fbpx

21.6.2018

Hallintaoikeus­testamentti vs. omistusoikeus­testamentti

Hallintaoikeustestamentti on käyttöoikeustestamentti: sen saaja saa hallita testamentattua omaisuutta sekä nauttia sen koron ja tuoton.

Jos esimerkiksi saa testamentilla käyttöoikeuden metsään, saa metsästä hakata metsän vuotuisen kasvun.

Käyttöoikeuden saaja välttyy maksamasta perinnöstään perintöveroa, sillä perintöveron maksavat omistajat. Omistajat saavat kuitenkin vähentää käyttöoikeuden arvon. Täten käyttöoikeus pienentää omistajille maksettavaksi jäävää perintöveron määrää. Käyttöoikeuden alaista omaisuutta ei saa myydä, lahjoittaa eikä hävittää.

Ero täyteen ja rajoitettuun omistusoikeustestamenttiin

Täysi omistusoikeustestamentti on testamentti, joka antaa saajalle täyden määräysvallan muun muassa myydä tai lahjoittaa omaisuutta. Täyden omistusoikeuden saaja saa määrätä omaisuudesta myös testamentilla.

Rajoitettu omistusoikeustestamentti sen sijaan estää ensisaajaa testamenttaamasta omaisuutta eteenpäin, koska rajoitettu omistusoikeustestamentti sisältää määräyksen seuraavasta omistajasta ensisaajan oikeuden lakattua (ns. toissijaismääräys). Rajoitettu omistusoikeustestamentti sallii omaisuuden myymisen.

Sisältö jatkuu opasnoston jälkeen.

Opas testamentin suunnitteluun

Lue tärkeimmät asiat, jotka sinun on hyvä tietää testamenttia tehdessäsi tai sen tarpeellisuutta miettiessä.

Milloin hallinta-, milloin omistusoikeustestamentti?

Omistusoikeustestamentti soveltuu muun muassa perintöverosuunnitteluun. Alle 20 000 euron perinnön kohdalla testamentinsaaja säästyy perintöverotukselta perintöverovelvollisuuden alkaessa vasta 20 000 eurosta. Toisin sanoen testamenttaamalla esimerkiksi suvun jäsenten kesken alle 20 000 euron perintöjä, välttyvät testamentinsaajat maksamasta perintöveroa.

Hallintaoikeustestamentti soveltuu verorasituksen minimoimiseen. Esimerkiksi pariskunta voi hyödyntää hallintaoikeustestamenttia halutessaan turvata lesken toimeentulon ensiksi kuolleen puolison jälkeen.

Lesken ei tarvitse maksaa perintöveroa hallintaoikeudestaan. Näin voidaan saavuttaa perintöveroetua erityisesti tilanteessa, jossa on odotettavissa ajallisesti lähekkäisiä perinnönjakotilanteita.

Testamentin saajan huomioitava testamentin tekijän tarkoitus!

Saadessaan testamentattua omaisuutta, tulee huomioida testamentin tekijän tarkoitus vahingonkorvausvelvollisuuden uhalla.

Muun muassa säilyttämisperiaate velvoittaa hallintaoikeustestamentin saajaa siten, ettei omaisuus omistajan vahingoksi vähene.

Nettoperiaatteen nojalla käyttöoikeuden haltijan tulee vastata omaisuuden ylläpidon kuluista hallinta-aikanaan saamilla tuotoilla.

Käyttöoikeuden haltijalla on korvausvelvollisuus omistajalle tahallisesti tai muutoin kuin lievällä tuottamuksella aiheuttamastaan vahingosta. Toisaalta omistajan on huomioitava hallintaoikeuden saajan etu muun muassa esinettä myydessään siten, että ennen esineen myyntiä tulee kysyä käyttöoikeuden haltijalta suostumus esineen myyntiin.

Testamentin saaja ei siis saa loukata toisen omaisuuden oikeudenhaltijan oikeuksia, vaan testamentin tekijän tahtoa on kunnioitettava.

Testamentin laadinta kiinteään hintaan

Tilaa testamentti ammattilaisen laatimana ja tutustu muihin perhe- ja perintöoikeuden kiinteähintaisiin palveluihimme.

Käyttöoikeustestamentista luopuminen tapahtuu aina omistajan hyväksi

Hallintaoikeustestamentin haltija voi luopua hallintaoikeuden tuottamasta oikeudesta ainoastaan omistajan hyväksi. Toisin sanoen hallintaoikeudesta ei voi luopua kenen tahansa hyväksi.

Omistaja, joka saa hyväkseen hallintaoikeuden esineeseen ennen testamentissa määrätyn hallintarasitteen määräajan päättymistä, joutuu maksamaan lahjaveroa saatuaan näin hallintaoikeudestaan luopujalta rahanarvoisen edun.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad