fbpx

4.2.2018

Mitä kannattaa tietää keskinäisestä testamentista?

Keskinäinen testamentti on kahden tai useamman jälkisäädöksen yhdistelmä.

Yleensä kyseessä on kahden henkilön yhteisesti tekemä testamentti, jossa molemmat osapuolet antavat määräyksiä toistensa hyväksi.

Keskinäinen testamentti laaditaan yleensä aviopuolisoiden välillä. Toisaalta keskinäinen testamentti on mahdollinen missä henkilösuhteessa tahansa (esimerkiksi sisarusten kesken). Keskinäisen testamentin tarkoituksena on yleensä turvata eloonjääneen puolison asema.

Molemmille oma testamenttiasiakirjansa vai yksi yhteinen asiakirja?

Osapuolet voivat valita, laativatko keskinäisen testamentin yhtenä vai kahtena alkuperäiskappaleena.

Alkuperäiskappaleiden lukumäärällä on merkitystä muun muassa testamentin peruuttamisen kannalta. Testamentin voi peruuttaa joko kokonaan tai osittain, toisen puolison eläessä tai kuoltua.

(Toisaalta keskinäistä testamenttia ei tarvitse laatia kahdelle eri paperille, vaikka se kaksi eri jälkisäädöstä sisältääkin, vaan kaikki jälkisäädökset laaditaan samalle asiakirjalle.)

Sisältö jatkuu opasnoston jälkeen.

Opas testamentin suunnitteluun

Lue tärkeimmät asiat, jotka sinun on hyvä tietää testamenttia tehdessäsi tai sen tarpeellisuutta miettiessä.

Keskinäisen testamentin voimaantulo

Keskinäisen testamentin on täytettävä normaalit testamentin muotomääräykset. Toisin sanoen testamentti on laadittava kirjallisesti ja siinä on oltava molempien testaattoreiden allekirjoitukset sekä kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset.

Kahden esteettömän todistajan on yhtä aikaa läsnä ollessaan allekirjoituksin todistettava testamentti oikeaksi. Todistajien pitää tietää, että tahdonilmaisu on nimenomaan testamentti (vaikka todistajat eivät testamentin yksityiskohtaista sisältöä tietäisikään).

Jos alkuperäistä testamenttia ei löydy kuolleen puolison hallusta hänen kuoltuaan, niin täytyy selvittää, onko kuollut puoliso mahdollisesti halunnut peruuttaa testamentin omalta osaltaan.

Keskinäisen testamentin hyödyt

Keskinäinen testamentti on perintösuunnittelun väline, jolla voidaan muun muassa

  • varmistaa eloonjääneen puolison toimeentulo
  • pienentää leskelle tulevaa perintöveron määrää
  • turvata omaisuuden säilyminen jälkipolville
  • vaikuttaa rintaperillisten perintöosien suuruuteen ja perinnönjaon ajoitukseen, esimerkiksi laatien lesken suojaksi ehtoja perillisten lakiosavaatimuksilta.

Laadittaessa keskinäinen testamentti ilman toissijaismääräyksiä, saattaa omaisuus siirtyä kokonaan toisen sukuhaaran haltuun ensiksi kuolleen puolison jälkeen perittävän tarkoituksen mukaisesti. Keskinäinen testamentti voidaan laatia myös ehdollisena.

Testamentin laadinta kiinteään hintaan

Tilaa testamentti ammattilaisen laatimana ja tutustu muihin perhe- ja perintöoikeuden kiinteähintaisiin palveluihimme.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad