fbpx

Vanhemman velvollisuus lapsen elatukseen tarkoittaa, että vanhemman on turvattava lapsen tarpeet, hoito ja koulutus kykynsä mukaan. Elatusvelvollisuus päättyy lapsen täytettyä 18 vuotta.

Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Tällöin otetaan erityisesti huomioon lapsen taipumukset, koulutuksen kestoaika, siitä aiheutuvien kustannusten määrä sekä lapsen mahdollisuudet koulutuksen päätyttyä itse vastata koulutuksestaan aiheutuneista kustannuksista.

Elatus on nimenomaan lapsen oikeus, ei toisen vanhemman tai huoltajan.

Elatuksen määrääminen

Vanhempi voidaan velvoittaa sopimuksella tai tuomioistuimen tuomiolla maksamaan lapselle elatusapua, jos hän ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta; lapsi ei asu pysyvästi hänen luonaan taikka lapsi asuu vuorotellen hänen ja toisen vanhempansa tai muun huoltajansa luona. Sopimuksella tai tuomiolla määrätään myös elatuksen määrästä ja suorittamistavasta.

Yleensä elatusapua maksetaan kuukausittain, mutta se on mahdollista sopia maksettavaksi myös kertamaksuna, jos se on tarpeellista lapsen elatuksen turvaamiseksi vastaisuudessa ja elatusapua maksavan vanhemman kannalta suorituksen määrä on kohtuullinen.

Elatusapua koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti. Sopimuksesta tulee selvästi käydä ilmi:

 • lasta ja hänen vanhempiaan koskevat henkilötiedot;
 • elatusavun määrä
 • mistä ajankohdasta lukien elatusapua on suoritettava;
 • milloin elatusavun suorittaminen päättyy;
 • milloin elatusapuerät erääntyvät maksettaviksi; sekä
 • kenelle elatusapu on suoritettava.

Elatusavusta tehtävä sopimus on vahvistettava sosiaalilautakunnassa, kuten sopimus huollosta ja tapaamisoikeudestakin.

Elatusapua on mahdollista muuttaa, jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet sopimuksen tai tuomion jälkeen.

Opas: Testamentin suunnittelu

Kokosimme selkeälukuiseksi oppaaksi tärkeimmät asiat, jotka jokaisen on hyvä tietää testamenttia tehdessään tai sen tekemisen tarpeellisuutta miettiessään.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad