fbpx

Rakennusurakat voivat olla hyvinkin laajoja ja sisältää paljon ketjutettuja sopimuksia pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden välillä. Lindblad tarjoaa palveluita niin urakan ostajalle kuin kaikille urakkaan osallistuville niin konsultoinnin kuin oikeudenkäynnissä avustamisenkin merkeissä.

Urakkasopimukset

Urakkasopimuksella ei ole varsinaisia muotovaatimuksia. Urakasta voidaan sopia siis myös suullisesti. Suullisen sopimuksen toteen näyttäminen on kuitenkin käytännössä mahdotonta, jos osapuolet ovat eri mieltä siitä, mitä on sovittu. Kirjallinen ja selkeä urakkasopimus on molempien osapuolten etu riitatilanteessa. Toisaalta sopimus saattaa koostua monesta osasta, esimerkiksi sähköpostiviesteistä, joissa urakasta on keskusteltu.

Kuluttaja-asiakkaan näkökulmasta tavanomaisimpia urakkasopimuksia ovat peruskorjaukset ja muut vastaavat projektit. Kuluttajien kanssa tehtäviä sopimuksia säännellään melko laajasti kuluttajansuojalaissa, joka on pääsääntöisesti kuluttajan kannalta pakottavaa oikeutta. Kuluttajalla on siis oikeus vedota lain säännökseen, vaikka osapuolten välisessä sopimuksessa olisi sovittu toisin. Kuluttajan kannattaa joka tapauksessa sopia asioista etukäteen mahdollisimman tarkasti.

Mikäli sopimukseen liitetään urakoitsijan vakiosopimusehdot, kuluttajan tulee ehdottomasti tutustua näihin etukäteen ennen sopimuksen tekemistä. Allekirjoituksellaan kuluttaja hyväksyy sopimusehdot osaksi sopimusta niiltä osin kuin ne eivät ole lainvastaisia.

Urakkariidat

Urakoista syntyvät riidat voivat koskea monenlaisia asioita. Tilaaja vaatii yleensä korvausta urakan virheiden tai urakoitsijan viivästyksen vuoksi. Urakoitsija voi vaatia tilaajalta maksamatta jäänyttä urakkahintaa. Riitaa saattaa aiheutua myös muun muassa lisä- ja muutostöistä. Toisinaan riitaa voi syntyä myös siitä, tehdäänkö töitä yrittäjänä urakalla vai onko todellisuudessa syntynyt työsuhde.

Sisältö jatkuu opasnoston jälkeen.

Lataa rakennusurakan tilaajan opas

Lue mitä rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa määrätään taloudellisesta loppuselvityksestä ja millaisia vaatimuksia loppuselvityksessä voidan käsitellä.?

Ohjeita kuluttajille urakkasopimusten laatimiseen ja ongelmatilanteisiin

Kun kodin remontti ei sujukaan sillä tavalla kuin piti, aiheutuu mielipahaa ja usein riitaakin. Näissä tapauksissa on keskeistä, että tilannetta lähdetään hoitamaan alusta asti oikealla tavalla. Lue OmaKoti-lehdessä julkaistu artikkelimme aiheesta.

Rakennusurakoiden yleiset sopimusehdot – YSE98

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen tulkinta ei ole helppoa. Mikäli urakkasopimuksessa on sovittu noudatettavan YSE98-ehtoja, on tärkeää osata hyödyntää niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Aliurakoitsijan kannalta tärkeää on esimerkiksi tiedostaa urakka-ajan pidennykseen oikeuttavat seikat ja osata vaatia pidennystä tarpeen mukaan. Tilaajan kannalta olennaista on esimerkiksi ymmärtää vastaanottotarkastuksen ja taloudellisen loppuselvityksen merkitys virheisiin vetoamisen kannalta. YSE98-ehtojen tunteminen tuo turvaa sopimushäiriötilanteisiin.

Apunasi monipuolinen kiinteistö- ja asuntoalan osaaminen

Maanvuokraukseen ja kiinteistöjen kauppaan liittyvät asianajopalvelut ovat vahvaa erityisalaamme. Meillä on monipuolinen kokemus sekä asunto-osakeyhtiöiden että osakkeenomistajien avustamisesta monenlaisissa vuokra- ja sopimusasioissa sekä riidanratkaisussa.

Ota yhteyttä ja autamme yritystäsi

Asiantuntijamme opastavat yritystäsi rakennusurakoihin liittyvissä sopimuksissa, riidoissa ja yleisten sopimusehtojen tulkinnassa.

Minna Ravi (o.s. Romu)

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad