fbpx

Yhteistoiminnalla tarkoitetaan yrityksen ja sen työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja menettelyjä, jotka perustuvat henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin yrityksen tilasta ja sen suunnitelmista.

Mitä on työpaikan yhteistoiminta?

Yhteistoiminnan tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Tarkoituksena on myös tiivistää työnantajan, henkilöstön ja työvoimaviranomaisten yhteistoimintaa työntekijöiden aseman parantamiseksi ja heidän työllistymisensä tukemiseksi yrityksen toimintamuutosten yhteydessä.

Yritysten yhteistoimintalakia sovelletaan, jos yrityksessä on säännöllisesti yli 20 työntekijää. Valtion ja kuntien virastoihin ja laitoksiin sovelletaan omaa yhteistoimintalakiaan.

Työnantajan velvollisuus antaa tietoja

Yhteistoimintaan kuuluu, että työnantajan on annettava työntekijöiden henkilöstöryhmien edustajille laajasti erilaisia tietoja koskien esimerkiksi yrityksen taloudellista tilaa sekä henkilöstön palkkoja. Yrityksen taloudellinen tila sisältää paitsi itse yrityksen menneen tilikauden tiedot myös tulevaisuudennäkymät. Lisäksi työnantajan on annettava tiedot työsuhteiden sekä määräaikaisten ja osa-aikaisten työntekijöiden määrästä. Myös ulkopuolison työvoiman käytöstä eli työn tekemisestä alihankkijoiden kautta on annettava tiedot.

Sisältö jatkuu opasnoston jälkeen.

Yhteistoimintalaki ja muutosneuvottelut

Lue oppaasta, kuinka vuoden 2022 alussa voimaan tullut yhteistoimintalaki vaikuttaa organisaation muutosneuvotteluihin.

Milloin yhteistoimintaneuvottelut on pidettävä?

Yhteistoimintamenettelyihin aloitteen voi tehdä työnantaja tai työntekijöiden edustaja. Neuvottelut on pidettävä muun muassa seuraavista asioista:

 • yritystoiminnan muutoksien aiheuttamat henkilöstövaikutukset
 • suunnitelmat työhönoton käytännöistä
 • henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien laatiminen
 • vuokratyövoiman käytön periaatteet
 • liikkeen luovutuksen yhteydessä on selvitettävä luovutukseen liittyvät asiat
 • työvoiman vähentäminen

Eri asioissa seurataan lain perusteella hieman erilaisia säännöksiä.

Lindblad on apunasi yhteistoimintaan liittyvissä kysymyksissä

Ota yhteyttä!

Minna Ravi (o.s. Romu)

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad