Kilpailukieltosopimuksella voidaan työsuhteen alkaessa tai sen aikana rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä sellaisen työnantajan kanssa, joka harjoittaa kanssa kilpailevaa toimintaa samoin kuin työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa tällaista toimintaa. Sopimus on voimassa vain työntekijän itse irtisanoutuessa – ei silloin, jos työnantaja irtisanoo työntekijän.

Kilpailukieltosopimus voidaan laatia vain erityisen painavasta syystä. Lain mukaan kilpailukieltosopimuksen perusteen erityistä painavuutta arvioitaessa on otettava muun ohella huomioon työnantajan toiminnan laatu ja sellainen suojan tarve, joka johtuu liikesalaisuuden säilyttämisestä tai työnantajan työntekijälle järjestämästä erityiskoulutuksesta, samoin kuin työntekijän asema ja tehtävät. Ns. rivityöntekijän kohdalla kilpailukieltosopimusta ei voi yleensä pitää sallittuna.

Tärkeää kilpailukieltosopimuksen laatimisessa on huomioida, että sillä saadaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus tai harjoittaa ammattia enintään kuuden kuukauden ajan. Jos työntekijän voidaan katsoa saavan kohtuullisen korvauksen hänelle kilpailukieltosopimuksesta aiheutuvasta sidonnaisuudesta, rajoitusaika voidaan sopia enintään vuoden pituiseksi.

Kilpailukieltoon voidaan sisällyttää kuuden kuukauden palkkaa vastaava sopimussakko.

Salassapitosopimus

Salassapitosopimuksesta ei säädetä laissa erikseen. On kuitenkin huomattava, että salassapitosopimuksella ei voida rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä ammattitaitonsa mukaista työtä, vaikka hänen ammattitaitonsa perustuisi liikesalaisuuksien suojaaman työn aikana opittuun.

Liikesalaisuuden tunnusmerkiksi on Suomessa perinteisesti katsottu sen haltijan salassapitotahto, salassapitointressi ja tosiasiallinen salassapito. Liikesalaisuuden haltijan salassapitointressi ilmenee siitä, että tieto on salaista ja sen paljastuminen olisi omiaan aiheuttamaan taloudellista vahinkoa elinkeinotoiminnassa. Tiedon tosiasiallinen salassapito ja salassapitotahto taas tarkoittavat, että tiedon haltijalla on pyrkimys ja tahto pitää tieto ulkopuolisilta salassa.

Lue lisää kilpailukielto- ja salassapitosopimuksesta artikkelistamme.

Opas: Työsuhteen päättäminen työntekijän henkilöön liittyvästä syystä

Lue oppaastamme, mitä irtisanomisessa lain mukaan on otettava huomioon.

Ota yhteyttä!

Kilpailukielto- ja salassapitosopimuksen laatimisessa ja tulkinnassa kannattaa olla tarkkana. Asiantuntijamme auttavat laatimaan sopimuksia sekä ratkaisemaan niiden soveltamisesta syntyviä ristiriitoja.

Minna Ravi (o.s. Romu)

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2022 Asianajotoimisto Lindblad