fbpx

Tarjoamme kunnille ja muille julkisyhteisöille vaivattoman tavan järjestää tarvittavat asianajopalvelut ja juridinen apu. Asianajotoimisto Lindblad on monialainen asianajotoimisto, jolla on toimipisteitä useilla eri paikkakunnilla.

Puitesopimuksen avulla asiantuntija-apu on koko organisaationne tai nimettyjen vastuuhenkilöiden saatavilla.

Palvelukokonaisuutemme käsittää kaikki kunnan tarvitsemat lakipalvelut

Esimerkiksi seuraavat palvelut kuuluvat puitesopimuksen piiriin:

1. Työ- ja virkaoikeus

 • Työsopimusten laatiminen ja virkanimitysten valmistelu, tulkinta, erimielisyystilanteiden sekä palvelussuhteiden päättämiseen liittyvien asioiden hoito, riitaisuuksien hoito
 • KVTES ja AVAINTES tulkinta
 • Yt-menettelyt
 • Henkilöstönvuokrauksen liittyvät kysymykset
 • Liiketoimintasiirtoihin ja muihin yritysjärjestelyihin liittyvät työoikeudelliset kysymykset
 • Muu työ- ja virkasuhdejuridiikka
 • jne.

2. Sopimusoikeus, yhtiöoikeus sekä yritysjärjestelyt

 • Kuntien sopimusjuridiikka
 • Kuntayhtiöiden ja muiden yhtiöiden sisäinen sopimusjuridiikka (osakas-, johtaja-, salassapito- ja muut vastaavat sopimukset)
 • Yritysten väliset sopimukset (toimitus-, jälleenmyynti-, edustus-, agentti-, franchising-, yhteistyö- ja rakentamiseen liittyvät sopimukset sekä muut sopimukset)
 • Yritysjärjestelyihin liittyvä juridiikka (osake- ja liiketoimintakaupat, osakevaihdot, fuusiot, jakautumiset, liiketoimintasiirrot ja muut järjestelyt)
 • Yhtiöiden ja kuluttajien väliset sopimukset sekä kuluttajansuoja
 • Muu sopimusjuridiikka
 • Edellä mainittuihin liittyvä riidanratkaisu
 • jne.

Asianajotoimisto Lindbladin avulla yli 15 miljoonan euron kanavahanketta edistävän osakeyhtiön perustamisesta varten tarvittavat dokumentit syntyivät sujuvassa yhteistyössä ja nopeasti.

Avustimme Kutilan kanava Oy:n kanavahankkeen edistämisessä ›

3. Hankintaoikeus

 • Tarjouspyyntöjen valmistelu
 • Hankintamenettelyihin liittyvä neuvonta
 • Hankintasopimusten valmistelu
 • Riitaisuuksien hoito
 • jne.

4. Kiinteistöt, rakentaminen ja vuokrasuhteet

 • Kiinteistöjen kauppakirjojen sekä kiinteistökauppatarjousten laadinta ja arviointi
 • Rakentamiseen ja urakkasopimukseen liittyvät sopimusasiat
 • Huoneenvuokrasuhteisiin liittyvät asiat mukaan lukien liikehuoneistojen vuokrasuhteet
 • Edellä mainittuihin liittyvä riidanratkaisu
 • jne.

5. Kunnallinen päätöksenteko

Palvelu pitää tältä osin sisällään mm:

 • päätöksentekomenettelyyn ja toimivaltaan liittyvät kysymykset
 • päätöksenteon julkisuus
 • päätöksenteko ja esteellisyys

6. Muut juridiset palvelut

Lakimiehillämme on monipuolinen kokemus ja runsaasti erilaista osaamista. Tämän ansiosta pystymme tarjoamaan apua myös epätavallisempiin tilanteisiin. Puitesopimus mahdollistaa palvelun silloin, kun kysymys kuuluu alueelle, jonka osalta palvelua voidaan tarjota.

Esimerkiksi

 • Asiakirjojen ja lausuntojen laadintaa
 • Neuvontaa ongelmakysymyksissä
 • Selvityksien tekoa
 • Riitaisuuksien hoitoa

Erityistä kiitosta asiakkaalta saavat Asianajotoimisto Lindbladin asiantuntemus, ripeys ja hyvä asiakaspalvelu.

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy sai apua liiketoimintakaupan toteuttamiseen ›

Avoimella huutokauppaprosessilla Outokummun Energia Oy:n tarjouksia saatiin nousemaan useita miljoonia euroja korkeammiksi.

Toimimme Outokummun kaupungin neuvonantajana Outokummun Energia Oy:n myynnissä ›

Kysy lisää kuntien ja julkisyhteisöiden puitesopimuksesta

Jätä tietosi alla olevalla lomakkeella ja asiantuntijamme on sinuun pian yhteydessä ja kertoo lisää palvelukokonaisuuksistamme ja puitesopimuksesta.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Yhteistyöstä Asianajotoimisto Lindbladin kanssa on syntynyt tunne, että he ovat olemassa minua varten.

