fbpx

Lindbladin yritysjuridiikan tuntemus auttaa sinua tai yritystänne arvopapereihin liittyvissä verotuskysymyksissä. Luovutusvoittoa ja -tappiota voi syntyä, kun omaisuutta luovutetaan vastiketta vastaan.

Vastikkeellisia luovutuksia ovat kauppa (myynti), vaihto ja eräät vaihtoon rinnastettavat tapahtumat, kuten osakkeita vastaavan jako-osuuden saaminen yhtiön purkautuessa. Tietyin edellytyksin myös muun kuin julkisesti noteeratun osakeyhtiön jakama pääomanpalautus on luovutuksena verotettavaa.

Luovutusvoiton laskeminen

Veronalainen luovutusvoitto on pääomatuloa, josta maksetaan veroa 30 prosenttia. Jos luovutusvoitto ylittää 30 000 euroa, ylittävältä osalta veroa maksetaan 34 prosenttia.

Luovutusvoitto lasketaan vähentämällä myyntihinnasta hankintameno sekä voiton hankkimisesta aiheutuneet kulut, kuten välityspalkkio ja oston yhteydessä maksettu varainsiirtovero. Ostetun omaisuuden hankintameno on sen ostohinta.

Perintönä saadun omaisuuden hankintameno on perintöverotusarvo ja lahjana saadun omaisuuden puolestaan lahjaverotusarvo.

Hankintameno-olettama luovutusvoittoverotuksessa

Hankintamenon sijaan voidaan vähentää hankintameno-olettama, jos se tuottaa verovelvolliselle edullisemman lopputuloksen. Hankintameno-olettamia saavat käyttää vain luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät.

Hankintameno-olettama on 20 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu alle 10 vuotta, ja 40 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta. Ostetun omaisuuden omistusaika lasketaan yleensä kauppakirjan allekirjoituspäivästä, perityn omaisuuden perittävän kuolinhetkestä ja lahjoitetun omaisuuden lahjoituspäivästä.

Hankintameno-olettamaa käytettäessä syntyy aina luovutusvoittoa. Olettamaa käytettäessä ei voida vähentää muita kuluja.

Verovapaat luovutusvoitot

Jos verovuoden aikana luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa, luovutusvoitosta ei tarvitse maksaa veroa. Verovapaaksi säädettyjä luovutusvoittoja ja tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun siihen rinnastettavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutuksia ei huomioida tässä.

Verovapaus koskee myös avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuutta sekä vähintään 10 prosentin omistusosuutta osakeyhtiössä, jos omaisuus on ollut yli 10 vuotta verovelvollisen tai hänen ja sellaisen henkilön omistuksessa, jolta hän on saanut sen vastikkeettomasti. Ostajan on tässä tapauksessa oltava joko yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa myyjän lapsi, myyjän puolison lapsi, lapsenlapsi, sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli.

Lue lisää sukupolvenvaihdoshuojennuksesta täältä ».

Opas onnistuneen liiketoimintakaupan tekoon

Liiketoimintakauppa on monivaiheinen prosessi, jossa tarvitaan tietoa, tarkkuutta ja harkintaa. Kokosimme avuksesi tärkeimmät liiketoimintakaupan onnistumiseen vaikuttavat asiat ilmaisen oppaan muotoon.

Tarvitsetko apua luovutusvoittoverotukseen liittyvissä asioissa?

Autamme mielellämme – ota yhteyttä ja kysy lisää!

Markku Lindblad

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad