen on yritysjuridiikan tärkein pohja, sillä suurin osa yritystoiminnasta tapahtuu yhtiömuotoisena.

Lue lisää

Yritysjärjestely ja yrityskauppa

Yritysjärjestelyt ovat vahvaa erikoisosaamisaluettamme. Avustamme yrityksiä, ostajia, myyjiä ja näiden rahoittajia erilaisissa yritysjärjestelyissä.

Lue lisää

Yrityksen sopimukset

Yrityksille sopimusoikeus on hyvin keskeisessä asemassa liiketoimien järjestämisessä. Laadimme asiantuntemuksella kaikenlaiset sopimukset yritysten tarpeisiin.

Lue lisää

Riidanratkaisu

Avustamme asiakkaitamme kaikenlaisissa oikeudellisissa riita-asioissa ennen oikeudenkäyntiä ja sen aikana. Hoidamme myös tarpeelliset jatkotoimenpiteet.

Lue lisää

Julkisyhteisö ja julkisomisteinen yhtiö

Kuntien ja kuntayhtymien toiminnan organisointi yhtiö- ja sopimusoikeuden keinoin on järkevä tapa saavuttaa taloudellisia hyötyjä ja tuoda sujuvuutta toimintaan.

Lue lisää

IPR ja kilpailu

Avustamme yrityksiä monipuolisesti IPR-oikeuksiin sekä kilpailuun liittyvissä asioissa.

Lue lisää

» Tutustu kaikkiin yritysjuridiikan palveluihin

Konkurssi, saneeraus ja perintä

Konkurssioikeus

Konkurssissa velallisen koko omaisuus käytetään yhdellä kertaa hänen velkojensa maksuksi suhteellisesti kunkin velan suuruuden mukaan.

Lue lisää

Yrityssaneeraus

Yrityssaneerauksen tarkoitus on jatkamiskelpoisen yritystoiminnan edellytysten turvaaminen. Velkajärjestelyllä toiminta voidaan saada taas kannattavaksi.

Lue lisää

Perintä

Perinnällä tarkoitetaan erilaisia tapoja saada velkojalle suoritus vapaaehtoisesti velalliselta. Perintään eivät kuulu toimet tuomioistuimessa, mutta avustamme mielellämme myös tuomioistuinasioissa.

Lue lisää

» Tutustu kaikkiin konkurssiin, saneeraukseen ja perintään liittyviin palveluihin

Työ- ja virkaoikeus

Työ- tai virkasuhteen päättäminen

Työ- tai virkasopimus voi päättyä monesta syystä. Autamme hoitamaan työsuhteen päättämismenettelyn lain mukaisesti ja tilanteen vaatimalla tavalla.

Lue lisää

Liikkeenluovutus

Liikkeenluovutuksen yhteydessä siirtyvien työntekijöiden voimassa olevat työsopimukset ja niihin liittyvät edut sekä velvollisuudet pysyvät entisellään.

Lue lisää

Lomauttaminen

Lomauttaminen tarkoittaa työnantaja-aloitteista työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä, joka tehdään määräajaksi tai toistaiseksi.

Lue lisää

Työaika-asiat

Työaikalakia sovelletaan sekä työsuhteessa että virkasuhteessa tehtävään työhön. Työoikeuden tiimimme auttaa työntekijöitä ja työnantajia työaikaan liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää

Työsuojelu ja työturvallisuus

Sekä työntekijän että työnantajan velvollisuuksiin kuuluu omalta osaltaan edistää työturvallisuutta, johon kuuluu sekä tapaturmien että terveydellisten haittojen estäminen.

Lue lisää

Yhteistoiminta

Yhteistoiminnan tavoitteena on kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään ja asemaansa yrityksessä.

Lue lisää

» Tutustu kaikkiin työ- ja virkaoikeuden palveluihin

Kiinteistöoikeus

Kiinteistöt

Tarjoamme kiinteistöihin ja niiden luovutuksiin, kiinteistöjen kehittämishankkeisiin sekä osakehuoneistoihin liittyviä oikeudellisia palveluita.

Lue lisää

Asunto-osakkeet

Autamme asunto-osakkeisiin liittyvissä oikeudellisissa pulmissa aina asuntokaupoista asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksiin.

Lue lisää

Rakennusurakat

Tarjoamme oikeudellisia palveluita urakoihin liittyvien sopimusten tekoon ja tarvittaessa urakkariitojen ratkaisemiseen.

Lue lisää

» Tutustu kaikkiin kiinteistöoikeuden palveluihin

Perhe- ja perintöoikeus

Jäämistöoikeus

Jäämistö- eli perintöoikeuden alaan kuuluvat perinnönjakoon, testamenttiin, perunkirjoitukseen ja perintöverotukseen kuuluvat asiat.

Lue lisää

Ositus ja omaisuuden jaottelu

Suomen oikeusjärjestyksen mukaan avioliiton päättyessä voidaan toimittaa omaisuuden ositus, tai jos puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, omaisuuden erottelu.

Lue lisää

Perheoikeus

Perheoikeuden alaan kuuluvat ennen kaikkea avioliittoon ja lasten huoltoon sekä tapaamisoikeuteen liittyvät asiat. Myös lapseksiotto eli adoptio on perheoikeutta.

Lue lisää

» Tutustu kaikkiin perhe- ja perintöoikeuden palveluihin

Verotus

Luovutusvoittoverotus

Luovutusvoittoa eli myyntivoittoa syntyy, jos kiinteistö, arvopaperit tai muu irtain omaisuus myydään tai vaihdetaan korkeammalla hinnalla kuin millä se on aikoinaan hankittu.

Lue lisää

Voitonjaon verotus

Osakeyhtiön voitonjaosta eli osingosta säädetään osakeyhtiölaissa. Osingon verotus riippuu muun muassa siitä, onko osingon saaja yksityishenkilö vai yhtiö.

Lue lisää

Lahja- ja perintöverotus

Lahjoista ja perinnöistä maksetaan veroa valtiolle, kun niiden arvo ylittää perintö- ja lahjaverolaissa säädetyn rajan.

Lue lisää

» Tutustu kaikkiin verotukseen liittyviin palveluihin

Toimistomme tuotepaketit

Tarjoamme monia yritysten ja yksityisasiakkaiden tarvitsemia palveluita selkeästi hinnoiteltuina tuotepaketteina.

» Lue lisää tuotteistetuista palveluistamme

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad