fbpx

15.5.2015

Hallintaoikeus

Hallintaoikeudella tarkoitetaan oikeutta käyttää omaisuutta ja saada itselleen sen tuotto. Se on eri asia kuin omistusoikeus, sillä hallintaoikeuden haltijalla ei ole oikeutta myydä tai muuten luovuttaa omaisuutta eteenpäin tai hävittää sitä.

Hallintaoikeuden syntyminen

Omaisuuden omistaja voi luovuttaa omaisuuden omistusoikeuden toiselle, mutta pidättää itsellään hallintaoikeuden. Hallintaoikeuden pidättäminen voidaan tehdä kaupan tai lahjan yhteydessä.

On tavallista, että esimerkiksi vanhemmat haluavat lahjoittaa lapsilleen kesämökkitontin verosuunnittelun takia, mutta myös jatkaa itse sen käyttöä. Tällöin he pidättävät itsellään hallintaoikeuden joko määräajaksi tai eliniäksi. Eliniäksi pidätetty hallintaoikeus raukeaa oikeuden haltijan kuollessa ja omaisuuden hallinta palautuu omistajalle.

Hallintaoikeuden voi saada myös testamentin kautta. Puolisot saattavat keskinäisessä testamentissaan pidättää eloonjäävälle puolisolle käyttö- ja hallintaoikeuden omaisuuteen, mutta siirtää omistusoikeuden seuraavalle sukupolvelle. Hallintaoikeuden voi testamentissa myös määrätä menevän toiselle henkilölle kuin kenelle omistusoikeus on testamentattu.

Sisältö jatkuu opasnoston jälkeen.

Hallintaoikeuden käyttäminen

Hallintaoikeus voi periaatteessa kohdistua mihin tahansa omaisuuteen. Tavallisimpia ovat kiinteistöt, tilit ja arvo-osuudet.

Esimerkiksi se, joka on saanut hallintaoikeuden metsätilaan, saa hakata metsää vuosikasvun verran. Rahavarojen tai arvo-osuuksien haltija saa itselleen vain tilin koron ja mahdolliset osingot.

Hallintaoikeuden kohdistamista kannattaa miettiä tarkkaan, koska hallintaoikeutta ei voi purkaa, jos haltija ei anna siihen suostumustaan.

Hallintaoikeuden alaista omaisuutta voi myydä, mutta omaisuutta jää rasittamaan hallintaoikeus. Tilanteessa missä haltija hallitsee esimerkiksi huoneistoa tai kesämökkiä, kohdetta ei voi tyhjentää irtaimistosta ilman haltijan suostumusta. Irtaimistoa voi kuitenkin periaatteessa myydä, koska omistusoikeus ja hallintaoikeus ovat kaksi eri asiaa.

Tilanteissa, jossa kyse on lesken hallintaoikeudesta tai testamenttiin perustuvasta käyttöoikeudesta, omaisuuden myynti ei onnistu ilman hallintaoikeuden haltijan suostumusta.

Opas testamentin suunnitteluun

Lue tärkeimmät asiat, jotka sinun on hyvä tietää testamenttia tehdessäsi tai sen tarpeellisuutta miettiessä.

Veroseuraamukset ja muut kustannukset

Hallintaoikeus on vastikkeeton etu eli sen, jolla on hallintaoikeus, ei tarvitse maksaa  omaisuuden omistajalle käytöstään.

Sen sijaan hallintaoikeuden haltija vastaa omaisuuden veroseuraamuksista(kiinteistövero, tulovero, ei kuitenkaan perintö- tai lahjavero) ja käytöstä aiheutuvista kustannuksista, esimerkiksi osakehuoneiston käyttövastikkeesta.

Hallintaoikeuden pidättäminen pienentää omistajan perintö- tai lahjaveroa, koska hallintaoikeus rasittaa omistajan oikeutta käyttää omaisuuttaan.

Perintö- ja lahjaveron pienennyksen määrään vaikuttaa hallintaoikeuden haltijan ikä ja omaisuuden laatu (sen vuosituotto). Mitä nuorempi hallintaoikeuden haltija, sen suurempi on verovähennys. Hallintaoikeus on näin yksi keino, jolla verorasitusta voidaan pienentää.

Hallintaoikeuden purkamisesta aiheutuvat veroseuraamukset voivat yllättää ikävästi. Jos hallintaoikeuden saanut luopuu oikeudestaan elinaikanaan, ja omistaja on saanut siitä verohuojennuksen, verottaja voi katsoa omistajan saavan luopumisen yhteydessä lahjan, josta hän on verovelvollinen.

Asianajotoimisto Lindblad & Co. palvelee asiakkaita kaikissa perhe- ja jäämistöoikeudellisissa toimeksiannoissa.

Ota yhteyttä

Perintöoikeuden tiimimme on aina valmis auttamaan kysymyksissä. Voimme auttaa myös laatimaan asiakirjoja.

Juhani Tukia

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad