fbpx

23.10.2015

Työsuhde vai urakka/KKO 2008:99 ennakkopäätös

Toimistomme avusti Ari H:ta asiassa.

T ja H olivat allekirjoittaneet pienurakkasopimuksen T:n omakotitalon ja piharakennuksen rakennusteknisten töiden suorittamisesta. Kysymys siitä, oliko sopimussuhdetta tästä huolimatta pidettävä työsuhteena, kun otettiin huomioon sopimusneuvotteluissa esillä olleet tiedot ja sopimuksen täyttämiseen liittyvät seikat.

Ismo T:llä oli ollut mahdollisuus Ari H:n työn johtamiseen ja valvontaan, koska hän oli käynyt työmaalla päivittäin. Kun Ismo T oli myös kertonut seuranneensa työn edistymistä ja antaneensa ohjeita sen suorittamiseen, hän oli myös tosiasiallisesti valvonut Ari H:n työsuoritusta. Ismo T oli vastannut työmaalla tarvittavista tarvikkeista ja maksanut rakennusalan työehtosopimuksen mukaisen korvauksen Ari H:n käyttämistä työkaluista. Nämä seikat tukivat johtopäätöstä, että Ari H oli tehnyt työtä Ismo ja Kaisa T:n johdon ja valvonnan alaisena.

Sopimuksen mukaisen tuntihinnan alhaisuus 14,40 euroa viittasi muuhun kuin yrittäjänä tapahtuvaan työn suorittamiseen. Urakan tarjoaminen arvonlisäverottomana yhdessä verokortilla sovitun palkanmaksun ja jo neuvotteluvaiheessa esillä olleen työeläkemaksuvapautuksen kanssa tuki vahvasti johtopäätöstä, että kysymys ei voinut olla yrittäjänä tapahtuvasta urakan suorittamisesta.

Tämän vuoksi asiassa ei ole perusteita vaadittujen korvausten tuomitsemiseen kanteessa ilmoitetulla tavalla.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad