fbpx

15.10.2020

Kutilan kanava Oy edistää kanavahankkeen etenemistä

Asianajotoimisto Lindblad valittiin lakiasiantuntijaksi valmistelemaan yli 15 miljoonan euron kanavahanketta edistävän osakeyhtiön perustamista. Tarvittavat yhtiöoikeudelliset dokumentit syntyivät sujuvassa yhteistyössä ja nopeasti.

Mistä Kutilan kanava -hankkeessa on kyse?

Kutilan kanavan suunnittelulla on pitkä historia, mutta vuoden 2020 aikana asiat alkoivat vihdoin edetä käytäntöä kohti. Kanava on tarkoitus tehdä Suur-Saimaan ja Pien-Saimaan väliin, lyhentämään reittiä Lappeenrannasta ja Taipalsaarelta Suur-Saimaalle.

”Kanavan tarve on tunnistettu jo reilusti yli 100 vuotta sitten – vuonna 1876 siitä tehtiin ensimmäiset havainnepiirustukset, ja kaavatasolla kanavalle on ollut olemassa varaukset jo aikapäiviä sitten. Viimeksi hanke kariutui vuosituhannen vaihteessa vesiliikennehankkeena”, kertoo kanavahankkeen vetäjä, ympäristöpäällikkö Matti Vaittinen Etelä-Karjalan liitosta.

”Nykyisen hankkeen tavoitteena on liikenteen lisäksi ollut vedenlaadun parantaminen Pien-Saimaalla siirtämällä sinne Suur-Saimaan vettä. Puhtaalle vedelle on vaikea määrittää taloudellista arvoa, mutta sillä on erittäin suuri merkitys esimerkiksi mökkiläisille ja kiinteistöjen arvolle. Kun ekologinen näkökulma tuli mukaan, ei hankkeen tärkeydestä ollut enää epäilystä. Vaikka sen toteuttaminen maksaa paljon, sille on selkeä tilaus”, Vaittinen jatkaa.

Kustannusarvioltaan hanke on reilun 15 miljoonan suuruinen. Valtiolta haettava tuki kattaa valtaosan summasta, ja loput kustannukset jakautuvat Lappeenrannan, Taipalsaaren sekä mahdollisesti muiden kuntien kesken.

Asianajopalvelut puitesopimuksella kunnille ja julkisyhteisöille

Tarjoamme kunnille ja muille julkisyhteisöille vaivattoman tavan järjestää tarvittavat asianajopalvelut ja juridinen apu. Asianajotoimisto Lindblad on monialainen asianajotoimisto, jolla on toimipisteitä useilla eri paikkakunnilla.

Lindblad valikoitui mukaan hankkeeseen kilpailutuksen kautta

Jotta tavoitteiltaan tärkeä ja rahallisesti mittava hanke etenisi oikeaan suuntaan, päätettiin sen varmistamiseksi perustaa osakeyhtiö.

”Tähän asti maakuntaliiton käynnistämä hanke oli edennyt tehokkaasti seurantaryhmän eteenpäin ajamana. Ryhmässä tultiin kuitenkin siihen tulokseen, että voittoa tavoittelematon osakeyhtiö on jatkoa ajatellen paras vaihtoehto”, Vaittinen sanoo.

Perustettava yhtiö on luonteeltaan inhouse-yhtiö eli sen omistavat kunnat. Osakkaat vastaavat yhtiön tuotoista ja kustannuksista eikä yhtiö tavoittele voittoa. Kyse on siis niin sanotusta mankala-yhtiöstä, joka on voittoa tuottamaton ja jonka useampi yhtiö yhdessä perustaa tiettyä tarkoitusta varten.

Yhtiön perustamista varten tarvittavan lakiosaamisen hankkimiseksi tehtiin normaali kilpailutusmenettely, jonka Asianajotoimisto Lindblad voitti. Yhteistyö aloitettiin loppukesällä 2020.

”Halusimme tasoittaa tietä yhtiön perustamiseen niin paljon kuin mahdollista laatimalla yhtiöpaperiluonnokset jo valmiiksi ja tarkentamalla niitä sitten, kun yhtiötä päästään perustamaan. Lindbladin tarjous vastasi hyvin meidän tarjouspyyntöämme ja siinä oli selkeästi määritelty kaikki prosessin vaiheet palavereineen ja luonnoskierroksineen”, kertoo Vaittinen.

”Oli tärkeää, että saimme lakiosaamista käyttöömme. Ympäristöpäällikkönä juridiikka ei ole minun osaamisaluettani eikä maakuntaliitollakaan ole lakimiestä talossa”, Vaittinen perustelee tarvetta.

Lindblad teki luonnokset perustamissopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä ja osakassopimuksesta, päätösesitykset kuntien käsittelyyn hallitukselle ja valtuustolle, perustavan kokouksen esityslistan, alustavan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuosille 2020–2021, alustavan budjetin kanavahankkeen toteuttamisen ajalle sekä laskelmat yhtiön osakepääoman tarpeesta.

Asiantuntemusta, yhteisymmärrystä ja joustavuutta

Lindbladin kanssa toimimisen Vaittinen koki alusta lähtien hyvin opettavaiseksi ja helpoksi.

”Heti ensimmäisestä viiden tunnin palaverista jäi sellainen olo, että vaikka tuli paljon uutta asiaa, niin en pudonnut kärryiltä. Siinä ei pädetty juridisella terminologialla, vaan pystyttiin esittämään asiat kansantajuisesti niin, että maallikkokin ymmärsi. Lindbladin henkilökunta puolestaan omaksui hyvin sen, mistä hankkeessamme on kyse. Yhteisymmärrys oli hyvällä tasolla.”

”Henkilötasollakin yhteistyö Markku Lindbladin kanssa oli mukavaa ja avointa. Kynnys laittaa sähköpostia oli pieni, pystyimme keskustelemaan vaikeammistakin asioista ja jos tarvitsin jossain tukea, pystyin sen sanomaan. Toiminnassa oli välitön ja ammattimainen ote.”

Vaikka aikataulu oli tiukka, sovitut asiat saatiin vietyä onnistuneesti maaliin.

”Meillä oli hirveä kiire ja kaikki piti saada valmiiksi nopeasti. Lindblad pysyi aikataulussa hyvin ja ne viivästykset, joita aikatauluun tuli, johtuivat meidän päästämme. Tarvitsimme joihinkin asioihin lisäaikaa ja annoimme vastaavasti lisäaikaa Lindbladille. Lindbladilta löytyi myös joustoa, kun pyysimme hänet ylimääräiseen etäpalaveriin käymään ensimmäisessä palaverissa syntyneitä kysymyksiä läpi seurantaryhmän kanssa”, Vaittinen kertoo.

”Kaiken kaikkiaan minulle jäi hyvä kokemus yhteistyöstä, ja tunne lienee molemminpuolinen. Saimme sen, mitä tilasimme, ja homma toimi”, Vaittinen kiteyttää.

”Jatkotilauksena kunnat tulevat tekemään veroteknistä selvitystä, joka ei kuulunut tähän toimeksiantoon. Lindblad kertoi avoimesti, ettei heillä ole tähän tarvittavaa osaamista, vaan he käyttävät alihankkijaa. Selvitys halutaan kuitenkin tilata heidän kauttaan, sillä heillä on kokonaisuus hyvin hallussa ja asiantuntemus on selvästikin hyvällä tasolla.”

”Kun kanavahanke lähtee etenemään, niin voisin kuvitella, että Lindbladia tullaan lähestymään jatkossakin. 15 miljoonan rakennushankkeessa tarvitaan varmasti juridista osaamista vielä monissa työvaiheissa.”

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad