fbpx

Työntekijän on mahdollista saada sekä perhesyiden että sairauden perusteella vapaata töistä ilman, että työnantajalla on oikeutta irtisanoa työntekijää.

Perhevapaat

Työntekijällä on oikeus saada vapaaksi työstä äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet. Vanhempainvapaa voidaan pitää enintään kahdessa osassa, joiden tulee olla vähintään 12 arkipäivän pituisia.

Työntekijällä on oikeus saada hoitovapaata lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaasta sekä hoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on kuitenkin yksi kuukausi.

Lisäksi työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen, joka ei ole täyttänyt 10 vuotta, sairastuessa äkillisesti työntekijällä on oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan. Sama oikeus on myös lapsen vanhemmalla, joka ei asu tämän kanssa samassa taloudessa. Työehtosopimuksissa voi olla erityisiä ehtoja tilapäisestä hoitovapaasta.

Työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan, ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi. Esimerkiksi perheenjäsenen vakava sairastuminen oikeuttaa poissaoloon.

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle poissaolostaan ja sen syystä niin pian kuin mahdollista. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä luotettava selvitys poissaolonsa perusteesta.

Sairausloma

Työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan. Oikeutta palkkaan ei kuitenkaan ole, jos työntekijä on aiheuttanut tilanteen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta.

Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus kestää työsopimuslain mukaan vain 10 päivää. Työehtosopimuksissa on merkittävästi pidempiä palkallisia sairauslomia.

Työnantajalla on oikeus edellyttää sairauslomatodistusta, josta ilmenee ICD-koodi.

Mikäli työnantaja epäilee työntekijän työkykyä, työnantaja voi ohjata työntekijän työkykyarvioon työterveyshuoltoon.

Opas: Työsuhteen päättäminen työntekijän henkilöön liittyvästä syystä

Lue oppaastamme, mitä irtisanomisessa lain mukaan on otettava huomioon.

Kysyttävää perhevapaista tai sairauslomasta?

Työoikeuden tiimimme auttaa sinua, ota yhteyttä!

Minna Ravi (o.s. Romu)

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad