fbpx

25.2.2019

Virhe rakennusurakassa

Omakotitalon omistajalle tulee aika ajoin tarve remonttiin. Kyse voi olla suuresta ja kalliista peruskorjauksesta tai pienemmästä pintaremontista. Yksityisen henkilön teettämiä remontteja säädellään kuluttajansuojalaissa. Kuluttajansuojalaki on pääsääntöisesti kuluttajan suojaksi pakottavaa oikeutta. Kuluttajalla on siis oikeus vedota lakiin, vaikka osapuolten kesken olisi sovittu muusta.

Remontti lähtee liikkeelle kilpailuttamisesta ja urakoitsijan valinnasta. Usein remonteista ei tehdä kirjallisia sopimuksia, mutta tämä olisi tilaajan etu. Riitatilanteessa kirjallisesta sopimuksesta on helppo tarkistaa, mitä on sovittu, mihin hintaan ja mikä on ollut toimitusaika. Jos urakoitsija haluaa käyttää vakiosopimusehtoja, nämä täytyy käydä huolella läpi.

Olemme laatineet oppaan rakennusurakan tilaajalle. Lataa opas tästä linkistä.

Miten tilaajan täytyy toimia, jos remontissa on virhe?

Virhe voi olla rakennusvirhe. On myös mahdollista, että lopputulos ei muuten vastaa sovittua. Riitatilanteessa tilaajan on tärkeä reagoida nopeasti ja tehdä kirjallinen reklamaatio urakoitsijalle. Reklamaatiossa tulee yksilöidä urakan virheet mahdollisimman tarkasti. Mikäli kuluttaja epäilee urakan jälkeä, voi olla viisasta hankkia mahdollisimman pian ulkopuolinen asiantuntija katsomaan urakan lopputulosta ja kertomaan oman näkemyksensä.

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä urakoitsijalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Reklamaatiossa tulee olla ripeä ja reklamaatioaika kuluu silloinkin, kun kuluttaja ei vielä tiedä virheestä, jos hänen olisi huolellisena henkilönä pitänyt se havaita. Kuluttajan tulee tarkastaa urakan lopputulos huolellisesti urakan valmistuttua. Mikäli virheitä havaitaan jo urakan aikana, näistä tulee ilmoittaa urakoitsijalle viipymättä.

Kohtuullisen ajan käsite on tulkinnanvarainen. Kohtuullisena aikana voidaan pitää pikemminkin viikkoja kuin useita kuukausia. Reklamaatiota voi tarvittaessa täydentää myöhemmin, jos virheitä ilmenee pikkuhiljaa.

Virhetilanteessa tilaajalla on oikeus pidättyä urakkahinnan maksusta, paitsi jos jäljellä oleva urakkahinta ylittää ne vaatimukset, joihin tilaajalla virheen perusteella olisi oikeus. Lisäksi kuluttajalla on oikeus vaatia urakoitsijalta virheen oikaisua. Urakoitsijalla on myös oma-aloitteisesti oikeus korjata virhe. Lähtökohta on, että urakoitsija saa yrittää virheen oikaisua, jos hän virheilmoituksen jälkeen viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Tilaaja saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai vaaraa siitä, että hänelle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta. Tilaaja saa kieltäytyä myös, jos hänellä on siihen muu erityinen syy.

Mikäli virheen oikaisu ei tule kyseeseen, tilaajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta tai viime kädessä sopimuksen purkua. Hinnanalennuksen on vastattava virhettä. Yleensä hinnanalennuksen määrittelyssä käytetään apuna virheen korjauskustannuksia. Jos kauppa puretaan, suoritukset palautetaan puolin ja toisin. Remonteissa ongelma on, että tilaaja ei voi palauttaa tehtyä remonttia. Siltä osin, kuin remontti on tehty, tilaaja voi purkaa sopimuksen vain, jos muuta seuraamusta ei hänen kannaltaan voida pitää kohtuullisena. Suorituksesta, jota ei voida palauttaa, tilaajan on suoritettava urakoitsijalle sen arvoa vastaava korvaus. Tilaajalla on myös oikeus vahingonkorvaukseen, jonka hän kärsii virheen vuoksi. Välillisistä vahingoista urakoitsija on vastuussa vain, mikäli virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puoleltaan.

Urakoitsijan kanssa on hyvä päästä asioista sovintoon. Asioiden riitely tuomioistuimessa on hidasta, kallista ja epävarmaa.

Apunasi monipuolinen kiinteistö- ja asuntoalan osaaminen

Autamme ammattitaidolla asunto-osakeyhtiöiden erilaisissa lakiapua vaativissa tilanteissa.

Minna Ravi (o.s. Romu)

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad