fbpx

Salassapito ja kilpailukielto työsuhteessa

Lataa maksuton opas ja lue mitä jokaisen työnantajan tule tietää salassapito- ja kilpailukieltosopimuksesta.

Huolehdi liikesalaisuuksien turvaamisesta

Salassapito- ja kilpailukieltosopimuksilla turvataan liikesalaisuuksia ja muuta salassa pidettävää materiaalia työsuhteissa. Salassapito- ja erityisesti kilpailukieltosopimusten laatimista kuitenkin säädellään laissa melko tarkasti ja työnantajan on huolehdittava myös muista asioista kuin pelkän sopimuksen allekirjoittamisesta, jotta sopimus on pätevä.

Maksuttomasta oppaastamme saat kattavan katsauksen keskeisiin asioihin, joista tulee huolehtia itse sopimuksissa sekä niiden ympärillä.

Lue maksuttomasta oppaastamme:

  • Mitä työsopimuslaki, liikesalaisuuslaki ja rikoslaki määräävät salassapidosta?
  • Miten lainsäädäntö ottaa kantaa kilpailukieltosopimuksiin?
  • Milloin salassapitosopimus voidaan itse asiassa tulkita kilpailukielloksi?
  • Mitä toiminnassa tulee huomioida, kun salassapito- tai kilpailukieltosopimusta tarvitaan osaksi työsuhteen sopimuksia?

Lataa opas salassapidosta ja kilpailukiellosta

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad