Perheoikeuden alaan kuuluvat ennen kaikkea avioliittoon ja lasten huoltoon sekä tapaamisoikeuteen liittyvät asiat. Myös lapseksiotto eli adoptio on perheoikeutta. Perheoikeuteen liittyy sekä sopimuksenvaraisia asioita että asioita, joista osapuolet eivät voi sopia, vaan jotka jäävät tuomioistuimen päätettäväksi.

Perheoikeuden asiantuntijamme ovat valmiita auttamaan kaikissa kysymyksissä. Alla esittelemme tärkeimpiä Lindbladin osaamisalueita.

Avioehtosopimus

Avioehtosopimuksella on mahdollista määrä puolisoiden, rekisteröidyssä parisuhteessa elävien tai kihlakumppaneiden välillä omaisuussuhteista. Tavallisesti avio-oikeuteen sovelletaan sääntöä, että puolisoiden yhteenlaskettu omaisuus jaetaan puoliksi. Avioehdolla voidaan määrätä, että avio-oikeutta ei ole sellaiseen omaisuuteen, joka jommallakummalla puolisolla on tai jonka hän myöhemmin saa. Samalla tavalla voidaan sopia, että puolisolla on avio-oikeus omaisuuteen, johon hänellä aikaisemmin tehdyn avioehtosopimuksen perusteella ei olisi sellaista oikeutta.

Sopimus on määrämuotoinen eli se on tehtävä kirjallisesti. Lisäksi se on jätettävä rekisteröitäväksi Digi- ja väestötietovirastolle.

Lindblad tarjoaa avioehtosopimuksen laatimispalvelua hintaan 300€, sis. ALV.

Lasten huolto, asuminen ja tapaamisoikeus

Lasten huolto voi olla molemmilla vanhemmilla yhdessä tai ainoastaan toisella. Yhteishuoltajuus on pääsääntö. Lasten asumisjärjestelyistä voivat vanhemmat sopia vapaasti, samoin kuin tapaamisista. Vanhempien välille voi kuitenkin tulla riitaa sopimusten sisällöstä tai käytännön toteuttamisesta. Tällöin voi joutua käymään oikeutta, jotta sopimusta voidaan joko muuttaa tai se vahvistaa, jotta huolto ja tapaamisoikeus toteutuisivat lapsen etua ajatellen. Lapsi ei ole asiassa asianosaisena, vaan kyse on vanhempien välisestä riidasta, mutta lasta on kuultava hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

» Lue lisää

Elatus

Oikeus elatukseen on nimenomaan lapselle kuuluva oikeus. Se sisältää idean siitä, että lapsen on saatava ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden riittävä huolenpito, huolto ja koulutus. Vastuu elatuksesta on vanhemmilla kykyjensä mukaan. Elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon mm. vanhemman ikä, työkyky ja käytettävissä olevien varojen määrä. Vanhempi voidaan määrätä maksamaan elatusta lapselle mm. silloin, jos lapsi ei asu vanhemman luona.

» Lue lisää

Opas: Testamentin suunnittelu

Kokosimme selkeälukuiseksi oppaaksi tärkeimmät asiat, jotka jokaisen on hyvä tietää testamenttia tehdessään tai sen tekemisen tarpeellisuutta miettiessään.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2021 Asianajotoimisto Lindblad