Avustimme Keminmaan kuntaa sopimusasiassa ›

Erityistä kiitosta asiakkaalta saavat Asianajotoimisto Lindbladin asiantuntemus, ripeys ja hyvä asiakaspalvelu.

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy sai apua liiketoimintakaupan toteuttamiseen ›

Asianajotoimisto Lindbladin avulla yli 15 miljoonan euron kanavahanketta edistävän osakeyhtiön perustamisesta varten tarvittavat dokumentit syntyivät sujuvassa yhteistyössä ja nopeasti.

Avustimme Kutilan kanava Oy:n kanavahankkeen edistämisessä ›

Avoimella huutokauppaprosessilla Outokummun Energia Oy:n tarjouksia saatiin nousemaan useita miljoonia euroja korkeammiksi.

Toimimme Outokummun kaupungin neuvonantajana Outokummun Energia Oy:n myynnissä ›

Lue miten palvelut hoidetaan puitesopimuksen sisällä:

Konsultointi ja neuvonta
Olemme soveltuvalla/sovitulla tavalla (puhelin, sähköposti, videoneuvottelu) yhteydessä ja otamme kantaa neuvontaa vaativissa asioissa. Pyydämme tarvittaessa lisätietoa ja aineistoa, jotta kanta asiassa voidaan muodostaa tosiasioiden pohjalta. Pyydettäessä laadimme lausunnon tai muun kirjallisen esityksen.

Asiakirjojen laadinta
Tyypillisesti neuvottelemme lähtötietoja antavien henkilöiden kanssa puhelimitse tai videoneuvottelussa. Laadimme neuvottelussa saatujen tietojen sekä saadun tausta-aineiston pohjalta ensimmäisen luonnoksen kustakin asiakirjasta sekä toimitamme luonnokset sähköpostilla sovituille tahoille.

Palaute luonnoksista annetaan meille tyypillisesti video- tai puhelinneuvottelussa tai sähköpostitse. Lopulliset luonnokset toimitetaan tämän jälkeen tilaajalle. Tarvittaessa tuotamme useampia luonnosversioita.

Neuvottelut
Neuvottelut pidetään ensisijaisesti videoneuvotteluina tai puhelinneuvotteluina.

Yleiset ehtomme
Kulloinkin voimassa olevat yleiset ehtomme ovat osa puitesopimusta. Tarkistamme yleiset ehtomme vuosittain.

Hinta
Veloitamme puitesopimuksen perusteella tekemistämme toimenpiteistä ajankäytön perusteella sopimuksen mukaisen tuntihinnan mukaisesti. Ellei puitesopimuksen mukaisille toimenpiteille ole tarvetta ei muodostu veloitettavaakaan.

Hankintalain mukaan oikeudellisten palvelujen, kuten oikeudelliset neuvontapalvelut sekä oikeudellisten asiakirjojen ja todistusten laadinta, kansallinen kynnysarvo on 300 000 euroa neljän vuoden puitejärjestelyn aikana. Oikeudellisia palveluja koskevan puitesopimuksen kilpailuttaminen on hankintalain tarkoittamalla tavalla harvoin tarpeellista.

Asianajajan tai luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan tarjoamiin oikeudenkäynnin hoitamiseen liittyviin palveluihin hankintalakia ei sovelleta lainkaan.

Tutustu referensseihimme

Lindblad apuna laajassa yhtiöittämishankkeessa

Tuleva maakuntauudistus, kilpailulainsäädännön muuttuminen ja tarve tehostaa toimintaa olivat taustasyinä siihen, että kolmen itäsuomalaisen IT- ja talousalalla toimivan, pääosin kuntaomisteisen yrityksen liiketoiminta siirrettiin Asianajotoimisto Lindbladin avustuksella kahteen uuteen yhtiöön.

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy sai apua liiketoimintakaupan toteuttamiseen

Erityistä kiitosta asiakkaalta saavat Asianajotoimisto Lindbladin asiantuntemus, ripeys ja hyvä asiakaspalvelu.

Taipalsaaren Lämpö Oy varmisti onnistuneen yrityskaupan Lindblad & Co:n avulla

Paljon selvittelyjä vaatineessa biolämpövoimalan ostoprosessissa päästiin kaupantekoon ajallaan, kun Asianajotoimisto Lindblad & Co auttoi järjestelyissä.

Apunasi kymmenien vuosien monipuolinen kokemus

Avustamme sinua monipuolisesti eri tyyppisissä kuntien ja julkisyhteisöjen toimeksiannoissa. Asiantuntijajoukkiomme koostuu asianajajista ja lakimiehistä, joilla on pitkä kokemus juridiikan eri osa-alueista.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad